Olsthoorn Ranch; opheffing geheimhouding; verzoek om stukken; constateringen

Advertorial Westland Verstandig

Olsthoorn Ranch; opheffing geheimhouding; verzoek om stukken; constateringen

Naaldwijk 21.05.2018 - Inmiddels heeft de portefeuillehouder Handhaving middels een raadsinformatiebrief en een persbericht de grote lijnen van het hoofdlijnenaccoord

inzake de Olsthoornranch wereldkundig gemaakt. De raad wordt hiermee weer voor een voldongen feit geplaatst.

Nadat onze fractie, naar aanleiding van geruchten bij het toenmalige college informeerde, kregen we de toezegging dat de wethouder "openheid van zaken" zou geven in een besloten bijeenkomst en dat op 16 mei in een commissie vergadering een openbare uiteenzetting gegeven zou worden. Het college deed nog al angstig over het publiek maken van een en ander want zelfs op de sheets die getoond werden bij de bijeenkomst met de wethouder werd geheimhouding opgelegd, die de Raad bekrachtigde op 24 april jl. Westland Verstandig stemde tegen. Waarom geheim?

Enkele dagen voor 16 mei werd de Raad bericht dat de toegezegde en ook geplande bijeenkomst niet door kon gaan omdat de portefeuillehouder meer tijd nodig had voor de voorbereiding. Vreemd is het dat op 18 mei over dit onderwerp een uitvoerige raadsinformatiebrief wordt toegestuurd aan de Raad, welke brief ongetwijfeld eerder door het college is goedgekeurd.

Ook gaat direct een uitvoerig persbericht uit vanuit het college. De raad -en ook onze fractie - is nog steeds aan geheimhouding gebonden, terwijl het college zich daar zelf niet aan houdt. Ook blijkt nu dat de Raad niet echt serieus genomen wordt. Immers de informatie moet er op 16 mei al wel geweest zijn.

Strijdig gebruik gronden en opstallen Galgeweg 3 beëindigd

Onze fractie is teleurgesteld in deze gang van zaken en wij kunnen dit ook niet uitleggen aan onze burgers. De afgelopen dagen ontvingen we vele reacties van betrokken burgers, die zich terecht ernstig storen aan deze gang van zaken. Bij de commissie vergadering van deze week zal ik een aantal reacties voorlezen.

Ook herkennen we in de gang van zaken niets van de toezeggingen van de nieuwe coalitie over nieuwe bestuurscultuur, openheid, eerst luisteren en dan pas beslissen en ook dat aan de Raad meerdere beslisopties worden voorgelegd. Trieste constatering nu al. Dit terwijl de Raad voor de uitwerkingen wel nodig is.

Onze fractie heeft aan het college voor de komende cie vergadering al een groot aantal vragen gesteld en verzoeken ingediend. We zullen deze nog aanvullen. Wij gaan ervan uit dat inhoudelijk de kwestie in al zijn facetten behandeld gaat worden.

Ongetwijfeld zal deze kwestie in de komende raadsvergadering aan de orde komen en zonodig zullen we daarvoor een motie indienen.

Voor een goede inhoudelijke behandeling is het nodig dat voor de cie vergadering de geheimhouding - stukken en besprokene - wordt opgeheven. Het college dient dat te doen en wel per ommegaande. Ook de cie efo kan dat doen en zonodig moet er maar een extra raadsvergadering komen om het bekrachtigingsbesluit van 24 april in te trekken. Dat laatste lijkt mij niet nodig. Wel moet alles vrij gegeven worden, daar anders een wel heel vreemde situatie ontstaat.

Voorts wenst onze fractie kennis te nemen van het hoofdlijnen akkoord en de belangrijkste correspondentie en stukken uit het dossier. Ik neem aan dat het college deze op morgen direct zal verstrekken, zodat we ons kunnen voorbereiden op de cie vergadering aan de hand van het dossier. Immers voor een goed gesprek tijdens de cie vergadering is het wel nodig dat over gelijke kennis beschikt wordt. Dit laatste temeer nu er ook nu weer de meest vreeemde verhalen de ronde doen over de uitvoering van het akkoord.

