Nieuwbouw oude Harmonie locatie zeker 4 hoog

College Westland

Nieuwbouw oude Harmonie locatie zeker 4 hoog

Naaldwijk 01.08.2019 - Op 15 juli 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake nieuwbouwplan bij de oude Harmonie in Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Welke afwegingen hebben ertoe geleid om deze wijze van bebouwing mogelijk te maken?   

Antwoord 1
Deze afwegingen zijn reeds uitgebreid aan u toegelicht tijdens de raadscommissie Ruimte van 25 juni 2019. Hierna worden deze afwegingen nogmaals toegelicht.  

Sinds 2007 zijn er al overleggen over de voormalige Harmonielocatie. Gedurende de overleggen is altijd aangegeven dat nieuwe bebouwing rekening houdt met de karakteristieke kenmerken uit de omgeving en hierbij ruimtelijk aansluit.  

De Dijkweg is een lint met een overwegende bouwhoogte van ca. 2 lagen met kap. De bebouwing staat hoofdzakelijk met de gevel aaneengesloten direct aan de straat. Het historische lint kenmerkt zich door diversiteit in bebouwing van verschillende hoogte, bouwperiode en architectuur. Het is van belang dat deze structuur wordt doorgezet en dat de bebouwing in rooilijn aansluit op de overige bebouwing aan de Dijkweg.

Ondanks dat het wenselijk is dat er wordt aangesloten op het dorpse karakter is er in het Westland ook de wens de kernen te verdichten en een behoefte aan appartementen (mede vanwege de ligging bij de voorzieningen en  de demografische ontwikkelingen van groei kleinere huishoudens vooral in het kader van vergrijzing). De locatie bevindt zich aan de Verdilaan, een van de hoofdassen van Naaldwijk.

Hier is een bebouwingshoogte hoger dan de bestaande dorpsbebouwing juist gewenst. Op het perceel zal dan ook rekening gehouden moeten worden met beide wensen: aan de Dijkwegzijde aansluiten op het aanwezige dorpse karakter én aan de Verdilaanzijde aansluiten op een meer klein stedelijk karakter. Dit is ook altijd zo geweest op deze locatie, zo valt op te maken uit de toelichting van de architect die als bijlage is meegezonden naar de commissie Ruimte.   

Er is gecommuniceerd dat de rooilijn aan de Dijkweg maatgevend is en dat de bebouwing een hoogte mag hebben van 4 lagen met een eventuele terug liggende 5e laag. Het karakter van de Dijkweg als historisch lint is sterk genoeg om dergelijke gebouwen te huisvesten. De nu gekozen bebouwingshoogte sluit enerzijds aan bij het karakter van de Verdilaan en is niet te hoog om nog aansluiting te vinden bij het dorpse karakter van de Dijkweg. Hoger dan een 5e terugliggende laag aan deze zijde is niet wenselijk.

Na jaren van vooroverleg over de voormalige Harmonie locatie is er in 2018 een aanvraag bestemmingswijziging ingediend voor het wijzigen van de bestemming ‘Maatschappelijk’ in de bestemming ‘Wonen'.  

Vraag 2
Op de begane grond wordt geparkeerd en daarboven komen vier etages! Waarom geen parkeerkelder om vervolgens het gebouw minder massaal en lager te maken.  

Antwoord 2
Een deel van het aantal benodigde aantal parkeerplaatsen wordt opgelost op de begane grond. Het bouwen van een parkeerkelder is door de ontwikkelaar financieel niet uitvoerbaar gebleken. Het uiteindelijke bouwplan moet voldoen aan de Nota Parkeerbeleid van de gemeente Westland. 

Vraag 3
Is wel voldoende rekening gehouden met de buurtpercelen die een monumentaal karakter hebben? 

Antwoord 3
In het kader van de ontwikkeling is er door de ontwikkelaar een CHER (Cultuur historische effect rapportage) opgesteld.  De CHER is besproken met de adviescommissie cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Westland en Welstand.  

De adviescommissie vertrouwt erop dat de Welstandscommissie, de conclusies, aanbevelingen en het advies voor mitigerende maatregelen, zoals genoemd in de CHER, zal betrekken bij de verdere planbeoordeling. In dit geval wordt de naam “De Harmonie” gehandhaafd en komt er een gebouw dat in maat en schaal maar ook in materialisatie een verbinding en associatie legt met de voormalige Harmonie. De monumentencommissie heeft een positief advies gegeven op het plan. 

Er is eveneens een bezoek ter plekke geweest met een ambtenaar van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Door de ambtenaar is aangegeven dat de Rijksdienst ten aanzien van het tegenover gelegen rijksmonument Dijkweg 11 geen zeggenschap heeft over de ontwikkeling van de Harmonielocatie.  

Het gebouw is weliswaar groter dan de voormalige Harmonie. Het staat op dezelfde plek en heeft dezelfde horizontale belijning. Er wordt een bescheiden contrast gemaakt uit respect voor het tegenoverliggende rijksmonument, het voormalig oude mannenhuis aan de Dijkweg 11. 

Kindertekeningen begrijpen; er zit vaak meer verborgen in een tekening dan je denkt Meer info - Ellie Lust te gast bij Bibliotheek Westland! Meer info - Workshop: Relaties, hoe werkt dat? Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Natuur in het Prinsenbos Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info