Pijletuinenhof per 1 januari 2015 definitief dicht

College Westland

Pijletuinenhof per 1 januari 2015 definitief dicht

Naaldwijk 30.07.2014 - De fractie van Westland Verstandig heeft het College een tweetal vragen gesteld inzake het aanzien en de onderhoudstoestand van het Pijletuinhofcomplex.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Is het college bekend met de situatie rondom de Pijletuinenhof en is het college bereid om in overleg met Careyn te treden om aan - kort gezegd – het chaotische beeld ter plaatse zoals hiervoor beschreven en op de foto’s zichtbaar, een einde te maken en alsnog zich als een goed eigenaar van een gebouw te gedragen?

Antwoord 1
Wij hebben navraag gedaan bij zorgorganisatie Careyn over de situatie rond voormalig verzorgingshuis De Pijletuinenhof. Het afval rond de Pijletuinenhof betreft verhuisafval. Eén van de twee containers is inmiddels weggehaald. Er zal echter nog een container geplaatst worden om de laatste spullen uit het pand te verwijderen. Er is inmiddels opdracht gegeven om het gras kort te houden.

Zorginstelling Careyn heeft de anti-kraakorganisatie Camelot gevraagd het anti-kraakbeheer rond het voormalige verzorgingshuis te verrichten. Camelot zal ervoor zorgen dat zich geen krakers in het pand gaan huisvesten, dat er regelmatig controle op het pand is en dat vernielingen aan en rond het pand voorkomen zullen worden. Daarnaast zijn bankjes en afvalbakken weggehaald om hangjongeren te ontmoedigen gebruik te maken van het terrein rond het voormalige verzorgingshuis.

Vraag 2
Wat gaat er overigens met het complex gebeuren en wanneer bestaat daar duidelijkheid over? Is uw college bereid om dit ook eveneens bij Careyn na te vragen?

Antwoord 2
Careyn heeft ons laten weten dat het pand per 1 januari 2015 definitief dichtgaat. Het pand is te onveilig en de installaties zijn onbruikbaar. Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info