Stand van zaken centrumplannen Monster

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/06/2019 06:17 - Gewijzigd op 15/06/2019 08:44

Stand van zaken centrumplannen Monster

Monster 15.06.2019 - Op 30 januari 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over toekomstplannen Noviteit, Kloosterlaan en het oude gemeentehuis Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1, 2

Waarom wordt de Raad niet meegenomen als er nieuwe ontwikkelingen zijn inzake de Noviteit? De GBW-fractie heeft ook recent al een vraag hierover gesteld en ook zij menen dat de huidige functie van de Noviteit behouden moet blijven. Is het College het met dat uitgangspunt eens?

Antwoord

Stichting dorpshuis De Noviteit heeft zelf het initiatief genomen om in gesprek te gaan met Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland over nieuwe toekomstplannen vanwege het teruglopend exploitatieresultaat van het dorpshuis. De gemeente heeft geen formele rol in de exploitatie van het gebouw. In 2017 waren de gesprekken tussen partijen nog verkennend van karakter.

Westland Verstandig blijft tegen sloop gemeentehuis Monster

Vraag 3, 4, 5

Waarom wordt niet beter met de omwonenden gecommuniceerd over de nieuwe inrichting van de Kloosterlaan en de directe omgeving van het gebied tussen de Noviteit en het gemeentehuis? Is het College alsnog bereid om met de omwonenden deugdelijk te overleggen omtrent een goede en voor hen ook acceptabele inrichting? Hoe staat het met het oude gemeentehuis en is het College bereid om met de omwonenden van gedachten te wisselen over het behoud van het gemeentehuis en de mogelijke nieuwe  bestemming?

Antwoord

In het kader van de te ontwikkelen gebiedsvisie voor het voormalige gemeentekantoor Monster is er een aantal contactmomenten met de omwonenden en belanghebbenden geweest, waarbij zij meegedacht hebben over de invulling van de plannen. Binnen de gebiedsvisie is het wel of niet behouden van het voormalige gemeentekantoor een essentieel uitgangspunt voor het vervolg. Inmiddels is er op 21 mei jl. door de gemeenteraad het besluit genomen om het gemeentehuis te slopen.

De twee processen die in afwachting waren van deze keuze kunnen nu afgerond worden, nl.: het onderzoek naar vleermuizen en ontheffing van de wet Natuurbescherming en het afronden van de gebiedsvisie met daarin ook de ontwikkelstrategie. Het vleermuizenonderzoek gaat tot één jaar duren en tot die tijd word het gemeentehuis nog niet gesloopt. Voor de gebiedsvisie streven wij ernaar deze aan het einde van 2019 ter vaststelling aan u voor te leggen. Voorafgaand daaraan gaan wij in het najaar opnieuw met de omwonenden in gesprek.

Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis vergadert op 27 november Meer info - Sinterklaasintochten in Westland/Midden Delfland op 23 november Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor een baan of personeelstekort Meer info - Bridgedrive op 7 december voor het goede doel! Meer info - Boxchef Honselersdijk Meer info - Winter Sfeer dagen in het Natuur Atelier en de Pluktuin Meer info - Column; Horen of Luisteren? Meer info - Natuurlijk Delflang gaat weer wilgen knotten Meer info - Midwinterwandeling Staelduinse Bos op zondag 15 december Meer info - Culturele raad Maassluis vergadert op 10 september Meer info - Laatste openstelling dit jaar van het Atlantikwall-museum Meer info - Lezing; \'De Waanzin van ons Klimaatbeleid\' Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2019 Meer info - Teamleider/eindverantwoordelijke productie Westland Meer info - Kerstliederen en Christmas Carols in de Uniekerk Meer info - Kerstfeest in de stad met OG3NE, Jamai, Samantha Steenwijk en Wolter Kroes Meer info - Meewerkend Voorman Westland Meer info - Productiemanager Kenia Westland Meer info - Teeltmedewerker Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Regio Aalsmeer en Westland Meer info - Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Technisch Onderhoudsmedewerker Westland Meer info - Assistent Teamleider Logistiek (AGF) Westland Meer info - Keurmeester AGF Westland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Allround Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Financieel administratief medewerker m/v Westland Meer info - Internationaal Accountmanager Westland Meer info - Medewerker planning & ontwikkeling Westland Meer info - Teeltspecialist Phalaenopsis Westland Meer info - Ervaren projectleider elektro- en watertechniek Westland Meer info - Projectcoördinator elektro- en watertechniek Westland Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Sales Analist / Commercieel Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur AGF Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Op de tast in het Douanehuis Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Jubileumeditie Kidz for Kidz Survival op 25 januari Meer info - Historisch café over Scouting Kwintsheul Meer info - Hand kwijt na afsteken vuurwerk Meer info - Project Koor Maasdijk op 23 november Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info