Oppositiepartijen dienen klacht in tegen stemgedrag raadslid

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/07/2016 10:15 - Gewijzigd op 04/07/2016 10:25

Oppositiepartijen dienen klacht in tegen stemgedrag raadslid

Westland 04.07.2016 - Oppositiepartijen LPF Westland en Westland Verstandig hebben een klacht ingediend tegen raadslid Vreugdenhil wegens mogelijke schijn van belangenverstrengeling.

Hieronder een schrijven van beide klachten.

--------------

Klacht inzake stemgedrag raadslid P. Vreugdenhil 

Na de raadsvergadering van 28 juni jl. is ons bij de evaluatie van een aantal agendapunten opgevallen dat raadslid dhr. P. Vreugdenhil van de fractie van het CDA naar onze mening heeft meegestemd, daar waar hij zich had moeten onthouden van stemming als gevolg van zijn functie in als voorzitter College van Bestuur van de scholenkoepel PCPOW. Het betreft de agendapunten 6 en 17 van de voornoemde raadsvergadering.

Vanwege het feit dat dhr. Vreugdenhil zich van stemming had dienen te onthouden conform artikel 28 gemeentewet en de gedragscode gemeenteraad Westland, zijn besluiten van beide agendapunten te herroepen en dienen opnieuw behandeld te worden. Indien de voorzitter van de raad of dan wel een meerderheid van de raad deze situatie ongewijzigd laat, dan zal onze fractie de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen een op dit punt genomen besluit van onze gemeenteraad ongeldig te verklaren.

In de bijlage treft u onze bevindingen aan met betrekking tot voornoemde gebeurtenissen en vragen wij u daar in de komende raad van 5 juli a.s. naar te handelen.

Namens de fractie LPF Westland

John Witkamp

---------------------------------

WV: graaicultuur College Westland goed gepraat; voor bijna € 200.000 gedeclareerd

Klacht tegen CDA fractie voorzitter leidende tot herroeping van twee raadsbesluiten van 28 juni wegens(schijn van) belangenverstrengeling

Direct na de raadsvergadering van 28 juni jl heb ik de burgemeester v.d.tak gevraagd de heer Vreugdenhil schriftelijk te laten reageren op het vermoeden dat hij zich ten onrechte niet onthouden heeft  aan de stemming mee te doen op de agenda punten 6 ( krediet brede school Ichthus Immanuel in Monster) en 17( raadsvoorstel plan van scholen met opname daarin van de basisschool  op islamitische grondslag).
In ieder geval had melding moeten geschieden.
 
Daardoor zou gehandeld zijn in strijd met de gemeentewet en de gedragscode en zouden de genomen besluiten niet geldig zijn. De heer Vreugdenhil is voorzitter van de scholenkoepel PCPOW en als zodanig direct en in ieder geval indirect belanghebbende/ betrokkene. Voor het krediet van de school onder agendapunt 6 is PCPOW de bouwheer. Ook is  op zijn minst directe of indirecte / belang/betrokkenheid aanwezig bij het plan van scholen en de opname daarin van een nieuwe islamitische school.
 
Onze fractie heeft op woensdagochtend de burgemeester van der Tak het vorenstaande voorgehouden en verzocht de heer Vreugdenhil schriftelijk daarop te laten reageren. Een copy zond ik aan de heer Vreugdenhil. Deze gaf in een korte reactie aan  het verzoek van de burgemeester om schriftelijk te reageren af te wachten. De heer Vreugdenhil gaf wel summier aan geen belangenverstrengeling of schijn  daarvan in zijn stemgedrag te constateren. Agendapunt 6 zou toch aangenomen zijn geworden en  over agendapunt 17 voerde hij niet in het woord en stemde voor, hetgeen voldoende moet zijn. Daar gaat het natuurlijk niet om.  
 
Ik heb verder niets  inhoudelijks meer vernomen. De burgemeester probeerde wel telefonisch contact met mij te krijgen op vrijdag  1 juli jl. maar dat lukte helaas niet.
 
Wel diende LPF Westland gisteravond een klacht in tegen de heer Vreugdenhil en bij de bijgevoegde mail doe ik namens onze fractie maar hetzelfde. Immers wij kunnen niet anders meer. 
 
Peter Dijsens 
Westland Verstandig
Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Westland vs Oranje - 18 juni Westlandhal Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info