Reactie college Westland op Nashvilleverklaring

College Westland

Reactie college Westland op Nashvilleverklaring

Westland 09.01.2019 - Op 7 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 Westland en GroenLinks Westland over de Nashvilleverklaring.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Neemt het college van B&W (in haar geheel maar ook individueel), gezien dat ChristenUnie-SGP deel uitmaakt van het huidige college van B&W van Westland, afstand van deze Nashville-verklaring?

Vraag 2
Zo ja, wil het college van B&W (in haar geheel maar ook individueel) publiekelijk afstand nemen van de ondertekening door coalitiegenoot ChristenUnie-SGP van dit anti-LHBTI pamflet?

Vraag 3
Zo nee, waarom wordt er door het college van B&W (in haar geheel maar ook individueel) geen afstand genomen van dit anti-LHBTI-pamflet?

Vraag 4
Hoe verhoudt een en ander zich tot de meerjarige inzet voor LHBTI-emancipatie waar het college onlangs voor vier jaar heeft bijgetekend?

Vraag 5
Onderschrijft ieder lid van het college het LHBTI-beleid van het Westlands Akkoord waarin is opgenomen "We zetten de activiteiten in het kader van Westland-Regenboogstad voort, waaronder voorlichting op scholen. Ook stimuleren we het werk van de John Blankenstein Foundation bij de sportverenigingen."?

Collegevragen inzake ondertekening anti LTBH pamflet

Antwoord

De Nashville-verklaring is een document dat is opgesteld en ondertekend door vertegenwoordigers van kerkelijke groeperingen. Het verwoordt bepaalde theologische opvattingen. Dit college heeft als bestuursorgaan geen theologische opvattingen. Om die reden heeft het college geen standpunt over deze verklaring met uitzondering van mogelijke implicaties van de verklaring die de Nederlandse wetgeving zouden raken. Dit college en de wethouders afzonderlijk zijn onverkort gehouden de wet uit te voeren. Het specifieke LHBTI-beleid van dit college is verwoord in o.a. het Westlandsakkoord en het WestlandProgramma zoals u terecht opmerkt in uw vraag. Een wijziging van het door de gemeente Westland gevoerde beleid is niet aan de orde. Wij staan voor tolerantie en een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt.

Ons is bekend dat enkele landelijke vertegenwoordigers van een politieke fractie hun steun hebben gegeven aan deze verklaring. Dat is een afweging die door die politici zelfstandig is gemaakt. Een relatie met dit college op dit punt is niet aan de orde.

‘Mag ik je water, naar de zee dragen?’ Meer info - Bijeenkomst ZZP Loosduinen voor starters Meer info - “Bellen & Beesten“ : expositie in Hofboerderij Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling nacht Meer info - Teamleider Productie en Logistiek Meer info - Zangdienst in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Regionale verschillen in huizenprijzen groter Meer info - Oud-Hollandse spelletjes met opa’s en oma’s Meer info - Kom kijken bij de brandweerwedstrijd in ’s-Gravenzande Meer info - Boekenmarkt Immanuelkerk voor Avavieren Meer info - Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Commercieel Inkoper Rotterdam Meer info - Kastanjehof gebruikte kinderkleding beurs Meer info - Kliederkerk in Naaldwijk over Zacheüs in de boom Meer info - Tweede Paasdag: Lammetjesdag Meer info - Meezingen met oratorium Svata Ludmila van Dvorak Meer info - Probleem met het aanvragen van gemeentelijke subsidie Meer info - Accountmanager met eigen klantenkring Aalsmeer Meer info - Boxmedewerker(s) / Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Accountmanager Retail Bloemen en Planten Aalsmeer Meer info - René van Dop nieuwe landelijk voorzitter Kom in de Kas Meer info - Koopwoningen 7,5 procent duurder in februari Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Vrienden van het Westland en Infinity Outdoor op 14/15 juni bij de Wollebrand Meer info - Operatie Steenbreek in Monster/Naaldwijk op 30 maart Meer info - “Let’s Dance!" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bedrijfsleider Tuinbouw Westland en Aalsmeer Meer info - Chauffeur (Inter)nationaal Westland Meer info - Geen staking maar open huis Meer info - Vrijdagavond 10 mei tweede reünie Oud-Cruisbrouckers Meer info - Dock Six \'a live rock experience\' in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - QLYMPICS 2019 bij Quintus tijdens VetHeuls Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Elektromonteur voor in de Tuinbouw Westland Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Stichting leren motiveren Meer info - Handboogschieten met Inloophuis Carma Meer info - Meespeeldag 22-23 maart & 5 april Ontdek Scouting Kwintsheul Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur Bloemen Westland Meer info - Verkoper Binnendienst Westland Meer info - Accountmanager Frankrijk Westland Meer info - (junior) Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Tekenaar Tuinbouwprojecten Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Medewerker Verkoop Binnendienst Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - 4e Rotary Bedrijvenquiz nog leuker dan eerdere edities! Meer info