Stand van zaken elektriciteitstarieven Westland Infra

College Westland

Stand van zaken elektriciteitstarieven Westland Infra

Poeldijk 14.11.2019 - Op 6 februari 2019 hebben B&W collegevragen ontvangen over de hoge elektriciteitstarieven van Westland Infra.

Bij voorbaat onze excuses voor de late beantwoording. Door omstandigheden (langdurige afwezigheid accounthouder) heeft de beantwoording lang op zich laten wachten.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
De WV fractie wordt bij herhaling aangesproken door inwoners en bedrijven uit Westland die de netbeheerkosten van Westland Infra voor met name stroom te hoog vinden. Westland Infra is de netbeheerder voor Westland en MiddenDelfland. Stedin, Coteq, Enduris, Enexis, Liander en Rendo zijn ook netbeheerders in het land. De gemeente Westland is grootaandeelhouder van Westland Infra en bepaalt via de aandeelhoudersvergadering de tarieven. 

Uiteraard vindt Westland Verstandig dat de jaarlijkse kosten voor onze burgers en bedrijven zo laag mogelijk moeten zijn, maar doordat Westland Infra hoge tarieven erop nahoudt, is het natuurlijk maar van relatief belang om ons steeds te focussen op OZB en Afvalstoffenheffing. Iedere inwoner en ieder bedrijf moet ook aan Westland Infra per jaar aanzienlijke bedragen betalen voor het vervoer van stroom.

Jaarlijks is Westland Infra in staat om vele miljoenen dividend uit te keren aan de gemeente Westland en die miljoenen worden natuurlijk bij onze burgers en bedrijven geheven. Onderstaand staatje toont aan dat Westland infra qua tarieven veel hoger zit dan andere netwerkbeheerders. Bijvoorbeeld ten opzichte van Stedin komen de Westlandse burgers en bedrijven er bekaaid vanaf.

 

Nepmonteur(s) actief in Westland

Vraag 1
Is het College bereid om als aandeelhouder bij Westland Infra een structurele verlaging van de netbeheerkosten te bepleiten en dat als onderdeel om de kosten van inwoners en bedrijven voor het netbeheer zo gering te maken? 

Antwoord 1
De vergelijkingen zoals opgesteld door Westland Verstandig zijn gebaseerd op alleen elektriciteit. In het geval aardgas ook in de vergelijking wordt betrokken dan ontstaat er een heel ander beeld, zoals bijvoorbeeld voor de gangbare aansluiting voor een huishouden: 

De tarieven van Westland Infra bevinden zich onder het landelijk gemiddelde en de onderlinge verschillen zijn veel kleiner dan geschetst door Westland Verstandig. De betrouwbaarheid daarentegen bevindt zich boven het gemiddelde, er is sprake van relatief lage storingscijfers. Daarnaast kent Westland Infra Netbeheer door goed beleid geen capaciteitsproblemen zoals deze zich momenteel wel bij andere netbeheerders openbaren. Voor het verzorgingsgebied van Westland Infra is derhalve geen rem op de economische groei en/of verduurzaming. 

De tarieven van Westland Infra Netbeheer B.V. worden gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM zorgt dat alleen efficiënte kosten tot tarieven kunnen leiden en stelt jaarlijks maximaal te hanteren tarieven vast. Na deze exercitie worden vervolgens de daadwerkelijk te hanteren tarieven vastgesteld door de directie en tevens indirect door de Raad van Commissarissen door vaststelling van de begroting waarvoor de tarieven een basis zijn. Hierbij opgemerkt dat de eventuele ruimte om af te wijken van de maximale tarieven zeer beperkt is. Er gelden namelijk diverse wettelijk vastgestelde financiële ratio’s waar Westland Infra Netbeheer B.V. aan dient te voldoen. Dat de gemeente Westland via de aandeelhoudersvergadering de tarieven bepaalt, is dan ook een misverstand. 

Op grond van bovenstaande ziet het College geen aanleiding Westland Infra te verzoeken lagere tarieven vast te stellen. 

Vraag 2
Westland Infra wil ook gaan investeren in aardwarmte. Is de conclusie juis t dat dat gebeurt van gelden die zij via de hoge tarieven in rekening brengt bij onze burgers en ondernemers? 

Antwoord 2
Deze conclusie is onjuist. Het is niet de netbeheerder (Westland Infra Netbeheer B.V.) die investeert in aardwarmte en/of warmtenetten. Dit betreft de zustermaatschappij Capturam B.V. Capturam investeert alleen in projecten met een redelijk rendement. Hiervoor wordt aparte financiering aangetrokken die losstaat van de financiering voor de netbeheerder. Er is geen sprake van subsidiering door de netbeheerder of iets van die strekking. 

Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info