Nog geen duidelijk plan voor huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/06/2020 13:16

Nog geen duidelijk plan voor huisvesting arbeidsmigranten

Westland 03.06.2020 - Op 6 maart heeft de fractie VVD Westland collegevragen gesteld over “ duidelijkheid planning integraal plan en interim plan arbeidsmigrantenhuisvesting”.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Kan het college een integrale planning geven waarbij duidelijkheid komt omtrent de data waarop het interim plan huisvesting arbeidsmigranten en het integrale plan huisvesting arbeidsmigranten klaar is? 

Antwoord 1 
Mede op verzoek van uw raad wordt een brede Woonvisie opgesteld waarin de huisvesting van arbeidsmigranten, naast andere woonvormen, is opgenomen. De huidige Corona-crisis maakt onze planning krap. Wij streven ernaar dat de Woonvisie voor het zomerreces met uw raad kan worden besproken en zo mogelijk vastgesteld. In en na het zomerreces zal vervolgens worden gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Gezien de krappe planning wordt geen interim beleid opgesteld omdat dit interim beleid dan niet veel eerder zou kunnen worden vastgesteld als de brede Woonvisie.  

De planning is als volgt: 
mei       Overleg met corporaties en bewonersorganisaties
26 mei  Collegebehandeling Woonvisie
05 juni  Aanleveren Woonvisie bij Griffie
15 juni  Woonvisie bespreken in Commissie MO
08 juli   Raadsbehandeling van de Woonvisie 

Vraag 2
Kan het college tevens aangeven op welke vergaderdata (commissievergaderingen en Raadsvergaderingen) deze plannen zullen worden besproken met de Raad? 

Antwoord 2
Zie antwoord vraag 1 

Vraag 3
Kan het college aangeven hoe de besluitvorming van bovengenoemde aanvraag zich verhoudt tot het interim en het integrale huisvestingsplan arbeidsmigranten? 

Antwoord 3
Zie antwoord vraag 1 

Vraag 4
Kan het college toezeggen dat de vergunningsaanvraag Madeweg wordt meegenomen in het interim plan en in het integrale plan huisvesting arbeidsmigranten en er dus geen op zichzelf staande beslissing hierin wordt genomen? 

Antwoord 4
Wij kunnen de raad om twee redenen deze toezegging niet doen. Ten eerste zijn wij bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning gebonden aan wettelijke termijnen die niet onbeperkt verlengd kunnen worden. Ten tweede zou het getuigen van onbehoorlijk bestuur indien wij lopende het formele vergunningsproces de spelregels voor deze ondernemer zouden wijzigen. Inmiddels heeft de initiatiefnemer 3 maanden uitstel gevraagd en verkregen.  

Vraag 5
Is het college zich ervan bewust dat in ieder geval een dergelijke verwachting (te weten dat de aanvraag meegenomen zou worden in het integrale plan) ook is gewekt bij omwonenden? 

Antwoord 5
De door u geschetste verwachting is niet door het college gewekt. Tijdens de commissie EFO van 4 maart jongstleden is aangegeven dat de aanvraag in behandeling is genomen en dat de reguliere procedure zal worden doorlopen.  

 

In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Live raadsvergadering op woensdag 8 juli Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info