Stand van zaken exploitatie Hofboerderij Wateringen

College Westland

Stand van zaken exploitatie Hofboerderij Wateringen

Wateringen 22.07.2018 - Op 4 juli heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over de voortgang van de planvorming ten aanzien van de Hofboerderij in Wateringen.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Betreft het ontwerpbesluit omgevingsvergunning het brandveil ig gebruiken van een naschoolse opvang in de Hofboerderij te W ateringen?

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Is het vestigen van een naschools e opvang in de Hofboerderij onderdeel van een integraal plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij te W ateringen?

Antwoord 2

Ja, kinderopvang ZON wil gebruik gaan maken van de voormalige zolderruimte van toneelvereniging St. Jan Baptist en in deeltijd de crearuimte van de Hofdames in het Achterhof. ZON wil beide ruimtes al eerder gaan gebruiken dan na de verbouwing. Hiervoor heeft ZON de omgevingsvergunning aangevraagd.

Westlands open podium 19 maart 12:00

Vraag 3

Wordt het plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij voldoende gedragen door de huidige gebruikers ervan?

Antwoord 3

Ja. De komst van ZON is besproken met de Hofdames en ZON gaat de ruimte van de Hofdames in de vacante tijd gebruiken. De nieuwe stichting i.o. heeft het gesprek met beide partijen gevoerd.

Vraag 4

Wanneer wordt het plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad?

Antwoord 4

Op 11 oktober 2016 heeft het College besloten om de exploitatie van de Hofboerderij te verzelfstandigen en er kleinschalige horeca in te vestigen. Ook heeft zij ingestemd met de - 2 - noodzakelijke verbouwing van de Hofboerderij en een voorstel over het verbouwingskrediet voor te leggen aan de raad. Dit voorstel is vervolgens op 26 oktober 2016 behandeld in de commissie EFO. Bij de behandeling van het voorstel werd duidelijk dat de commissie voor een aantal onderdelen, waaronder de horeca -exploitatie en de vorming van de beheerstichting, nog onderbouwing miste.

Het voorstel is toen voor behandeling in de raad ingetrokken om op onderdelen het voorstel uit te breiden en hiervoor nog onderzoek te doen. In de tussentijd is de toneelvereniging St. Jan Baptist als huurder vertrokken en zijn er gesprekken gevoerd met een nieuwe potentiële huurder, namelijk kinderopvang ZON . Er ligt nu een nieuw programma van eisen op tafel waarvan een ontwerp en een kostendoorrekening gemaakt moeten worden.

Voordat een nieuw kredietvoorstel kan worden voorgelegd vindt binnen het college, in het kader van het nieuwe collegeprogramma, nog een afweging plaats met andere initiatieven.

Meer duidelijkheid over besluitvorming kan pas na de afweging worden gegeven. 

Vrijdag 26 oktober Herfstvakantie activiteit voor kinderen Meer info - Najaarswandeling op zaterdag 3 november Meer info - 10 Topstudenten gezocht die voor 1 dag Directeur willen zijn Meer info - Week van de Mantelzorg van 6 tot en met 10 november Meer info - Laatste keer; de eeuw van uw leven! Meer info - Nieuw Vliegend Wandelpad opengesteld tot 18 december Meer info - Bijzondere dienst ‘Als het tegen zit…..’ Meer info - Maak gebruik van de vacaturebank op Westlanders.nu Meer info - Teejater\'s Tributenight op 26 oktober Meer info - Knokken voor het goede doel: Stichting Droom je Thuis Meer info - Museum Maassluis is op zoek naar enthousiaste baliemedewerkers Meer info - De Jong Verpakking zoekt Machine Operators (fulltime) Meer info - RT Westland organiseert filmmiddag voor kinderen met zeldzame aandoening Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Informatieavond Centrum Maasland op 29 oktober Meer info - Green\'05 zoekt Logistiek medewerker Meer info - Kerstconcert in Bartholomeuskerk Poeldijk Meer info - Eerste editie van Bieb in Debat over Taal! Meer info - Cantatedienst met cantate 106 van Bach op 4 november Meer info - Reddingsbrigade Den Haag zoekt nieuwe lifeguards Meer info - Call Agents Meer info - Gospelkoor YMCA tijdens parochteviering 28 oktober Meer info - Concert voor Ukkies Meer info - Nieuwe Nederlandse religieuze muziek in Oude Kerk Meer info - Warme klanken door Muziekvereniging St. Gregorius, Kwintsheul. Meer info