Nog geen duidelijkheid over Islamitische school in Westland

College Westland

Nog geen duidelijkheid over Islamitische school in Westland

Westland 15.04.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft collegevragen gesteld over een Islamitische school in Westland. Dit naar aanleiding van een persbericht hierover.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is de gemeente verplicht elke vorm van onderwijs te faciliteren?

Antwoord 1

Nee, de gemeente is alleen verplicht onderwijs te faciliteren dat voor bekostiging door het Rijk in aanmerking komt.

Vraag 2

In het persbericht wordt aangegeven dat 250 tot 300 kinderen in principe geïnteresseerd zijn om van deze vorm van onderwijs gebruik te gaan maken. Wat is de stichtingsnorm voor Westland voor een nieuwe basisschool?

Antwoord 2

De stichtingsnorm voor een basisschool in de gemeente Westland is 257 leerlingen. Dit houdt in dat middels een prognose moet worden aangetoond dat de stichtingsnorm binnen vijf jaar behaald kan worden en gedurende vijftien jaar op dat niveau blijft.

Westland Verstandig zegt vertrouwen op in voorzitter Presidium

Vraag 3

Kan het college inzichtelijk maken wat dat betekent voor de huidige basisscholen waar die kinderen dan vanaf gaan?

Antwoord 3

Op dit moment is dat niet te bepalen omdat nog niet zeker is of er een school gerealiseerd gaat worden en het onzeker is welke ouders de overstap daadwerkelijk gaan maken.

Vraag 4

Als dit basisscholen betreft die het qua kinderaantal al moeilijk hebben, kan dit grote consequenties hebben. Wordt dit eerst door de gemeente geïnventariseerd voordat een nieuwe onderwijsvorm wordt toegelaten tot Westland?

Antwoord 4

Nee, dit maakt geen onderdeel uit van de wettelijke toetsingscriteria.

Vraag 5

Om het onderwijs in Westland betaalbaar te houden, is het beleid er op gericht om scholen bij nieuwbouw samen te voegen zoals b.v. bij de Zeester in Monster gebeurt. Kan het college inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn voor de onderwijsbegroting indien een nieuwe school wordt toegevoegd aan het onderwijsaanbod?

Antwoord 5

Wij zullen eerst moeten bepalen of de school aan de normering voldoet. Als dit bekend is zullen we de mogelijkheden en financiële consequenties in kaart brengen.

Vraag 6

Is het college het met GBW eens dat idealiter alle basisscholen in Westland onder één stichting primair basisonderwijs zouden kunnen vallen, wat efficiënter en kostenbesparend kan werken?

Antwoord 6

In Nederland is vrijheid van onderwijs bij wet geregeld. Hoe het onderwijs zich bestuurlijk organiseert, is niet aan de gemeente.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info