Situatie parkeerproblemen in Monster

College Westland

Situatie parkeerproblemen in Monster

Monster 15.04.2021 - Op 4 maart heeft het college vragen ontvangen van de fractie GBW over parkeren in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De fractie van GBW verwacht dat uw college de inwoners van Westland serieus neemt en tenminste haar afspraken met inwoners nakomt. Wat dat betreft schiet uw college rondom het vraagstuk van parkeren in de Larixlaan, Monster ernstig tekort. Inmiddels is de fractie letterlijk door het college gevraagd; “Wat zou je graag willen, meer parkeerplaatsen in de middenberm of gaan handhaven?”. Per omgaande is door de fractie het standpunt van bewoners aangegeven (uiteraard meer parkeerplaatsen) en na lang aandringen volgt een reactie dat er met gebiedsbeheer is gesproken over uitbereiding van parkeerplaatsen. We spreken dan over juli 2020.

In februari 2021 volgt opnieuw een reactie; parkeren wordt bezien in combinatie met de Centrumvisie Monster. De verwachte tijdsplanning? Zomer 2021, geen enkele concrete indicatie van de uitvoering. De eenvoud ligt voor de hand; maak de parkeerstrook aan de westzijde van de Larixlaan tegen het plantsoen bijvoorbeeld in z’n geheel doorlopend. Dit kan, naar de mening van de fractie, onmogelijk te maken hebben met de Centrumvisie Monster.

COMMUNICATIE is in dit dossier eveneens van groot belang, niet alleen naar onze fractie, maar zeker naar bewoners in Monster. Inmiddels heeft de fractie vele malen aangedrongen op voortgang in het betreffende dossier, helaas zonder enige reactie. Thans zien wij geen enkele andere mogelijkheid dan deze vragen maar op deze wijze te stellen.

Dit brengt de fractie van GBW tot de navolgende vragen:

Vraag 1
Kent het college de problematiek en de toezeggingen rondom parkeren in Monster zoals hiervoor beschreven?

Antwoord 1
De problematiek rondom het parkeren is bekend. Er is in het verleden ook al eens onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor aanleg van extra parkeerplaatsen. Dit bleek technisch haalbaar. Ook is dit middels bewonersbijeenkomsten destijds met de omgeving gecommuniceerd. Vanwege het groen dat voor het creëren van extra ruimte voor parkeren opgeofferd moest worden zijn er tegen het plan indertijd ook verschillende bezwaren gemaakt en is daarom niet tot uitvoering gekomen. Om toch iets te doen aan het parkeerprobleem is er toen voor gekozen om het Burg W outersplein her in te richten en daarmee extra parkeerplekken te realiseren.

Vraag 2
Wanneer komt er een juiste informatie naar inwoners en wanneer wordt deze communicatie op een juiste wijze ingevoerd?

Antwoord 2
Naar aanleiding van de nieuwe verzoeken voor extra parkeerplaatsen aan de Larixlaan hebben we een nieuw schetsontwerp gemaakt voor realisatie van een vijftal extra parkeerplaatsen, zonder dat dit teveel ten koste gaat van het bestaande groen. Gezien de voorgeschiedenis willen we dit nieuwe voorstel wel eerst aan de direct omwonenden voorleggen voordat we tot uitvoering overgaan. Dit zal op korte termijn worden gedaan.

Vraag 3
Wat is de status van de gedane toezegging en wanneer 'gaat de schop de grond in?'

Antwoord 3
Of we tot uitvoering overgaan, is gelet op het antwoord bij vraag 2, dus afhankelijk van de reactie van de direct omwonenden. Dit moeten we eerst nagaan. De betreffende groenstrook heeft in het bestemmingsplan de bestemming “groen”. Binnen deze functie zijn geen parkeerplaatsen toegestaan. Om extra parkeerplaatsen te kunnen realiseren, is vervolgens een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit alles maakt dat het lastig om een precieze planning af te geven.

Vraag 4
Zijn er nog meer uitbreidingen van parkeerplaatsen mogelijk?

Antwoord 4
Helaas moet geconstateerd worden dat in de meeste gevallen het realiseren van extra parkeren niet zonder het verminderen van groen gepaard zal gaan. Omdat groenbehoud een steeds hogere prioriteit heeft binnen gemeente W estland worden vragen met betrekking tot het creëren van extra parkeerruimte steeds vaker negatief beantwoord. Daar waar het wel mogelijk is wordt uiteraard in goed overleg met de omgeving zo veel mogelijk gehoor gegeven aan de wens van meer parkeerplekken. Dit zal zoals al aangegeven ook hier gebeuren. Het opofferen van nog meer groen dan in het voorstel wat we zullen doen vinden we niet gewenst omdat dit anders te veel ten koste gaat van het karakter van de groenstrook .

 

 

Wilde bijen in je tuin Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 16 mei Meer info - Wandeltocht op 2e Pinksterdag Meer info - Honselse feestweek in 2021 gaat door Meer info - Rondleidingen langs oorlogspanelen in het Hofpark Meer info - Productie/logistiek planner Meer info - Resultaten paddentrek 2021 Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Koningsspelen bij badmintonclub de Zeemeeuwen Meer info - Carma KidsClub voor kinderen van 4 -12 jaar Meer info - Luchtkanaal reiniger gezocht Meer info - Mediteren op het strand van Ter Heijde Meer info - Medewerker Orderacceptatie/Customer Service Meer info - Kunstwerk van de Maand mei 2021: gedicht Sluispolder-West Meer info - Een groen schoolplein voor de kinderen van de JF Kennedyschool! Meer info - Accountmanager Potplantenkwekerij Westland Meer info - Allround productiemedewerkers kwekerij Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Werkloosheid verder gedaald Meer info - Verkoop koopwoningen ruim 29% hoger in eerste kwartaal Meer info - Commercial Assistant Meer info - Alumat Zeeman zoekt commercieel medewerker binnendienst Meer info - Actie tegen spookbewoning in regio Rotterdam Meer info - Logistiek medewerker Naaldwijk nacht Meer info - Magazijnmedewerker Meer info - Column; Wat een dag! Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Parttime Winkelmedewerker (m/v) Meer info - Kinderen in ziekenhuizen met paaseitjes verwend Meer info - Veel meer huizen verkocht in 4e kwartaal 2020 Meer info - Seniorenwoningen aan de Kerklaan in Wateringen Meer info - HR-assistent Meer info - CV-monteur Meer info - Bouw 75 sociale huurwoningen bij De Kade Meer info - Minder scholen gesloten dan tijdens tweede coronagolf Meer info - Winkelmedewerker Camping artikelen Meer info - Geef ze een trap Meer info - Test je personeel GRATIS en snel! Meer info - Recruitment Consultant Meer info - Collectanten gezocht voor MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli Meer info - Paasontbijt in quarantaine? Meer info - Kunstwerk van de Maand april 2021 De Rietvogels Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - (Ervaren) Schilder Meer info - (Aankomend) Teamleider Kwekerij Meer info - Welpen volgen goede voorbeeld Scouts op eigen Boomplantdag Meer info - Aankomend Locatiemanager (M/V) Meer info - Marije van der Lee wint Hanneke de Haes-award 2021 Meer info - Subsidieregeling voor evenementen bij annulering Meer info - R&D Engineer Meer info