Raadsvergadering dinsdagavond met installatie nieuw college

Geplaatst door Westlanders.nu op 24-05-2022 15:30 - Gewijzigd op 24-05-2022 17:59

Naaldwijk 24.05.2022 - Op dinsdagavond 24 mei wordt tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis aan de Verdilaan, het nieuwe college geinstalleerd.


De aanvang is om 19:00 uur en live te volgen.

De agenda voor dinsdagavond ziet er als volgt uit; 

1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuur

3. Vaststelling van de agenda
3.1. Verzoek van de fracties WV-GBW-VVD om de motie inzake beeindigen inzameling pbd mbv recyclebare zakken aan de agenda toe te voegen en deze inhoudelijk te behandelen en ter besluitvorming voor te leggen
3.2. Verzoek van de fractie WV-VVD-PvdA om de motie inzake meer bewaakte fietsenstallingen in onze dorpscentra aan de agenda toe te voegen om eerst te behandelen in de raadscommissie Ruimte van 7 juni 2022
3.3. Verzoek van het college om agendapunt 10 "De Watertoren" van de agenda af te voeren
3.4. Verzoek van de fractie WV om de motie 'Veiligere watergangen in Westland' aan de agenda toe te voegen om eerst te behandelen in de raadscommissie Ruimte van 7 juni 2022

4. Spreekrecht voor burgers
5. Voorstel tot vaststelling van het woordelijk verslag van de openbare raadsvergaderingen van 15 februari 2022 en 19 april 2022
6. Lijsten in- en uitgaande stukken

6.1. Vaststelling van de afhandeling van de Lijst met Ingekomen Stukken (LIS)
6.2. Kennisneming van de Lijst met Uitgaande Stukken (LUS)
6.3. Kennisneming van de Lijst met Vertrouwelijke Stukken
6.4. Kennisneming van de Lijst met Artikel 42-vragen en antwoorden Hamerstukken ter vaststelling

7. Voorstel tot vaststelling van de Zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026, inclusief herziene begroting 2022 en financieel jaarbericht VRH 2021

8. Voorstel tot opheffing van geheimhouding op de documenten zoals opgenomen in bijlage "Overzicht onderwerpen waarbij geheimhouding kan worden opgeheven"

9. Voorstel tot beschikbaarstelling van kredieten en de voorfinanciering voor de bouw van een Tienercollege in Poeldijk

10. Voorstel tot terinzagelegging van de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Verburchlaan nabij 23 te Naaldwijk (bij agendapunt 3 "Vaststellen van de agenda" bestaat de mogelijkheid dat dit agendapunt komt te vervallen) Beraadslaging ter vaststelling

11. Behandeling van op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van orde van de Raad
11.1. Motie PvdA-D66-GL inzake energiearmoede
11.2. Motie CU-SGP-GL-PvdA-FvD-D66 inzake sterke gezinnen
11.3. Motie FvD inzake OekraIense vluchtelingen Installatie en benoemingen

12. Coalitieakkoord 2022-2026 "Aan de slag. Voor Westland."Aanbieding Coalitieakkoord 2022-2026 "Aan de slag. Voor Westland."Algemene politieke beschouwingen

13. Voordracht verkiezing, benoeming en installatie tot wethouder van de gemeente Westland
13.1. Voordracht kandidaat-wethouders
13.2. Verslag en advies van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven verband houdende met het raadsvoorstel tot benoeming van wethouders van de gemeente Westland
13.3. Schriftelijke en geheime stemmingen over de voorgedragen kandidaat-wethouders
13.4. Bekendmaking van de uitslag door de voorzitter van het stembureau en verklaringen van de ter vergadering te aanvaarden benoemingen
13.5. Installatie van de benoemde wethouders door het afleggen van de in artikel 41a van de Gemeentewet vermelde eed c.q. verklaring en belofte

14. Installatie van een raadslid
14.1. Verslag en advies van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven inzake de tot de raad toe te laten raadslid
14.2. Installatie van de in de raad toegelaten lid door het afleggen van de in artikel 14 van de Gemeentewet vermelde eed c.q. verklaring en belofte

15. Beediging van de steunraadsleden
15.1. Verslag en advies van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven inzake de beediging van de steunraadsleden van de gemeente Westland
15.2. Beediging van de steunraadsleden door het afleggen van de in artikel 14 van de Gemeentewet vermelde eed c.q. verklaring en belofte

 16. Sluiting

Reacties (7 reacties geplaatst)

Het is toch volkomen belachelijk dat er alleen mannelijke wethouders zijn in Westland?
En dan dhr vd Stee op het pluche houden. Hup stapt zo over van LPF naar ???. Ik zet expres vraagtekens, want deze plakker zit de volgende periode vast weer in de raad, maar dan weer voor een andere partij.
Jaco,
Je zult het vast goed bedoelen, maar je reactie loopt over van frustraties en wordt daardoor onleesbaar. Voortaan even tot 10 tellen voordat je een reactie verstuurt.
Wat hebben we aan zulke lui? Krijgen dik betaald om de hele dag te liegen. En plannen te creëren die ons land nog verder naar de k.... helpen.
Heb vanavond de reactie zitten bekijken ,van de gemeenteraad op het coalitie akkoord Wat een vertoning ,stuk voor stuk ,bij het CDA en LPF eerst op der borst kloppen Hoe goed ze het de afgelopen 4 jaar gedaan hebben
Voor bij gaan aan het feit dat de kiezer ze weg gestuurd heb Vooral die mevr Vermeer van het CDA ,over de vergroening ,wil ze nu voor elk reclame bord in het Westland weg en daar een boom voor in de plaats zetten
Die LPF over de onbuds mannen ,die gaan te veel geld kosten Hij had het over 800000 euro per jaar Laat ik dan even tegen de LPF zeggen ,dat ze 4 jaar geleden 6 ambtenaren aan namen voor 6 ton per jaar ,voor de handhaving ,van het bestemmingsplan glastuinbouw Weggegooid geld en burgers kapot gemaakt Totaal geen rendement Niemand verkocht zijn grond ,nadat die er afgeschopt was dat is totaal weggegooid geld Daar gaat nu hopelijk ,ook een einde aan komen Ik noem dat misdadig beleid En nu protesteren tegen een ombuds man ,die problemen op gaat lossen Het is een zielig zootje ,dat CDA en LPF ,gelukkig doet deze LPF niet mee aan de coalitie Nu 4 jaar lang voor de burger en minder voor de tuinder
O.M.G! Laat ze dan maar blijven!
Nu dal je moet eerst zelf wat bereiken
Wlv en de rest🦾👍
Zeker nog nooit 1x mee gesproken
Dan weet je wat je voor je heb
Allemaal retour.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Gratis openlucht filmavonden naast Villa Ockenburgh - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 19 augustus - Wereldhavendagen van 2-4 september 2022 - Bijeenkomst voor 40-ers en 50-ers die geraakt zijn door kanker - Inleiding Gregoriaans zingen op dinsdag 30 augustus, - Open Dag bij Carma op zaterdag 27 augustus - Open Atelier bij Carma - Nacht van de Vleermuis op 27 augustus - Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v)