Nogmaals benadruk ik dat onze fractie tegen blindelingse handhaving is en eerder al gewezen heeft op het paternalistisch cliëntisme dat het college bedreven heeft en nog steeds bedrijft. Waarom Italiaans dorp laten slopen, de Alpaca- ranch wegwerken met dwangsommen, burgers pesten met handhaving zonder een concreet belang en dat vaak na meerdere tientallen jaren ander gebruik en gedogen vanuit de gemeente.

Waarom de kleine gevallen wel - met heel veel persoonlijk leed - aanpakken en sommige grote gevallen een "goudomrande regeling" aanbieden( met wonen, horeca, groen etc ) of ongemoeid laten ( vele bekende gevallen, waar geregeld feesten en partijen gegeven worden). Dit getuigt niet van een goed bestuur.

Onze fractie meent dat deze onzinnige handhaving moet stoppen en we alleen wanneer er serieuze reconstructieplannen zijn ander gebruik moeten beeindigen.

Fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial

 

Inspirerende verhalenmiddag op 24 oktober Meer info - Westland Ontmoet in de Oude Kerk Meer info - Een nieuwe studiegroep: Paddenstoelen Meer info - PANNA! Sterrenteamdag op 17 oktober Meer info - Kunstwerk van de maand; Plastisch teken Meer info - Week van de Veldbiologie Meer info - Twee nieuwe allround monteurs en een Industrieel spuiter gezocht (fulltime) Meer info - Commercieel medewerker schade particulier Meer info - AH Vrij zoekt werkplaatsmonteur Meer info - Machine Operators Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Bestemmingsplan vastgesteld voor Maasdijks kerkgebouw Meer info - Voorman productie Meer info - Boekpresentatie en lezingen Meer info - Herfstwandeling Staelduinsebos op zondag 3 oktober Meer info - Medewerker cafetaria (Parttime) Meer info - Activiteiten in de buurt aanmelden voor WestlandOntmoet Meer info - Walk to fight cancer 9-10 oktober Meer info - Junior HR Medewerker Meer info - Fruitmuur in Wateringen krijgt gedenksteen Meer info - Resultaat Lions Zuidplas Rally gaat naar Leger Des Heils, Zonnebloem en Stichting ZePaRo Meer info - Chr. Gemengd koor “Immanuel” start repetities en zoekt nieuwe zangers en zangeressen Meer info - Fietstechnicus (in opleiding) Meer info - Medewerker Horeca Tuincafé Meer info - Planner Detailed Scheduler Meer info - Commerciële duizendpoot Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Verkoper / Bezorger Meer info - Technisch Commercieel Medewerker Meer info - Machine operator Meer info - Popkoor Ruby begint weer in ‘s-Gravenzande Meer info - Column; Hoe zal het verder gaan? Meer info - Koornneef neemt ZW Sports over met merken Erima en Jako Meer info - Accountmanager Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Vrijwilligersservicepunten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder Meer info - Medewerker bediening Meer info - Officemanager Meer info - Pakketbezorger Meer info - Facilitair Schoonmaakmedewerker (Parttime) Meer info - Inloophuis Carma breidt openingstijden uit Meer info - Kunstwerk van de maand; Vitrages Meer info - Assistent bedrijfsleider Meer info - Stoelendans rondom eerlijke toewijzing corporatiewoningen Meer info - Column; Als het licht uitgaat.... Meer info - Westlands Mannenkoor weer bij stem Meer info - Plaatwerker Meer info - Zeillogger VL.92 Balder vertrokken uit Vlaardingen. Meer info - Senne Braun winnaar 57e editie tennis tournooi Naaldwijk Meer info - Backoffice medewerker Meer info