Stand van zaken bouwplannen Kerklaan Wateringen

College Westland

Stand van zaken bouwplannen Kerklaan Wateringen

Wateringen 23.07.2018 - De fractie GBW heeft in een brief van 18 juni schriftelijke vragen gesteld aan B&W inzake de bouwplannen voor de Kerklaan in Wateringen.

Hieronder beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Erkent uw college dat het wijzigen van de huidige bestemming 'bedrijven' naar een bestemming 'wonen' van de locatie Kerklaan 65, 67, 69 te Wateringen een buitenplanse afwijking betreft waartoe een uitgebreide RO-procedure gevolg moet worden?

Antwoord 1

Ja. Om het gewenste bouwplan aan de Kerklaan 65, 67, 69 te Wateringen mogelijk te maken, dient er een uitgebreide buitenplanse afwijkingsprocedure te worden doorlopen. Vanwege de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan is er een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk van de Raad.

Vraag 2

Erkent uw college dat bij een uitgebreide RO-procedure voor een herontwikkelingsproject informatie en overleg met bewoners in de directe omgeving van dat project het startmoment van de planvoorbereiding moet zijn en ieder geval niet - zoals nu bij het onderhavige plan – het sluitstuk ervan?

Antwoord 2

Conform het protocol voor bestemmingsplannen is er op 5 juni 2018 een informatieavond georganiseerd door de ontwikkelaar waarbij de omwonenden, belanghebbenden en stakeholders zijn uitgenodigd vooruitlopend op de aanvraag om omgevingsvergunning. Er heeft dus wel degelijk voor het startmoment van de planvoorbereiding overleg plaatsgevonden. Er is bij dit bouwplan geen sprake van een sluitstuk, aangezien een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens de nog op te starten uitgebreide afwijkingsprocedure te reageren op het bouwplan.

Vraag 3

Is uw college bereid de initiatiefnemers van het plan te verzoeken alsnog met de bewoners in de directe omgeving van het bouwplan om tafel te gaan om te overleggen over het bouwplan vóórdat de formele RO-procedure van start gaat?

Antwoord 3

De ontwikkelaar heeft eind november 2017 contact gezocht met de buurman, grenzend aan het plangebied die een kapsalon heeft. Een tweetal gesprekken heeft plaatsgevonden, waarbij zowel voor- als nadelen zijn besproken. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn er door de fractie CDA in december 2017 vragen gesteld aan het college. Vervolgens heeft de ontwikkelaar in overleg met de gemeente besloten om alle buren in één keer te informeren middels een informatieavond vooruitlopend op het vergunningsproces. Daarnaast is de huidige huurder Duijndam Uitzendbureau persoonlijk over de plannen geïnformeerd.

Tijdens de informatieavond op 5 juni 2018 is omwonenden, belanghebbenden en stakeholders de mogelijkheid geboden om hun bedenkingen tegen het plan bij de ontwikkelaar te uiten via een reactieformulier. Dit is niet gebeurd, de ontwikkelaar heeft geen reactie ontvangen.

Tevens wordt een ieder tijdens de nog op te starten uitgebreide afwijkingsprocedure in de gelegenheid gesteld om te reageren op het bouwplan.

Vraag 4

Erkent uw college dat het 'niet chique' is dat door (of namens) initiatiefnemers van het plan bewoners in de directe omgeving onder druk worden gezet door het dreigement dat 'als dit woongebouw niet mag, een bedrijfsgebouw van 15 meter hoog zal worden gebouwd'.

Antwoord 4

Mocht het voorgestelde bouwplan niet gerealiseerd kunnen worden, dan kan de ontwikkelaar terugvallen op de bestaande bedrijfsbestemming en inderdaad een bedrijfsgebouw van 15 meter hoog bouwen conform het vigerende bestemmingsplan. Dit is zeker niet de intentie van de ontwikkelaar en de gemeente, mede gelet op de tijd en energie die tot op heden in het plan is gestoken. Wij zijn het met u eens dat het ‘niet chique’ is wanneer deze bouwmogelijkheden als dreigement zou worden gebruikt en betreuren het wanneer dat op deze wijze zou zijn overgekomen. Vanuit de gemeente of de ontwikkelaar is dit zeker niet zo bedoeld.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze memo te hebben beantwoord.

Allround Tuinbouwmedewerker Bloeiende Potplanten Westland Meer info - Bedrijfsleider Tuinbouw Westland en Aalsmeer Meer info - Administratief Export Medewerker Westland en Aalsmeer Meer info - Ervaren Verkoper Snijbloemen Oost Europa Westland en Aalsmeer Meer info - Sales Support Medewerker Bloemen Westland en Aalsmeer Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Junior Verkoper AGF Westland Meer info - Junior In- en Verkoper Bloemen en Planten Westland Meer info - Accountmanager Orchidee├źn Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Hovenier Westland Meer info - Renewi deelt GRATIS compost uit tijdens Landelijke Compostdag Meer info - ‘Mag ik je water, naar de zee dragen?’ Meer info - Bijeenkomst ZZP Loosduinen voor starters Meer info - “Bellen & Beesten“ : expositie in Hofboerderij Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling nacht Meer info - Teamleider Productie en Logistiek Meer info - Zangdienst in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Regionale verschillen in huizenprijzen groter Meer info - Oud-Hollandse spelletjes met opa’s en oma’s Meer info - Kom kijken bij de brandweerwedstrijd in ’s-Gravenzande Meer info - Boekenmarkt Immanuelkerk voor Avavieren Meer info - Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Commercieel Inkoper Rotterdam Meer info - Kastanjehof gebruikte kinderkleding beurs Meer info - Kliederkerk in Naaldwijk over Zacheüs in de boom Meer info - Tweede Paasdag: Lammetjesdag Meer info - Meezingen met oratorium Svata Ludmila van Dvorak Meer info - Probleem met het aanvragen van gemeentelijke subsidie Meer info - Accountmanager met eigen klantenkring Aalsmeer Meer info - Boxmedewerker(s) / Logistiek medewerker(s) Aalsmeer Meer info - Accountmanager Retail Bloemen en Planten Aalsmeer Meer info - René van Dop nieuwe landelijk voorzitter Kom in de Kas Meer info - Koopwoningen 7,5 procent duurder in februari Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Vrienden van het Westland en Infinity Outdoor op 14/15 juni bij de Wollebrand Meer info - Operatie Steenbreek in Monster/Naaldwijk op 30 maart Meer info - “Let’s Dance!" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bedrijfsleider Tuinbouw Westland en Aalsmeer Meer info - Chauffeur (Inter)nationaal Westland Meer info - Geen staking maar open huis Meer info - Vrijdagavond 10 mei tweede reünie Oud-Cruisbrouckers Meer info - Dock Six \'a live rock experience\' in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - QLYMPICS 2019 bij Quintus tijdens VetHeuls Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Elektromonteur voor in de Tuinbouw Westland Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Stichting leren motiveren Meer info - Handboogschieten met Inloophuis Carma Meer info - Meespeeldag 22-23 maart & 5 april Ontdek Scouting Kwintsheul Meer info