Reactie B&W op verbod elektronische muziek op schuiten

College Westland

Westland 23.06.2022 update - Op 2 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over het verbod elektronische muziek ten gehore brengen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Met verbazing heeft CDA Westland de kaart bestudeerd waarop staat aangegeven op welke vaarwegen het voortaan verboden is om elektronisch versterkte muziek ten gehore te brengen. De CDA-fractie is het eens met het College dat excessen moeten worden aangepakt en dat de geluidsoverlast die omwonenden op momenten ervaren – met name in de avond en nachtelijke uren – onaanvaardbaar is. 'Wij menen echter dat het huidige aanwijzingsbesluit onevenredig uitpakt voor veel Westlanders en zouden liever de kern van het probleem willen bestrijden. Eerder uitten wij onze twijfels in de commissie bestuur over mogelijk vergaande invulling van het aanwijzingsbesluit in de APV en de handhaving daarvan.'

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het College zich ervan bewust dat men hiermee niet alleen de excessen aanpakt, maar praktisch de gehele stekker uit de Westlandse traditie van het schuitvaren haalt en hiermee het plezier van vele duizenden ontneemt?

2. Wanneer kan onze fractie (de inhoudelijke motivering van) het door het College genomen aanwijzingsbesluit tegemoet zien?

3. Heeft het College onderzocht of het beoogde doel (te weten: het voorkomen van geluidsoverlast) ook met minder vergaande maatregelen bereikt kan worden? Daarbij kan worden gedacht aan duidelijk afgebakende tijdsstippen waarna geen elektronische muziek ten gehore mag worden gebracht, of een gereduceerd maximaal toelaatbaar geluidsniveau binnen bewoonde gebieden.

4. Geluidsoverlast kan nu al worden beboet, waarom is niet gekozen voor striktere handhaving op overschrijding van geluidsnormen?

5. Heeft het college bij de voorbereiding van het besluit naast ontvangen klachten ook de belangen van omwonenden in kaart gebracht die wél de elektronische muziek afkomstig vanaf schuiten kunnen waarderen?

6. Is het College bereid om in overleg met inwoners opnieuw te kijken naar de nu aangewezen gebieden, aangezien ons berichten bereiken dat mensen die in ‘stiltegebied’ wonen het juist leuk vinden om de gezelligheid te horen en mensen die in gebieden wonen waar de muziek wel versterkt mag worden, dat liever niet zouden willen met het waterbedeffect als gevolg?

Antwoord
Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van 9 juni 2022 is uitvoerig ingegaan op de gestelde rondvragen met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen van het verbod van het ten gehore brengen van elektronisch versterkte muziek op vaarwegen (artikel 5:31a, lid 4 APV). Alle door u gestelde vragen zijn hier ook nadrukkelijk aan de orde geweest.

Voor de beantwoording van deze vragen verwijzen wij u derhalve naar het (video)verslag van de desbetreffende commissievergadering (vanaf minuut 14). 

 

Reacties (37 reacties geplaatst)

Waarom zou iedereen mee moeten "genieten" van muziek van een groep? Stel dat iedereen zich buiten met een speaker om zijn nek begeeft? Dan wordt het een klereherrie buiten en hebben we nooit meer rust. Het feit dat we dat accepteren is al fout. Waarom kan ik een boete krijgen wanneer ik onnodig met mijn auto claxonneer, maar mogen jongeren in een bootje ongestraft de hele omgeving mee laten genieten van hun muziek? Ik woon aan het water en het is een hel. Niet 1 bootje per dag voorbij met even 5 minuten takkeherrie. Nee, het gaat in de zomer de hele dag door... Dit is geluidterreur. Aanpakken die hap! De politie mag in mijn tuin wel een controlepost beginnen. Ik serveer ze met alle liefde koffie.
MOET GEWOON verboden worden en natuurlijk ook handhaven!
Dat gebeurt volgens mij veel te weinig.
Er is niets gezelligs aan alleen maar asociale overlast voor een hoop normale mensen.
Ik ben ook een boot bezitter maar ga door de abnormale overlast niet meer varen . Een radio aan boord oke maar geen speakerboxen van 250 watt zodat de ramen staan te rammelen in de kozijnen als dit gajes langs komt varen. De politie moet veel harder optreden tegen deze zogenaamde gezelligheid!!!


