Stand van zaken bewoning arbeidsmigranten Lierweg

College Westland

Stand van zaken bewoning arbeidsmigranten Lierweg

De Lier 15.07.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft B&W vragen gesteld over bewoning arbeidsmigranten in de woon-

en kantoorpanden op een groot deel van de Lierweg in De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het in overeenstemming met het bestemmingsplan dat de kantoorruimte van het voormalige Boeterskantoor in De Lier gebruikt wordt door arbeidsmigranten? Is dit trouwens bekend bij het College?

Antwoord 1

Het pand aan de Lierweg 34 is onderdeel van het achtergelegen bedrijf en valt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘kern De Lier’ onder Bedrijventerrein. Het gebruiken van dit pand voor bewoning is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Deze strijdige bewoning was voordat wij hier een klacht over ontvingen niet bekend bij ons.

Wij hebben op 2 mei jl. een klacht ontvangen met betrekking tot bewoning van diverse woningen en het bedrijfspand van Boeters aan de Lierweg 34. Van eventuele andere klachten is ons niets bekend.

Vraag 2

Hoeveel arbeidsmigranten staan ingeschreven in de woningen aan de Lierweg nr. 49 tot en met nr. 57? Heeft het College feitelijk controles uitgevoerd hoeveel mensen daar daadwerkelijk wonen?

Antwoord 2

De woningen nr. 49 tot en met nr. 57 aan de Lierweg in De Lier zijn volgens de basisregistratie personen (BRP) basisadministratie als volgt bewoond:

Adres

 

 

Inschrijving in de brp

Lierweg

49

De Lier

geen bewoners

Lierweg

51

De Lier

gezin van drie personen

Lierweg

51A

De Lier

gezin van vier personen

Lierweg

55

De Lier

zes bewoners

Lierweg

57

De Lier

geen bewoners (betreft een bedrijfspand)

Ten aanzien van deze adressen heeft er op 8 juni een feitelijke controle plaatsgevonden waarbij is gecontroleerd of de inschrijving in de BRP klopt. Hierbij is het volgende geconstateerd ten aanzien van het aantal ingeschreven personen:

 

Adres

 

 

Feitelijke constatering

Lierweg

49

De Lier

vier bewoners, betreft personeel van een uitzendbureau

Lierweg

51

De Lier

gezin van drie personen

Lierweg

51A

De Lier

gezin van vier personen

Lierweg

55

De Lier

veertien bewoners, betreft personeel van een glastuinbouwbedrijf

Lierweg

57

De Lier

geen bewoners (betreft een bedrijfspand)

In de panden aan de Lierweg 49 en 55 zijn afwijkingen aangetroffen ten aanzien van de inschrijving BRP. Het uitzendbureau dat gebruik maakt van de Lierweg 49 is hierop aangesproken en de bewoners worden alsnog ingeschreven in de BRP. In het pand aan de Lierweg 55 was er naast een verschil aan inschrijving sprake van verkeerd gebruik.

Het achterliggende kantoor was ook in gebruik voor huisvesting van het personeel. Het bedrijf dat gebruik maakt van de woning en het achtergelegen kantoor is hierop aangesproken. Dit heeft geleid tot het buiten gebruik stellen van één kamer en het terugdringen van het aantal bewoners. Er zal daarnaast worden toegezien op een verder correct gebruik van de woning, waarbij de bewoners alsnog ingeschreven worden in de BRP.

Vraag 3

Hoe kan het dat zo’n aaneengesloten rij woningen verhuurd wordt voor arbeidsmigranten, terwijl de woningen van diverse eigenaren zijn? Heeft het College daar zicht op en is het niet zinvol dat de gemeente achterhaald hoe een en ander in zijn werk is gegaan?

Antwoord 3

De vijf betreffende panden zijn in eigendom van twee verschillende eigenaren die tevens eigenaar zijn van de achterliggende bedrijfspercelen. De woningen worden gebruikt door diverse huurders, wij hebben geen patroon achter het gebruik kunnen ontdekken. Wanneer een woning gebruikt wordt voor de huisvesting van personeel geeft dit niet direct aanleiding tot een onderzoek.

Vraag 4

Welke acties worden door de gemeente ondernomen terzake van het ontstaan van in ieder geval een onevenwichtige wijkopbouw van dat deel van de Lierweg? Onze fractie herkent zich in hetgeen in dat deel van de Lierweg te horen is, namelijk dat men passanten niet meer kent omdat het nagenoeg allemaal arbeidsmigranten zijn. Is dat wenselijk voor een fijne en goede leefomgeving die we als gemeente voor onze inwoners moeten geven?

Antwoord 4

Er wordt door de gemeente Westland geen beleid gevoerd ten aanzien van wijkopbouw, het voeren van beleid op nationaliteit mag niet volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Vraag 5

Bewoners wijzen ons ook op een bericht van Burgernet waarbij melding gemaakt wordt van inbraak op de Lierweg en het verzoek om zoveel als mogelijk verdachte personen in de gaten te houden. Het wemelt echter van de onbekende personen, zodat daar geen beginnen aan valt. Moet het College daar niet veel meer begrip voor opbrengen en ervoor waken dat dit soort scheefgroei ontstaat waardoor burgers zich niet meer veilig wanen in hun eigen leefomgeving waar ze vaak al tientallen jaren wonen. Wat gaat uw College daaraan concreet doen?

Antwoord 5

Er zijn geen concrete meldingen van overlast bekend met betrekking tot de Lierweg in De Lier. Er is alleen melding gedaan met betrekking tot het gebruik van het kantoorpand aan de Lierweg 34 De Lier en het niet herkennen van de mensen in de straat waaruit een gevoel van onveiligheid is ontstaan. Het strijdige gebruik van het kantoorpand aan de Lierweg 34 te De Lier is onderzocht en heeft geleid tot een negatief advies ten aanzien van legalisatie. De eigenaar en gebruiker zijn hiervan op de hoogte gesteld en verzocht om voor 20 juli 2016 de strijdigheden te beëindigen.

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken van de arbeidsmarkt en dragen bij aan het instant houden van de economische kracht van Westland. We streven daarom naar een eerlijk woon- en werkklimaat. Zoals bij vraag vier aangegeven voert de gemeente Westland geen beleid op nationaliteit, ten aanzien van de subjectieve veiligheidsbeleving in de Lierweg is de gemeente Westland voorstander dat buurtbewoners eigen verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld door een kennismakingsactie in de wijk uit te voeren.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info