Snelheidscontroles en verkeersdrempels bij Maasdijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/09/2013 11:14 - Gewijzigd op 05/09/2013 11:15

Snelheidscontroles en verkeersdrempels bij Maasdijk

Maasdijk 05.09.2013 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College in een op 7 augustus 2013 ontvangen brief vragen gesteld inzake de veiligheid van het fietstunneltje in Maasdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College bekend met de gevaarlijke situatie aan beide zijden van de tunnel?

Antwoord 1

Het college is ervan op de hoogte dat op deze locatie, als gevolg van het gedrag van (brom)fietsers, gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Vraag 2

Kan het college aangeven welke middelen ingezet kunnen worden om de veiligheid ter plekke te vergroten? Zijn de zogenoemde zig-zag hekken misschien een oplossing?

Antwoord 2

Het betreft hier het beïnvloeden van het gedrag van (brom)fietsers. De voorrangsituatie is voor (brom)fietsers duidelijk waarneembaar. Door de aanwezige haaientanden en de opvallende kleur en textuurverschillen van het (brom)fietspad wordt dit geaccentueerd.

Het toepassen van fysieke maatregelen zoals het plaatsen van zig-zag hekjes is eerder in de werkgroep verkeer afgewezen. Hekjes leiden tot hinder in de afwikkeling van (brom)fietsverkeer en andere doelgroepen zoals voetgangers, hulpdiensten en gehandicapten. Door de breedte van de rijbaan zijn brede en meerdere hekken nodig waardoor de kans op eenzijdige ongevallen toeneemt. Daarnaast is de kans groot dat het trottoir als fietspad zal worden gebruikt.

Naar aanleiding van de meldingen dat doorgaand verkeer vaak met te hoge snelheid het tunneltje kruist, zullen wij in september snelheidsmetingen laten uitvoeren. Aan de hand van de uitkomst van deze metingen zullen wij mogelijke vervolgmaatregelen (fysiek dan wel gedrag beïnvloedend) overwegen.

Vraag 3

Komt dit punt voor op de lijst nog op te lossen plekken van de veilige school-thuis routes?

Zo ja; kan deze plek met voorrang worden aangepakt?

Zo nee; ziet het college aanleiding deze plek alsnog toe te voegen.

Antwoord 3

Nee, de kruising van het Onderpad met het tunneltje komt niet voor op de lijst van knelpunten die leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben aangegeven. Wel is er melding gemaakt van hoge snelheden op het Onderpad.

Mede naar aanleiding van vragen van de LPF fractie hierover is in overleg met bewoners besloten dat twee bestaande verkeersdrempels worden verhoogd en dat er een nieuwe drempel wordt aangelegd. Deze maatregelen worden uitgevoerd op het wegvak tussen de Schenkeldijk en de Korte Kruisweg.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info