Ria iets van jaloezie of iets gemist vroeger of gezelligheid is je onbekend we hebben vroeger allemaal wat geroepen of niet en vandaag is alles kan niet wilken we niet of intimidatie wat een aula leven we in zeg
Ik erger me mateloos als ik die lui zie hier aan de opstapplaatsen aan de Langewateringkade in Kwintsheul.
Ze gaan met kratten bier de schuit op, zetten de muziek op maximaal en het taalgebruik is schandalig. Is het normaal als er 1 jonge vrouw roept wie van de jongens de grootste lul heeft, dat is dus kennelijk normaal tegenwoordig. wat een aso,s . En maar lekker bezopen door de sloten varen en de dieren aan de kant opjagen. Bah, hoop dat hier snel een eind aan komt. Zwaar beboeten die lui.
Hoe moet het dan aankomend weekend dan komen er 40 boten achter elkaar , met harde en leuke muziek.
Mijn "traditie" als geboren en getogen Westlandse is lekker rustig in de tuin zitten op een mooie dag. Ik kies graag zelf mijn muziek uit. Gek dat zuipschuiten opeens een traditie zijn geworden.

Volgens mij mag je als je jong bent ook best leren dat het prima is om plezier te hebben, en dat dat prima kan zonder anderen overlast te bezorgen.
Ik snap het niet waar maak je je druk om het mag toch alleen in aangepaste vorm dus zowat geniet dat het nog mag en dat cda is altijd al een huichel partij geweest
Die @Endas Welbest vindt het natuurlijk gewoon leuk om de advocaat van de duivel
te spelen.
Wat een ophef. Helaas maken die, veelal zuipschuiten, vaak, tot laat in de avond erg veel herrie, ik heb er zelf ook overlast van en woon ca. 200 meter van de Naaldwijkse vaart. Overlast voor mens en dier is het gevolg, om niet te spreken van gehoorschade voor opvarenden. Wie houdt er nog rekening met anderen en met dieren?
Ik ben het ermee eens dat er een verbod komt voor bewoonde stukken, al is een algeheel verbod op keiharde muziek beter, ook voor de dieren. Misschien wel belangrijker is dat die ouwe schuiten ouwe dieselmotoren hebben die enorm veel vervuiling geven en stank. Een regeling dat in 2030, of eerder, alle boten elektrisch moeten zijn en nieuwe boten, sloepen etc. vanaf 2024, is een goede bijdrage aan een schone omgeving, minder herrie, schone lucht en minder uitstoot, wat weer bijdraagt aan minder klimaatverandering. Er is nog veel te winnen, de vraag is of de gemeente hier goed beleid op durft te maken ik denk het niet want tot nog toe doen ze het niet. Ze moeten eens om de tafel met alle belanghebbenden om een toekomstplan te maken. Betreurenswaardig is dat er een petitie is gestart om het verbod tegen te gaan. Jongeren waren volledig afwezig bij de laatste verkiezingen en ook nu weer is zijn er geen jongeren die opkomen voor klimaat en biodiversiteit, terwijl dat de grootste crises zijn die zij zullen beleven en zelfs het wonen hier op termijn onmogelijk zal maken. Daarom, beste jongeren en feestvierders, start een petitie om de gemeente te dwingen een toekomstgericht beleid te voeren, waarbij wordt gezorgd voor schoon water, schone bodem, schone lucht, echte vergroening en herstel van natuur en biodiversiteit. Dat is het enige pad voor een leefbare toekomst voor jezelf en je kinderen. Verder, veel plezier met varen, ik weet als oud wedstrijdzeiler en ANWB bonds-zeilinstructeur en navigator, wat varen (zonder drank) je kan brengen aan ervaring en plezier.
Nog steeds snap ik niet waarom dronken varen wordt toegestaan en rijden met twee bier op niet.
Bekogelen met eieren geeft geen pas.
Er zijn hier tomaten zat.
Ik heb het opgeteld en het is simpel.
De MEERDERHEID wil dat soort kabaalschuiten NIET.
Wat een huichelaars tuurlijk met pandemie deden ze wat ze konden ook was het niet legaal.neemt niet weg dat ik het geen overlast vind
Ja@ Geert Lelieveld; op de piek van de pandemie. Schijt aan de maatschappij.
As ze maar lekker de bezopen Neanderthalers kunnen uithangen.
Ik noem het nadrukkelijk géén Aso's. ( ...)
Cda nog nooit opgestemd veel beloven en niets geven
Join forces! Dan neem ik Pijletuinen voor mijn rekening! Is geen probleem las ik. Beetje gezelligheid moet kunnen!!!
Sepultura RULES!!!
De excessen moeten zeker aangepakt worden, volume is soms meer dan een discotheek en ik heb het geluk dat ze hier vaak een half uur voor de deur liggen (en dan vaak afgelost door de volgende) . Vorig jaar ook om 3 uur in de nacht zo'n varende disco een half uur voor de deur gehad, dat gaat gewoon te ver.
Muziek op beetje normaal niveau is totaal geen probleem, maar houdt een beetje rekening met de buurt zodat ook omwonenden van het lekkere weer kunnen genieten en kunnen slapen wanneer dat normaal is.
CDA heeft in januari mee ingestemd voor de verkiezingen en nu ineens klagen dat het nu wordt uitgevoerd. CDA doet nu aan zieltjes winnen , om dat ze aan de kant zijn gezet laf hoor
Geloof niet dat een verbod op specifieke delen van de Westlandse wateren zullen helpen.

