Stand van zaken exploitatie Hofboerderij Wateringen

College Westland

Stand van zaken exploitatie Hofboerderij Wateringen

Wateringen 22.07.2018 - Op 4 juli heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over de voortgang van de planvorming ten aanzien van de Hofboerderij in Wateringen.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Betreft het ontwerpbesluit omgevingsvergunning het brandveil ig gebruiken van een naschoolse opvang in de Hofboerderij te W ateringen?

Antwoord 1

Ja

Vraag 2

Is het vestigen van een naschools e opvang in de Hofboerderij onderdeel van een integraal plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij te W ateringen?

Antwoord 2

Ja, kinderopvang ZON wil gebruik gaan maken van de voormalige zolderruimte van toneelvereniging St. Jan Baptist en in deeltijd de crearuimte van de Hofdames in het Achterhof. ZON wil beide ruimtes al eerder gaan gebruiken dan na de verbouwing. Hiervoor heeft ZON de omgevingsvergunning aangevraagd.

Westlands open podium 19 maart 12:00

Vraag 3

Wordt het plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij voldoende gedragen door de huidige gebruikers ervan?

Antwoord 3

Ja. De komst van ZON is besproken met de Hofdames en ZON gaat de ruimte van de Hofdames in de vacante tijd gebruiken. De nieuwe stichting i.o. heeft het gesprek met beide partijen gevoerd.

Vraag 4

Wanneer wordt het plan voor een nieuwe toekomst van de Hofboerderij voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad?

Antwoord 4

Op 11 oktober 2016 heeft het College besloten om de exploitatie van de Hofboerderij te verzelfstandigen en er kleinschalige horeca in te vestigen. Ook heeft zij ingestemd met de - 2 - noodzakelijke verbouwing van de Hofboerderij en een voorstel over het verbouwingskrediet voor te leggen aan de raad. Dit voorstel is vervolgens op 26 oktober 2016 behandeld in de commissie EFO. Bij de behandeling van het voorstel werd duidelijk dat de commissie voor een aantal onderdelen, waaronder de horeca -exploitatie en de vorming van de beheerstichting, nog onderbouwing miste.

Het voorstel is toen voor behandeling in de raad ingetrokken om op onderdelen het voorstel uit te breiden en hiervoor nog onderzoek te doen. In de tussentijd is de toneelvereniging St. Jan Baptist als huurder vertrokken en zijn er gesprekken gevoerd met een nieuwe potentiële huurder, namelijk kinderopvang ZON . Er ligt nu een nieuw programma van eisen op tafel waarvan een ontwerp en een kostendoorrekening gemaakt moeten worden.

Voordat een nieuw kredietvoorstel kan worden voorgelegd vindt binnen het college, in het kader van het nieuwe collegeprogramma, nog een afweging plaats met andere initiatieven.

Meer duidelijkheid over besluitvorming kan pas na de afweging worden gegeven. 

Brand aan boord van schip Meer info - Test zeewaardige waterfiets op 26 augustus Meer info - EP Release \'\'FIRST\'\' @ WPC Nederland Drie Meer info - Oezbeekse delegatie onder indruk van Nederlandse tuinbouwsector Meer info - De Hoek in Zicht: Piet Heijstek over Schilders Nieuwe Waterweg   Meer info - Orgelconcert zaterdag in Groote Kerk Meer info - Steenks Service zoekt assistent-officemanager Meer info - Column; reisgeld! Meer info - Jan Akkerman tijdens de feestweek in Naaldwijk Meer info - Extra shows dit weekend met vuurwerkfestival Scheveningen Meer info - Informatieavond over huidtherapie bij Inloophuis Carma Meer info - Mannenochtend Inloophuis Carma op 17 augustus Meer info - Werkstukken leerlingen onderdeel 33e Zomerbloemententoonstelling Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Zomer OCK op 25 augustus Meer info - Monumententocht op 8 september: een combi van 4 monumenten! Meer info - Traditionele dansen door Den Hoornse Folkgroep ‘Kachel’ Meer info - Satans-instrumenten in de RK-kerk Meer info - Kick-off OldStars walking football bij voetbalvereniging KMD Meer info - 112-dag Haaglanden in het Zuiderpark Meer info - Pokemon Challange bij scouting Polanen Meer info - Tuinenfietstocht 18 augustus bij Groei & Bloei Westland Meer info - Boottocht over voormalige tankgracht. Meer info - Bergingsdienst Vreugdenhil zoekt lichte bergingsspecialist Meer info - Derde editie Rijk Zwaan korfbalderby\'s van 18-21 augustus Meer info