Nieuwjaarsrede door LPF Westland fractievoorzitter Dave van der Meer

Advertorial LPF Westland

Nieuwjaarsrede door LPF Westland fractievoorzitter Dave van der Meer

Naaldwijk 01.01.2015 - Aan het begin van het nieuwe jaar is het goed om het afgelopen jaar nog even kort de revue te laten passeren.

Een politiek jaar met aan de ene kant veel positieve zaken maar ook een aantal negatieve kanten. Nog nooit zo veel mensen kleurde het vakje van LPF-Westland rood tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, een absolute opsteker en beloning voor het vele werk wat door de fractie verzet is. Helaas werd er bij de coalitievorming gekozen voor de verliezers en bleven wij met lege handen verbijsterd achter.

Inmiddels is het politieke 'spel' weer vol op de wagen en hebben wij onze rol weer op ons genomen en proberen het beleid bij te sturen door met feiten en argumenten onze collega raadsleden te overtuigen. Dat 'de raad' (lees: de coalitiepartijen) zich niet bewust lijkt van haar rol en grotendeels als een schoothondje achter het college aanloopt heeft er mede voor gezorgd dat Claudia Vis helemaal klaar was met de gemeenteraad en de poppenkast daar omheen! Ik hoop en ga ervan uit, misschien tegen beter weten in, dat het vertrek van Claudia een ommekeer teweeg gaat brengen in de plaatselijke politiek en daarom gaan wij als LPF-Westland vol goede moed het nieuwe jaar in!

Dat het geen eenvoudig jaar gaat worden voor Westland en vooral voor de tuinbouwsector mag geen nieuws zijn. Als LPF-Westland hebben wij afgelopen najaar gepleit voor een herinvoering van het veilingsysteem bij de groenteteelt. Hierop kwamen veel reacties, positieve maar ook zeker negatieve. Dat een fysieke veiling niet realistisch is snappen wij ook wel, het gaat erom dat je onderdelen van het veilingsysteem wel kan benutten om tot een betere prijsvorming te komen.

Wanneer een aantal kwekers nu afspraken maakt over minimumprijzen mag dat niet uit het oog van kartelvorming, echter in het veilingsysteem is er gewoon een minimumprijs toegestaan en onder een bepaalde prijs worden de producten uit de markt gehaald (doordraaien) en vernietigd. De handel is dan uit de markt (en staat niet in koelhuizen te verpieteren) en bij het aantrekken van de vraag zullen de prijzen direct stijgen. In de sierteelt werkt dit systeem nog altijd en waarom zou je hier niet serieus naar kijken? Binnenkort zitten wij weer met LTO aan tafel en zullen dit punt dan zeer zeker aan de orde brengen.

Inbreng LPF-Westland bij “Begroting 2015/2018” raadsvergadering 6 november 2014

Een ander punt van zorg voor LPF-Westland is de leegloop van Westland doordat jongeren/starters zich hier niet kunnen huisvesten omdat er schaarste is in het aanbod van betaalbare woningen. Daar tegenover staat een instroom van arbeidsmigranten en sinds afgelopen jaar ook nog eens een fors aantal asielzoekers c.q. 'vergunninghouders'. Al langer roepen wij dat de sociale cohesie, waar Westland zich zo door kenmerkt, onder druk staat. In januari zullen wij een motie indienen om bij de regering aan te geven dat Westland geen asielzoekers kan en wil huisvesten.

De spons van de Westlandse samenleving zit vol en het absorptievermogen heeft de grens bereikt. Er wonen en werken hier al duizenden Polen en andere Oost-Europeanen en de toestroom van honderden asielzoekers zal niet alleen voor spanning zorgen aan de onderkant van de woningmarkt, maar zal ook tot spanning leiden in de maatschappij en dat wil niemand. Van alle vrijkomende sociale huurwoningen zal er 33% aan asielzoekers beschikbaar moeten worden gesteld, onwenselijk en niet realistisch! Wij kiezen dus voor de Westlandse jeugd en we gaan in januari zien welke partijen ons daarin gaan steunen.

Tot slot nog een paar woorden over de soap die windenergie heet... We zijn momenteel getuige van een bizarre wending in dit verhaal en daarin speelt het college een meer dan bedenkelijke rol. Het mag duidelijk zijn hoe een meerderheid van de raad over grootschalige windenergie denkt, er ligt immers nog altijd een aangenomen motie van LPF-Westland tegen grootschalige windenergie op tafel, maar het college gaat daar tegenin en is nu van mening toch maar mee te moeten werken aan het plaatsen van nog eens 2 grote windmolens. Waarom?

Omdat de gedeputeerde (CDA) van de provincie heeft aangegeven dat de molens er gewoon gaan komen en als Westland niet meewerkt dat de gemeente dan ook de 68.000 Euro aan leges misloopt... In plaats van voor de belangen van het Westland en de Westlanders op te komen, zoals de colleges van Midden-Delfland en Maassluis dat wel doen, gaat het Westlandse college van B&W (gedomineerd door CDA'ers) als een publieke dame maar al te graag in het rode flikkerende lampje van de windmolen zitten... Principes worden gewoon verkocht en het woord “ruggengraat” staat niet in het woordenboek van dit college, triest...

Maar is deze wending verrassend? Eigenlijk niet, kijk maar eens naar de feiten: In maart 2014, daags voor de verkiezingen, komt er een paginagrote advertentie in Het Hele Westland van een onderneemster waarin op Amerikaanse wijze een stemadvies wordt gegeven om toch vooral op de landelijke partijen te stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat het plaatsen van de advertentie haar geen windeieren gelegd heeft is overduidelijk want één van de windmolens gaat zij plaatsen, althans dat spreekt ons college uit. Deze plaatsing levert haar vele tonnen aan subsidie op.

LPF-Westland zal eisen van het college dat zij zich net als Midden-Delfland en Maassluis blijft uitspreken tegen de plaatsing van windmolens in Westland!

Mede namens de fractie en het bestuur van LPF-Westland wens ik u een goed en gezond 2015 toe!

Dave van der Meer

Fractievoorzitter LPF Westland

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info