Nog geen hoger onderwijs in Westland

College Westland

Nog geen hoger onderwijs in Westland

Naaldwijk 07.12.2019 - Op 21 augustus in 2018 heeft het Westlandse college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Hoger Onderwijs bij het WHC.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In het AD van 20 augustus jl. wordt omstandig uiteengezet door onderwijsinstituten van met name het hoger onderwijs dat het Westlands College het collegewerkprogramma nog niet af heeft en dus nog geen beleid heeft ontwikkeld voor het World Horti Center en dus het komende schooljaar geen lesprogramma in Westland georganiseerd kan worden. Hoe kan dat gebeuren en waarom heeft het College niet bijtijds ingegrepen?

Collegevragen inzake hoger onderwijs WHC

Allereerst verontschuldigingen voor deze (ver)late beantwoording, uw vraag is intern tussen wal en schip beland.

Vraag 1
Hoe kan het gebeuren dat door het achterwege blijven van het collegewerkprogramma en een duidelijk beleid vanuit het College nu het hoger onderwijs voorlopig afhaakt?

Antwoord 1
De gemeente Westland en het hoger onderwijs zijn steeds met elkaar in contact geweest, van afhaken is nooit sprake geweest. Inmiddels is het collegewerkprogramma vast gesteld en zijn gesprekken over de educatieve invulling in volle gang.

Vraag 2
Was een en ander bij het College bekend en waarom is daar geen melding van gemaakt aan de Raad?

Antwoord 2
Het College is continue in gesprek geweest met de partners binnen het WHC om tot een goede tripartiete samenwerking (bedrijfsleven, onderwijs en overheid) te komen. Er is sprake van een lopend proces. Hiervan is de raad op de hoogte.

Vraag 3
Welke maatregelen gaat het College nemen om de nadelen op te vangen?

Antwoord 3
We (gemeente W estland, Kennisinstellingen en World Horti Center) zijn in gesprek en werken samen aan de doorontwikkeling World Horti Center. 

Nieuwe brochure van Bibliotheek én VU Westland gereed Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info