Situatie rondom ontsluiting woonwijk Duingeest

College Westland

Monster 06.11.2020 - Op 13 oktober heeft het college vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over de ontsluiting van woonwijk Duingeest.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Inleiding
De door ons gestelde raadsvragen over een extra ontsluiting van de Duingeest en een kindvriendelijke inrichting hebben veel respons en bijval veroorzaakt. Uit de beantwoording van de raadsvragen blijkt dat het college geen mogelijkheden ziet om met een extra ingang naar de wijk een meer kindvriendelijke verkeersafwikkeling tot stand te brengen. Daarnaast wordt verwezen naar al getroffen maatregelen. Die beantwoording geeft de fractie van CDA Westland aanleiding tot het stellen van enkele verdiepende vragen: 

Vraag 1

Het college stelt dat van bestuurders bekend zijn met de aanwezige speeltuin en “mag verwacht worden dat zij hun rijgedrag aanpassen”. Deelt het college onze de mening dat de basis voor de veiligheid wordt gelegd met een goede inrichting van de ruimte. Is de huidige afscherming van de speeltuin met een enkel hekwerkje het eindbeeld of bent u voornemens dan wel bereid een adequate afscherming te laten realiseren?  

Antwoord 1

Rond de speeltuin om de Tweetandschelp/Marmerschelp en Zeereep is een hekwerk in combinatie met groen (struiken en bomen) aangebracht. Langs de Tweetandschelp is langs de speeltuin een groenstrook als barrière aangebracht waardoor een deel van het hekwerk niet geheel doorloopt. Door de groenstrook is een zogenaamde olifanten-pad ontstaan. Om het gebruik van deze route te ontmoedigen wordt het hekwerk verlengd (zie ingevoegde foto). 

Vraag 2

Er wordt verwezen naar maatregelen die de rijsnelheid beperken tot maximaal 30 km/uur. Echter drempels zijn uitsluitend in de rondweg aanwezig. Juist door de wijkinrichting is voor kinderen het onderscheid tussen weg en veilig gebied nauwelijks te maken. Is uw college bereid te laten beoordelen of de aanwezige voorzieningen toereikend zijn, dan wel aanvullende maatregelen op zijn plaats zijn; wellicht door de straten binnen de rondweg als woonerf te bestempelen en bestuurders met bijv. vernauwingen tot verlaging van de snelheid aan te sporen?

Antwoord 2

Dit klopt, momenteel worden er in samenwerking met de projectontwikkelaar ONW aanvullende snelheidsremmende maatregelen in de vorm van drempels en korte punaises voorbereid. Bewoners worden/zijn hierover geïnformeerd. Naar verwachting worden deze dit jaar nog gerealiseerd. 

Vraag 3

Fietsers en voetgangers vanuit de naastgelegen wijk Grote Geest moeten noodgedwongen zich door dezelfde entree naast de speeltuin begeven waar al het auto- en vrachtverkeer doorheen verplaatst. Is het denkbaar dat voor fietsers en wandelaars een doorsteekje wordt gerealiseerd ter hoogte van de locatie waar de Marmerschelp en de Zeereep elkaar raken en nu alleen door een hekwerkje van 30 cm hoog zijn gescheiden. Ter beveiliging zou een vergelijkbare voorziening als bij de speeltuin kunnen worden toegepast, zie voorbeeld

Antwoord 3

Het creëren van een doorsteek zal ongewenste oversteekbewegingen veroorzaken. Door de aanwezigheid van een bocht en het ontbreken van een trottoir zijn de zichthoeken op het verkeer niet optimaal. Wij zijn van mening dat het veiliger is om de looproute via het trottoir langs de Zeereep te volgen en over te steken ter hoogte van het verhoogde kruispuntplateau aan de Zeereep/Tweetandschelp/Helmgras.

Vraag 4

Als ter plaatse van de tijdelijke ontsluiting voor bouwverkeer geen 2e entree kan/mag komen; komt daar dan wel minimaal een wandeldoorgang? O.a. relevant voor bewoners die anders over grote afstand moeten omlopen naar de nieuwe bushalte. 

Antwoord 4

Op deze locatie is een calamiteitenontsluiting voorzien en deze kan gebruikt worden door fietsverkeer en voetgangers.

Vraag 5

Tot slot: is de wethouder bereid ter plaatse met bewoners de inrichting te bezien en daarover het gesprek aan te gaan zodat bij de definitieve oplevering van Duingeest het maximaal haalbare is bereikt in het belang van de inwoners en kinderen?

Antwoord 5

De wethouder heeft met een aantal bewoners wonende in de 1e fase van de opgeleverde woningen aan de binnenring van de nieuwbouwwijk Duingeest gesproken. Hierbij zijn de ervaringen van bewoners gedeeld. Dit heeft ertoe geleid dat er aanvullende snelheidsremmende maatregelen zowel door de projectontwikkelaar als de gemeente worden gerealiseerd. 

Reacties (4 reacties geplaatst)

Ik mis 2 zaken in deze wijk (wat overigens voor het hele Westland geldt):

1. Groen
2. Ruimte

De wijk is dicht bebouwd, nagenoeg geen bomen en pal naast een drukke doorgaande weg gesitueerd. En dan ook de hoofdprijs betalen, want de prijzen zijn hoog. Neen. Dank u.

Duingeest de mooiste wijk van het Westland ?
Nee hoor dat is het Watergat.....

Cor, iedereen weet toch dat Duingeest de mooiste wijk is van het Westland?

Je mag vragen stellen wat u wil hoor, maar wie wil daar nou wonen?
Monster is nog nooit iets geweest.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Sterrenhemel bekijken tot zondag 14 augustus - Orgelconcert met Evan Bogard op 13 augustus - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus