Sociaal cultureel centrum De Vang wordt opgeknapt

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/12/2013 18:22 - Gewijzigd op 13/12/2013 18:29

Sociaal cultureel centrum De Vang wordt opgeknapt

Wateringen 13.12.2013 - De fractie LPF Westland heeft het College vragen gesteld over de beschikbaarheid De Vang na de brand die daar heeft plaatsgevonden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

1. Wat zijn concreet de plannen voor het pand ven het SCC De Vang in Wateringen?

Flinke brand in Wateringen

Antwoord

De schade aan het pand ontstaan door de brand op 23 december 2012 zal worden hersteld. Daarbij zal het pand tevens worden verbouwd t.b.v. de CJG/Kwadrant. De aanbesteding staat gepland voor begin december en de oplevering in april 2014.

Vraag

2. Waarom is er, 11 maanden nadat er brand was uitgebroken, verder niets gedaan met dit gebouw, behalve dan het (beperkt) dichttimmeren van de ramen?

Antwoord

Direct na de brand lag de focus op het herhuisvesten van de gebruikers, o.a. voor het kinderdagverblijf. Het opnieuw in gebruik geven van de gymzaal was niet mogelijk in verband ingrijpende schade aan de nutsvoorzieningen (gas, water elektriciteit) waardoor de ketel voor verwarming van de zaal niet inzetbaar was. Bijkomend probleem was de aanwezigheid asbest in het ketelhuis. Nadat het pand was vrijgegeven door de politie in verband met onderzoekswerkzaamheden is door de  verzekeringsmaatschappij de omvang van de schade vastgesteld.

Vervolgens is op initiatief van de verzekeringsmaatschappij het pand schoongemaakt, en is de rook en roetschade geëlimineerd. Direct daarna is gestart met de voorbereiding om De Vang terug te bouwen is de oorspronkelijke indeling. Nadat duidelijk werd dat het kinderdagverblijf na herstel niet meer terug zou keren, is er ruimte gekomen voor huisvesting van het CJG. Rond de zomervakantie is besloten om De Vang niet terug te bouwen in zijn oorspronkelijke staat maar met een uitbreiding van het gebouw geschikt te maken voor de vestiging van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Voor deze uitbreiding diende een aangepast ontwerp te worden gemaakt is en zijn vergunningsprocedures gestart.

Vraag

3. Is het college het met ons eens dat voornoemde verenigingen, maar ook de buurtpreventie daar in gehuisvest zouden kunnen worden?

Antwoord

Met uitzondering van het kinderdagverblijf kunnen de huurders weer gebruik gaan maken van De Vang. Na overleg met NED 3 wordt een verbinding gecreëerd tussen De Vang en NED3 zodat intern verkeer van De Vang naar NED 3 kan plaatsvinden door bijvoorbeeld de Phoenix. Voor de buurtpreventie is te weinig plaats in de herbouwde Vang. Over een oplossing voor die huisvesting wordt met de buurtpreventie gesproken.

Vraag

4. Is het college bereid op korte termijn actie te ondernemen om verdere vandalisme rondom/in het gebouw tegen te gaan door deze beter af te schermen?

Antwoord

Het gebouw is op dit moment zo goed als mogelijk beschermd tegen vandalisme. Tijdens de feestdagen wordt extra controle ingezet. Bij de verbouwing wordt de entree aangepast waardoor het pand in de toekomst minder vandalismegevoelig moet zijn.

Vraag

5. Is het college bereid op zeer korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het opknappen en weer in gebruik nemen van het pand van SCC De Vang en de uitkomsten daarvan te rapporteren aan de gemeenteraad?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 1.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info