Stand van zaken centrumplan Monster

College Westland

Stand van zaken centrumplan Monster

Monster 28.08.2019 - Op 30 juli heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over herinrichting Kern Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Wanneer komt het College nu met een uitgewerkt plan voor het centrum Monster daar de nood hoog is? 

Antwoord 1

Op 19 februari 2019 heeft uw raad de motie ‘kern Monster’ aangenomen. Hierin verzoekt u het college een plan op te stellen met als doel met als doel de levendigheid en het aanzicht van het centrum te bevorderen. Om recht te doen aan de motie willen we kansen en geplande activiteiten voor de komende jaren gebundeld worden in één samenhangend plan. We hebben u laten weten dat we dat doen in de gebiedsvisie Centrum Monster. 

Vraag 2

Uiteraard loopt er een centrumvisie maar daar wordt weinig of niets van vernomen. Hoe ver staat het daarmee en wanneer kan dat teruggekoppeld worden? 

Antwoord 2

Zoals tijdens de commissiebehandeling van het sloopkrediet van het voormalige gemeentehuis Monster en de raadsbehandeling van 21 mei jl. is aangegeven, gaan we met inbegrip van het amendement aan de slag de gebiedsvisie voor het centrum van Monster af te ronden. De sloop is een cruciaal aspect voor verdere invulling van het gebied.

Tijdens deze vergaderingen en in de communicatie naar omwonenden is aangegeven dat we streven naar vaststelling eind 2019 en dat we het najaar van 2019 met omwonenden en belanghebbenden in overleg treden over de inhoud van de gebiedsvisie.  

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info