Progressief Westland wil aanpassing puntenstelsel huren

Progressief Westland

Progressief Westland wil aanpassing puntenstelsel huren

Westland 30.09.2015 - Vandaag 30 september 2015 staat in AD een artikel de aanpassing van het puntenstelsel waarmee huurprijzen worden berekend.

Toepassing van dit aangepaste puntensysteem leidt in veel gevallen tot lagere huren. Diverse woningcorporaties in het land hebben zelf de herberekening van hun huren al uitgevoerd hoewel zij dit niet verplicht zijn.

Beleid voor asielszoekers/statushouder blijft voor Westland ongewijzigd

Het lijkt de fractie van Progressief Westland ongewenst als alle huurders in Westland individueel om aanpassing van hun huur moeten gaan vragen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Is het college bekend met de aanpassing van het puntenstelsel?

- Heeft de wethouder in zijn contacten met de corporaties hierover gesproken en wat zijn de voornemens van de corporaties in deze?

- Wil de wethouder bij de corporaties aandringen op het uitvoeren van alle herberekeningen en het zelf doorvoeren van alle huurverlagingen zonder individuele verzoeken af te wachten?

- Huurverlagingen betekent dat meer woningen binnen de laagste groep van sociale huurwoningen gaan vallen. Wanneer denkt de wethouder cijfers te hebben van de nieuwe indeling van huurklassen?

- Heeft deze nieuwe indeling gevolgen voor de woonvisie? Zoja, wanneer kunnen we deze gevolgen zo spoedig mogelijk in kaart brengen zodat de raad die kan betrekken bij de definitieve vaststelling van de woonvisie?

- Door de nieuwe indeling zullen de corporaties minder inkomsten krijgen. Dit zal hun vermogenspositie verder aantasten. Verwacht de wethouder dat hiermee ook hun bereidheid om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen af zal nemen? Zoja, heeft dit dan gevolgen voor de woonstrategie omdat de realisatie van de woonvisie vertraagd kan worden?

- Is het college het met de fractie van Progressief Westland eens dat de vaststelling en implementatie van de Woonvisie en Woonstrategie hierdoor extra aandacht vraagt?

Namens de fractie van Progressief Wesrland

Nico de Gier

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info