Stand van zaken bouwplannen Kerklaan Wateringen

College Westland

Stand van zaken bouwplannen Kerklaan Wateringen

Wateringen 23.07.2018 - De fractie GBW heeft in een brief van 18 juni schriftelijke vragen gesteld aan B&W inzake de bouwplannen voor de Kerklaan in Wateringen.

Hieronder beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Erkent uw college dat het wijzigen van de huidige bestemming 'bedrijven' naar een bestemming 'wonen' van de locatie Kerklaan 65, 67, 69 te Wateringen een buitenplanse afwijking betreft waartoe een uitgebreide RO-procedure gevolg moet worden?

Antwoord 1

Ja. Om het gewenste bouwplan aan de Kerklaan 65, 67, 69 te Wateringen mogelijk te maken, dient er een uitgebreide buitenplanse afwijkingsprocedure te worden doorlopen. Vanwege de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan is er een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk van de Raad.

Vraag 2

Erkent uw college dat bij een uitgebreide RO-procedure voor een herontwikkelingsproject informatie en overleg met bewoners in de directe omgeving van dat project het startmoment van de planvoorbereiding moet zijn en ieder geval niet - zoals nu bij het onderhavige plan – het sluitstuk ervan?

Antwoord 2

Conform het protocol voor bestemmingsplannen is er op 5 juni 2018 een informatieavond georganiseerd door de ontwikkelaar waarbij de omwonenden, belanghebbenden en stakeholders zijn uitgenodigd vooruitlopend op de aanvraag om omgevingsvergunning. Er heeft dus wel degelijk voor het startmoment van de planvoorbereiding overleg plaatsgevonden. Er is bij dit bouwplan geen sprake van een sluitstuk, aangezien een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om tijdens de nog op te starten uitgebreide afwijkingsprocedure te reageren op het bouwplan.

Vraag 3

Is uw college bereid de initiatiefnemers van het plan te verzoeken alsnog met de bewoners in de directe omgeving van het bouwplan om tafel te gaan om te overleggen over het bouwplan vóórdat de formele RO-procedure van start gaat?

Antwoord 3

De ontwikkelaar heeft eind november 2017 contact gezocht met de buurman, grenzend aan het plangebied die een kapsalon heeft. Een tweetal gesprekken heeft plaatsgevonden, waarbij zowel voor- als nadelen zijn besproken. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn er door de fractie CDA in december 2017 vragen gesteld aan het college. Vervolgens heeft de ontwikkelaar in overleg met de gemeente besloten om alle buren in één keer te informeren middels een informatieavond vooruitlopend op het vergunningsproces. Daarnaast is de huidige huurder Duijndam Uitzendbureau persoonlijk over de plannen geïnformeerd.

Tijdens de informatieavond op 5 juni 2018 is omwonenden, belanghebbenden en stakeholders de mogelijkheid geboden om hun bedenkingen tegen het plan bij de ontwikkelaar te uiten via een reactieformulier. Dit is niet gebeurd, de ontwikkelaar heeft geen reactie ontvangen.

Tevens wordt een ieder tijdens de nog op te starten uitgebreide afwijkingsprocedure in de gelegenheid gesteld om te reageren op het bouwplan.

Vraag 4

Erkent uw college dat het 'niet chique' is dat door (of namens) initiatiefnemers van het plan bewoners in de directe omgeving onder druk worden gezet door het dreigement dat 'als dit woongebouw niet mag, een bedrijfsgebouw van 15 meter hoog zal worden gebouwd'.

Antwoord 4

Mocht het voorgestelde bouwplan niet gerealiseerd kunnen worden, dan kan de ontwikkelaar terugvallen op de bestaande bedrijfsbestemming en inderdaad een bedrijfsgebouw van 15 meter hoog bouwen conform het vigerende bestemmingsplan. Dit is zeker niet de intentie van de ontwikkelaar en de gemeente, mede gelet op de tijd en energie die tot op heden in het plan is gestoken. Wij zijn het met u eens dat het ‘niet chique’ is wanneer deze bouwmogelijkheden als dreigement zou worden gebruikt en betreuren het wanneer dat op deze wijze zou zijn overgekomen. Vanuit de gemeente of de ontwikkelaar is dit zeker niet zo bedoeld.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze memo te hebben beantwoord.

Vrijdag- en zaterdagavond vuurwerkfestival Scheveningen (live) Meer info - Douanehuisje Maassluis september: beelden, objecten, tekeningen Meer info - Inzendingen MVO-ondernemer 2018 bekend Meer info - Brand aan boord van schip Meer info - Test zeewaardige waterfiets op 26 augustus Meer info - EP Release \'\'FIRST\'\' @ WPC Nederland Drie Meer info - Oezbeekse delegatie onder indruk van Nederlandse tuinbouwsector Meer info - De Hoek in Zicht: Piet Heijstek over Schilders Nieuwe Waterweg   Meer info - Orgelconcert zaterdag in Groote Kerk Meer info - Steenks Service zoekt assistent-officemanager Meer info - Column; reisgeld! Meer info - Jan Akkerman tijdens de feestweek in Naaldwijk Meer info - Informatieavond over huidtherapie bij Inloophuis Carma Meer info - Werkstukken leerlingen onderdeel 33e Zomerbloemententoonstelling Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Zomer OCK op 25 augustus Meer info - Monumententocht op 8 september: een combi van 4 monumenten! Meer info - Traditionele dansen door Den Hoornse Folkgroep ‘Kachel’ Meer info - Satans-instrumenten in de RK-kerk Meer info - Kick-off OldStars walking football bij voetbalvereniging KMD Meer info - 112-dag Haaglanden in het Zuiderpark Meer info - Pokemon Challange bij scouting Polanen Meer info - Tuinenfietstocht 18 augustus bij Groei & Bloei Westland Meer info - Boottocht over voormalige tankgracht. Meer info - Bergingsdienst Vreugdenhil zoekt lichte bergingsspecialist Meer info