Nog 2453 OZB aanslagen niet verstuurd

Geplaatst door Westlanders.nu op 17-04-2014 18:11 - Gewijzigd op 17-04-2014 18:20

's-Gravenzande 17.04.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W vragen gesteld over het uitblijven van OZB-aanslagen over het jaar 2014 in delen van 's-Gravenzande.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vooraf

Een aanslag gemeentelijke belastingen wordt gecombineerd verstuurd met de WOZ-beschikking. Bij de verzending van de aanslagen wordt aansluiting gezocht bij de richtlijnen, welke zijn opgesteld door de Waarderingskamer (instantie die vanuit het ministerie van Financiën toezicht houdt op gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ). Hierin is aangegeven dat gemeenten vóór 1 maart van een belastingjaar 95% van de WOZ-beschikkingen moeten versturen. Op 1 juni moet 100% van de objecten zijn beschikt, met dien verstaande dat 0,1% door de Waarderingskamer wordt geaccepteerd als reguliere voorraad.

In de gemeente Westland worden er jaarlijks meer dan 50.000 objecten gewaardeerd, waarvan ruim 42.000 woningen. Voor dit jaar is met dagtekening 28 februari 2014 circa 95% van de belastingaanslagen opgelegd, conform de richtlijn van de Waarderingskamer. Op dit moment moeten er voor de gehele gemeente nog voor 1.589 woningen een aanslag worden opgelegd. Het streven is om alle objecten voor het jaar 2014 te hebben beschikt vóór 1 juni aanstaande, conform de richtlijn van de Waarderingskamer.

Vraag 1

Is uw College ermee bekend dat delen van ’s-Gravenzande vanaf de Naaldwijkseweg 80 en door naar de Eikenlaan nog geen aanslag OZB ontvangen hebben en zo ja, wat is de reden daarvan? Wanneer wordt de aanslag dan wel toegezonden?

Antwoord

Ja, dit is bij ons bekend. Het betreft hier grotendeels vrijstaande woningen, welke op dit moment nog in onderzoek zijn bij de gemeentelijke WOZ-taxateurs. Zoals aan burgers reeds is medegedeeld, zullen de aanslagen voor deze woningen naar verwachting binnen twee maanden worden verstuurd na de eerste dagtekening 28 februari 2014.

Deze herwaarderingsronde is vooral geïnvesteerd in verruiming van de dienstverlening en burgers vooraf meer betrekken bij de uitvoering van de Wet WOZ. Zo zijn er begin januari voormeldingen verstuurd en zijn burgers opgeroepen om bij vragen of bezwaar tegen de WOZ-waarde altijd eerst contact op te nemen met de gemeente. Hier is veel gebruik van gemaakt en heeft extra inspanning gevergd van de medewerkers van team belastingen en het KCC. Deze informele aanpak is een investering aan de voorkant, waar in een later stadium voordeel wordt behaald.

Vraag 2

Is Uw college bekend met de communicatie zoals deze hiervoor is aangegeven en de wijze waarop die verlopen is?

Antwoord

Naar aanleiding van de door u gestelde artikel 26 vragen is er navraag gedaan bij de verantwoordelijke teams. Hieruit is gebleken dat aan de betreffende burgers op een klantgerichte wijze is medegedeeld dat de aanslagen naar verwachting binnen twee maanden worden opgelegd. De communicatie met de burgers is volgens ons correct verlopen. Van een “bitse toon” zoals door u omschreven, is volgens ons dan ook geen sprake.

Vraag 3

Indien juist en de communicatie is gelopen zoals wordt aangegeven, wat zijn dan de maatregelen die uw college neemt tegen de betreffende ambtenaren danwel extern ingehuurde arbeidskrachten?

Antwoord

Is niet van toepassing gezien de beantwoording van vraag 2.

Vraag

In hoeveel gevallen zijn er geen OZB-aanslagen opgelegd en wat is de groep van gevallen - de indruk bestaat dat meerdere delen van Westland geen aanslag ontvangen hebben - per gebied?

Antwoord

Op dit moment moeten er voor de gehele gemeente nog voor 2.453 objecten een gecombineerde aanslag/WOZ-beschikking worden opgelegd. Het betreft 1.589 woningen en 864 niet-woningen, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht.

Gebied

Woningen

Niet-woningen

Totaal

De Lier

352

125

477

Honselersdijk

302

124

426

Kwintsheul

10

23

33

Maasdijk

139

31

170

Monster

93

72

165

Naaldwijk

53

140

193

Poeldijk

6

146

152

s-Gravenzande

546

120

666

Ter Heijde

4

4

8

Wateringen

84

79

163

Totaal

1.589

864

2.453

 

Daarnaast dienen voor het jaar 2014 nog 112 woningen in aanbouw te worden beschikt en 94 niet-woningen ongebouwd en in aanbouw.

Inmiddels is op de gemeentelijke website een stuk tekst geplaatst waarin het bovenstaande onder de aandacht wordt gebracht

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Vier leraren zwemmen naar school voor goede doel - Dierenzegen bij Egbertuskerk op dierendag - Sterrenhemel bekijken tot dinsdag 10 oktober - Annie van Antwerpen nieuwe voorzitter Beukenrode - Habbekrats Meezingmiddag op vrijdag 13 oktober - Presentatie over ‘De Eetbare Tuin’ bij Groei & Bloei Westland - Strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit opgevoerd - Productiemedewerker inpakafdeling - Informatiemiddag over Werk en kanker - Geen zin in fileleed tijdens de spits? - Aad van Zeijl:”Scheepmakers, Schippers en Schuiten” - WOP The burlesco 4+ zondag 8 oktober - Zonnepanelen en thuisaccu’s steeds geliefder in het Westland - Workshop ´´Kleurrijke nazomer`` door Tineke Noordzij op zaterdag 4 november - Expositie van Mick Otten over natuurkunst in de Hofboerderij. - Medewerker Verkeersmaatregelen - Film over "De Parachutisten landing " in Mei 1940 op 15 oktober - Medewerker ICT Support - (Junior) HR medewerker - Kinderboekenweekconcert bij muziekvereniging St. Gregorius - Kofferbakverkoop op zaterdag 7 oktober - Twee lange wandeltochten in de Nacht van het Westland - 85 jarig jubileumconcert Honsels Harmonie - Inflatie in augustus gedaald naar 3% - Administratief medewerker logistiek - ZZP Monteur Buitendienst - Commercieel Adviseur Benelux - Projectleider - HR medewerker - Planner/Werkvoorbereider - Marketing Medewerker - (Junior) Recruiter - Project Manager - Technisch Inkoper - Parttime Financieel Medewerker - Monteur buitendienst - Hovenier Tuinaanleg - Productie Planner - Inschrijvingen voor Roparun 2024 zijn geopend - Carma ook dit schooljaar actief met gastlessen - Areaal akkerbouw met ruim 14.000 hectare gegroeid - Overzicht aardgaswinning in Nederland - Receptionist - Vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland afgenomen - Geslaagde Trekkertrek in Midden-Delfland - Een hele boze Amerikaanse rivierkreeft - Spannende kunst in Kunsthalte 6