Stand van zaken elektriciteitstarieven Westland Infra

College Westland

Stand van zaken elektriciteitstarieven Westland Infra

Poeldijk 14.11.2019 - Op 6 februari 2019 hebben B&W collegevragen ontvangen over de hoge elektriciteitstarieven van Westland Infra.

Bij voorbaat onze excuses voor de late beantwoording. Door omstandigheden (langdurige afwezigheid accounthouder) heeft de beantwoording lang op zich laten wachten.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
De WV fractie wordt bij herhaling aangesproken door inwoners en bedrijven uit Westland die de netbeheerkosten van Westland Infra voor met name stroom te hoog vinden. Westland Infra is de netbeheerder voor Westland en MiddenDelfland. Stedin, Coteq, Enduris, Enexis, Liander en Rendo zijn ook netbeheerders in het land. De gemeente Westland is grootaandeelhouder van Westland Infra en bepaalt via de aandeelhoudersvergadering de tarieven. 

Uiteraard vindt Westland Verstandig dat de jaarlijkse kosten voor onze burgers en bedrijven zo laag mogelijk moeten zijn, maar doordat Westland Infra hoge tarieven erop nahoudt, is het natuurlijk maar van relatief belang om ons steeds te focussen op OZB en Afvalstoffenheffing. Iedere inwoner en ieder bedrijf moet ook aan Westland Infra per jaar aanzienlijke bedragen betalen voor het vervoer van stroom.

Jaarlijks is Westland Infra in staat om vele miljoenen dividend uit te keren aan de gemeente Westland en die miljoenen worden natuurlijk bij onze burgers en bedrijven geheven. Onderstaand staatje toont aan dat Westland infra qua tarieven veel hoger zit dan andere netwerkbeheerders. Bijvoorbeeld ten opzichte van Stedin komen de Westlandse burgers en bedrijven er bekaaid vanaf.

 

Nepmonteur(s) actief in Westland

Vraag 1
Is het College bereid om als aandeelhouder bij Westland Infra een structurele verlaging van de netbeheerkosten te bepleiten en dat als onderdeel om de kosten van inwoners en bedrijven voor het netbeheer zo gering te maken? 

Antwoord 1
De vergelijkingen zoals opgesteld door Westland Verstandig zijn gebaseerd op alleen elektriciteit. In het geval aardgas ook in de vergelijking wordt betrokken dan ontstaat er een heel ander beeld, zoals bijvoorbeeld voor de gangbare aansluiting voor een huishouden: 

De tarieven van Westland Infra bevinden zich onder het landelijk gemiddelde en de onderlinge verschillen zijn veel kleiner dan geschetst door Westland Verstandig. De betrouwbaarheid daarentegen bevindt zich boven het gemiddelde, er is sprake van relatief lage storingscijfers. Daarnaast kent Westland Infra Netbeheer door goed beleid geen capaciteitsproblemen zoals deze zich momenteel wel bij andere netbeheerders openbaren. Voor het verzorgingsgebied van Westland Infra is derhalve geen rem op de economische groei en/of verduurzaming. 

De tarieven van Westland Infra Netbeheer B.V. worden gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM zorgt dat alleen efficiënte kosten tot tarieven kunnen leiden en stelt jaarlijks maximaal te hanteren tarieven vast. Na deze exercitie worden vervolgens de daadwerkelijk te hanteren tarieven vastgesteld door de directie en tevens indirect door de Raad van Commissarissen door vaststelling van de begroting waarvoor de tarieven een basis zijn. Hierbij opgemerkt dat de eventuele ruimte om af te wijken van de maximale tarieven zeer beperkt is. Er gelden namelijk diverse wettelijk vastgestelde financiële ratio’s waar Westland Infra Netbeheer B.V. aan dient te voldoen. Dat de gemeente Westland via de aandeelhoudersvergadering de tarieven bepaalt, is dan ook een misverstand. 

Op grond van bovenstaande ziet het College geen aanleiding Westland Infra te verzoeken lagere tarieven vast te stellen. 

Vraag 2
Westland Infra wil ook gaan investeren in aardwarmte. Is de conclusie juis t dat dat gebeurt van gelden die zij via de hoge tarieven in rekening brengt bij onze burgers en ondernemers? 

Antwoord 2
Deze conclusie is onjuist. Het is niet de netbeheerder (Westland Infra Netbeheer B.V.) die investeert in aardwarmte en/of warmtenetten. Dit betreft de zustermaatschappij Capturam B.V. Capturam investeert alleen in projecten met een redelijk rendement. Hiervoor wordt aparte financiering aangetrokken die losstaat van de financiering voor de netbeheerder. Er is geen sprake van subsidiering door de netbeheerder of iets van die strekking. 

Midden Delfland koopt Hoeve Johanna Meer info - Online Quiz voor de Bartholomeuskerk Meer info - (Junior) Planner Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Medewerker Orderacceptatie/Customer Service Meer info - Administratief logistiek medewerker Meer info - Gepensioneerden/AOW’ers gezocht Meer info - Gourmetstel verenigt familie! Meer info - Hoe een spelcomputer bijdraagt aan revalidatie! Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 23 mei Meer info - Column; Wanneer zal het zijn? Meer info - Online bijeenkomst voor 40-ers en 50-ers die geraakt zijn door kanker Meer info - Koningin Máxima bij viering successen muziekonderwijs Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Wandeltocht op 2e Pinksterdag Meer info - Honselse feestweek in 2021 gaat door Meer info - Rondleidingen langs oorlogspanelen in het Hofpark Meer info - Supervisor AGF Meer info - Productie/logistiek planner Meer info - Resultaten paddentrek 2021 Meer info - Koningsspelen bij badmintonclub de Zeemeeuwen Meer info - Carma KidsClub voor kinderen van 4 -12 jaar Meer info - Luchtkanaal reiniger gezocht Meer info - Mediteren op het strand van Ter Heijde Meer info - Kunstwerk van de Maand mei 2021: gedicht Sluispolder-West Meer info - Accountmanager Potplantenkwekerij Westland Meer info - Allround productiemedewerkers kwekerij Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Werkloosheid verder gedaald Meer info - Verkoop koopwoningen ruim 29% hoger in eerste kwartaal Meer info - Commercial Assistant Meer info - Alumat Zeeman zoekt commercieel medewerker binnendienst Meer info - Actie tegen spookbewoning in regio Rotterdam Meer info - Logistiek medewerker Naaldwijk nacht Meer info - Magazijnmedewerker Meer info - Column; Wat een dag! Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Kinderen in ziekenhuizen met paaseitjes verwend Meer info - Veel meer huizen verkocht in 4e kwartaal 2020 Meer info - Seniorenwoningen aan de Kerklaan in Wateringen Meer info - CV-monteur Meer info - Bouw 75 sociale huurwoningen bij De Kade Meer info - Minder scholen gesloten dan tijdens tweede coronagolf Meer info - Geef ze een trap Meer info - Test je personeel GRATIS en snel! Meer info - Recruitment Consultant Meer info - Collectanten gezocht voor MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli Meer info - Paasontbijt in quarantaine? Meer info - Kunstwerk van de Maand april 2021 De Rietvogels Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info