Boetes voor overlast door zuipschuiten flink om hoog. Wordt dezelfde schuit een 2e keer betrapt? Dan gekuidsinstallatie innemen. 3e keer betrapt? Dan de schuit aan de ketting voor de rest van het vasrseizoen.
Persoonlijk hou ik nogal van metal. Ik ga nu met andere headbangers in een huifkar door het Woerdblok met de versterker op tien rondjes rijden. Maarten en Marcel hebben geen bezwaar. Je bent maar één keer jong, toch?
Kom niet met je kabaalschuit door de Gantel als je daar niks te zoeken heb. Die
aso feestvierders zijn vaak de import.
Tijdens de lockdown kwamen die herrie schuiten ook zwaar bemand voorbij.
Zo geleden hebben ze dus niet.
dan koop ik lekker een nieuw setje boxen en versterker voor me zoon
import ja daar ligt het probleem
Verbod is een te vergaand besluit. Er bestaan andere minder vergaande maatregelen die het doel verwezenlijken. Ik sta achter de vragen die fractie CDA stelt.
Je gaat toch niet weer ijzerdraad spannen?
Je hoeft het niet te verbieden. Je kan ook de installatie invorderen dan ben je er ook vanaf en bij de volgende overlast met dezelfde boot pak je de boot af voor 3 maanden
Rapelstaaltje heeft zoals altijd zijn ongezouten mening klaar kan ik waarderen maar in deze is het pure lariekoek.Wie zegt dat de jeugd provoceert? Ik vind dat onze jeugd lol mag hebben en zeker na zo een corona tijd.Wat een ieder lijkt te vergeten dat deze doelgroep enorm heeft geleden onder de draconische maatregelen die toen getroffen werden.Dus ik vind(maar wie ben ik)dat ze van mij bij mij mogen langs varen met de volume knop open
Er is een verschil tussen gezelligheid en provocerende overlast. Van dat laatste is sprake.
Als ik die jongens en meiden ziet op zo'n bood met alcoholische drankjes. Dan denk ik ach ik ben ook jong gewenst. Ze hebben het op dat moment TOP ... De luidsprekers naar het midden van de schuit is een goede optie. Maar voor de rest leven en laten leven . En dat blablabla over natuur etc etc kolder. Moeten we het niet over zuren regen hebben of betaat dat op een eens niet meer.
De oplossing is simpel.
Niks verbieden maar samen er voor gaan.

Gebieden waar muziek zachter moet zorgvuldig kiezen.( denk aan woonwijken met kinderen etc)

Iedere schuit laten registreren bij de gemeente, men krijgt een plaatje of sticker op je boot.( net zoals vroegere Delfland sticker)
Bij overtredingen kan man het nummer registreren, bij herhaaldelijk overtreden, boot uit het water gedurende de zomer.

Goeie stok achter de deur voor boten die structureel de fout in gaan, en boten die zich netjes gedragen hebben een leuke zomer net zoals de mensen die zich jarenlang er aan gestoord hebben.
Komt alleen door de import inwoners , westlanders hoor je hier niet over die zijn het gewend. Azijn is weer goedkoop.
Ongelofelijk. Wordt dit het niveau van oppositievoeren door het CDA?
De aso hier is diegene die de lol verpest voor heel veel andere.... wie is hier nu de egoïst. Ga niet aan een sloot wonen als je daar niets te zoeken hebt. Zuurpruimen
Boter op jullie hoofden CDA?
Het is allang bekend dat deze excessen - en dat zijn er vele - aangepakt dienen te worden.

WAAROM staan die speakers naar buiten gericht?
Het is gewoon provoceren wat die "ongelukkige" jeugd(?) doet, en niets anders!
De Oplossing:
1 speaker op de voorplecht en
1 speaker op het achterschip
Het Resultaat:
Het geluid wordt vanzelf ¾ zachter gezet, anders kunnen ze elkaar niet meer verstaan.
Het Gevolg:
Iedereen blij,
-de omwonenden want die worden niet meer ongevraagd belast met -meestal muzak (=pokkemuziek),
-de opvarenden want het geluid is voor hen nog hard zat!
-de natuur en de watervogels, die heus niet op die herrie zitten te wachten.
Als je nadenkt: iedereen blij ...
https://petities.nl/petitions/eerlijk-beleid-voor-schuitvaren-in-westland?locale=nl
Nee wij willen geen "gezelligheid" in ons stiltegebied. Ik heb al eigen plannen bedacht.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 1 juli - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Natuurcafé Help de natuur in tuin en huis - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Draag bij aan een toekomst zonder MS - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Dreams Monsterloop Longboard Event - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen