Stand van zaken elektriciteitstarieven Westland Infra

College Westland

Stand van zaken elektriciteitstarieven Westland Infra

Poeldijk 14.11.2019 - Op 6 februari 2019 hebben B&W collegevragen ontvangen over de hoge elektriciteitstarieven van Westland Infra.

Bij voorbaat onze excuses voor de late beantwoording. Door omstandigheden (langdurige afwezigheid accounthouder) heeft de beantwoording lang op zich laten wachten.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
De WV fractie wordt bij herhaling aangesproken door inwoners en bedrijven uit Westland die de netbeheerkosten van Westland Infra voor met name stroom te hoog vinden. Westland Infra is de netbeheerder voor Westland en MiddenDelfland. Stedin, Coteq, Enduris, Enexis, Liander en Rendo zijn ook netbeheerders in het land. De gemeente Westland is grootaandeelhouder van Westland Infra en bepaalt via de aandeelhoudersvergadering de tarieven. 

Uiteraard vindt Westland Verstandig dat de jaarlijkse kosten voor onze burgers en bedrijven zo laag mogelijk moeten zijn, maar doordat Westland Infra hoge tarieven erop nahoudt, is het natuurlijk maar van relatief belang om ons steeds te focussen op OZB en Afvalstoffenheffing. Iedere inwoner en ieder bedrijf moet ook aan Westland Infra per jaar aanzienlijke bedragen betalen voor het vervoer van stroom.

Jaarlijks is Westland Infra in staat om vele miljoenen dividend uit te keren aan de gemeente Westland en die miljoenen worden natuurlijk bij onze burgers en bedrijven geheven. Onderstaand staatje toont aan dat Westland infra qua tarieven veel hoger zit dan andere netwerkbeheerders. Bijvoorbeeld ten opzichte van Stedin komen de Westlandse burgers en bedrijven er bekaaid vanaf.

 

Nepmonteur(s) actief in Westland

Vraag 1
Is het College bereid om als aandeelhouder bij Westland Infra een structurele verlaging van de netbeheerkosten te bepleiten en dat als onderdeel om de kosten van inwoners en bedrijven voor het netbeheer zo gering te maken? 

Antwoord 1
De vergelijkingen zoals opgesteld door Westland Verstandig zijn gebaseerd op alleen elektriciteit. In het geval aardgas ook in de vergelijking wordt betrokken dan ontstaat er een heel ander beeld, zoals bijvoorbeeld voor de gangbare aansluiting voor een huishouden: 

De tarieven van Westland Infra bevinden zich onder het landelijk gemiddelde en de onderlinge verschillen zijn veel kleiner dan geschetst door Westland Verstandig. De betrouwbaarheid daarentegen bevindt zich boven het gemiddelde, er is sprake van relatief lage storingscijfers. Daarnaast kent Westland Infra Netbeheer door goed beleid geen capaciteitsproblemen zoals deze zich momenteel wel bij andere netbeheerders openbaren. Voor het verzorgingsgebied van Westland Infra is derhalve geen rem op de economische groei en/of verduurzaming. 

De tarieven van Westland Infra Netbeheer B.V. worden gereguleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM zorgt dat alleen efficiënte kosten tot tarieven kunnen leiden en stelt jaarlijks maximaal te hanteren tarieven vast. Na deze exercitie worden vervolgens de daadwerkelijk te hanteren tarieven vastgesteld door de directie en tevens indirect door de Raad van Commissarissen door vaststelling van de begroting waarvoor de tarieven een basis zijn. Hierbij opgemerkt dat de eventuele ruimte om af te wijken van de maximale tarieven zeer beperkt is. Er gelden namelijk diverse wettelijk vastgestelde financiële ratio’s waar Westland Infra Netbeheer B.V. aan dient te voldoen. Dat de gemeente Westland via de aandeelhoudersvergadering de tarieven bepaalt, is dan ook een misverstand. 

Op grond van bovenstaande ziet het College geen aanleiding Westland Infra te verzoeken lagere tarieven vast te stellen. 

Vraag 2
Westland Infra wil ook gaan investeren in aardwarmte. Is de conclusie juis t dat dat gebeurt van gelden die zij via de hoge tarieven in rekening brengt bij onze burgers en ondernemers? 

Antwoord 2
Deze conclusie is onjuist. Het is niet de netbeheerder (Westland Infra Netbeheer B.V.) die investeert in aardwarmte en/of warmtenetten. Dit betreft de zustermaatschappij Capturam B.V. Capturam investeert alleen in projecten met een redelijk rendement. Hiervoor wordt aparte financiering aangetrokken die losstaat van de financiering voor de netbeheerder. Er is geen sprake van subsidiering door de netbeheerder of iets van die strekking. 

Bernadetteschool ontvangt Chinese kinderen uit Nanjing Meer info - Café Mooie Woorden 18de editie op 13 februari Meer info - Workshop houtbewerken bij Young Carma Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Muziekcafé 4 februari Wereldkankerdag Meer info - Productieleider Plantenkwekerij Westland Meer info - Teeltmedewerker Plantenkwekerij Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Logistiek Medewerker AGF Westland Meer info - Junior Kwaliteitscontroleur Westland Meer info - Werkvoorbereider Scherminstallaties Westland Meer info - Accountmanager AGF met logistieke kwaliteiten Westland Meer info - Meewerkend Voorman Scherminstallaties Internationaal Meer info - Schermingsmonteur Internationaal Meer info - Teeltmedewerker Planten Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Ds. L.J. Vogelaar uit Sulawesi preekt zondagmorgen in Poeldijk Meer info - Cursus “Toptalenten in de schilderkunst “ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - Cursus “Hollandse Meesters “ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - Scholenproject bij het Westlands Dag Orkest Meer info - Open dag rechtbank Rotterdam op zaterdag 25 januari Meer info - Junior iQafé+ met DJ Erik Arbores Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor een baan of personeelstekort Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Xl-leren Meer info - Supplier Support Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - (Aankomend) Teeltmanager Zeeland Meer info - Teamleider Gewasverzorging Zeeland Meer info - Winterwandeling op zaterdag 1 februari Meer info - De Nationale Voorleesdagen: voorlezen is elke dag een feest! Meer info - Stoere jongeren gezocht! Meer info - Timmerman Utiliteitsbouw Westland Meer info - Projectleider / Werkvoorbereider Staalbouw Westland Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Medewerker Klantenservice Bloemen- en Plantenexport (20 uur p.w.) Westland Meer info - ICT Medewerker Lansingerland Meer info - Logistiek Medewerker Lansingerland Meer info - Logistiek Coördinator Westland Meer info - Accountmanager Binnendienst Italië Westland Meer info - Allround Schermmonteur Westland Meer info - Allround Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Productiemedewerker / Orderpicker (kwekerij) Westland Meer info - Scouting De Lier komt in (oliebollen)actie! Meer info - Doe mee aan het elfde parochiediner! Meer info - Carnavalsoptocht Blauwkonters op 22 februari Meer info - Winterrommelmarkt in Maasdijk Meer info - Vijfde editie muziekquiz Torpedoloods Meer info - Knoppenwandeling op 2 februari in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfworkshop bij Inloophuis Carma Meer info