Stand van zaken glasvezel in buitengebied Westland.

College Westland

Stand van zaken glasvezel in buitengebied Westland.

Westland 17.05.2021 - De fractie van Westland Verstandig heeft 25 maart collegevragen gestel inzake de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Deltafiber wil niet overgaan tot het nakomen van haar toezegging en aangegane overeenkomsten met inwoners van Westland van het buitengebied om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. De belangrijkste reden die zij aanvoert is dat de aanleg te duur bleek te zijn. Ongetwijfeld zal Deltafiber ook al vooraf kostencalculaties gemaakt hebben voordat zij het plan opvatte om de toezegging te doen dat het buitengebied beglaasd zou worden als meer dan 50% van de bewoners van het Westlandse buitengebied zou meedoen.

Stand van zaken glasvezelnetwerk in buitengebieden

Inmiddels ontvingen we de documenten uit Zeeland inzake de zogenaamde “upgrading van coax”. Maar daaruit blijkt weinig en uit recente berichten blijkt dat die upgrading heel weinig zal voorstellen en ook weinig soelaas biedt voor bewoners en bedrijven in het Westlandse buitengebied. Dat dat weinig soelaas biedt wordt ook in feite door Deltafiber erkend, al was het alleen maar omdat men de bedrijfsterreinen wel van glasvezel gaat voorzien omdat dit waarschijnlijk qua verdiensten hen goed uitkomt.

Vraag 1

Kan het College bij Deltafiber opvragen de berekeningen die zij gemaakt heeft over de kosten die zij uitgerekend heeft van wat het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Westland zou gaan kosten?

Antwoord 1

Dat is een vraag die u aan Delta Fiber moet stellen. Het convenant is nu als beëindigd beschouwd. We zijn nu met Delta Fiber in gesprek over investeringen in het W estland op de verschillende bedrijventerreinen waar een glasvezelnetwerk zal worden aangelegd, de kern Heenweg wordt naar verwachting aangesloten op het glasvezelnetwerk en het aanwezige coax netwerk wordt flink verbeterd voor inwoners in het buitengebied. We zetten ons als college in om de kwaliteit van het digitale netwerk te verbeteren en zijn dan ook blij dat Deltafiber op korte termijn investeert in de gemeente Westland en de kwaliteit van het digitale netwerk flink verbeterd.

Vraag 2

Is het College eventueel bereid om zelf ook een calculatie te maken wat de kosten zijn en wellicht kan daarvoor als basis gebruikt worden de opgevraagde informatie bij Deltafiber/Caiway?

Antwoord 2

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3

Is het College het met de fractie van W estland Verstandig eens dat glasvezel in het buitengebied belangrijk is en dat alles ook door het College gedaa n moet worden om aansluiting te realiseren en dat het beginpunt is inzage te hebben in de kosten, zodat mogelijkerwijs ook andere overheden verzocht kunnen worden een bijdrage te leveren?

Antwoord 3

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 4

Heeft het College bezien wat die mogelijkheden zijn, uitgaande ook van recente persberichten van rijkssubsidie glasvezel?

Antwoord 4

Ja, mede daarom worden ook de bedrijventerreinen aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Snuffelmarkt in Poeldijk op 26 juni Meer info - Inloophuis Carma nu ook voor Inloop weer open Meer info - Westlanders.nu zoekt App-bouwer Meer info - Op de Stoel voor het Goede Doel Meer info - Midden Delflanddag op zaterdag 19 juni Meer info - Wandelen langs de gebouwen van Jan van Beurden Meer info - C en CE Opleiding Meer info - (Ervaren) Hovenier Meer info - Carma KidsClub voor kinderen van 4 -12 jaar Meer info - Nachtafsluiting Ketheltunnel A4 van 10 op 11 juni Meer info - Gratis proeflessen dwarsfluit in Hoek van Holland Meer info - Orgelconcert van Jaap Kroonenburg Meer info - Help de reuzenberenklauwen uitsteken in Tanthof West Meer info - Wilde bijen in je tuin Meer info - Column: Schuivende panelen Meer info - IT Support Engineer Meer info - R&D Engineer Meer info - Maak kennis met de boomgaard Buitenplaats Vlaardingen, met picknick! Meer info - Field Service Engineer Meer info - Eindelijk weer optredens My Breath My Music Meer info - Sander Zuyderwijk opnieuw lijsttrekker VVD Westland Meer info - Kaartverkoop voor Muziek Bingo 19 juni Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op27 juni Meer info - Sportieve maatjesprojecten voor mensen met een beperking Meer info - Scouting Kwintsheul organiseert ‘Roei ons uit het rood’. Meer info - 'Duurzame' energie aandeel vorig jaar gestegen naar 11% Meer info - Nieuwe website historisch Wateringen-Kwintsheul Meer info - Expositie “Schittering aan het Water” Meer info - Nieuwe voorzitter Rechtswinkel Westland Meer info - Steunpakket wordt voortgezet in derde kwartaal Meer info - Meewerkend voorman logistiek Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Politie toont beelden van overvallers Poeldijkseweg Meer info - Kunstwerk van de Maand juni 2021:Twee Plevieren Meer info - Repetities eindmusical basisschool in tuin van verzorgingshuizen? Meer info - Helpende Handen helpen Avavieren Meer info - Bergingschauffeur Meer info - Constructie bankwerker/lasser Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Taakstelling gemeente Rotterdam voor 959 statushouders Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps gepland voor 1 juli Meer info - Midden Delfland koopt Hoeve Johanna Meer info - (Junior) Planner Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Medewerker Orderacceptatie/Customer Service Meer info - Administratief logistiek medewerker Meer info - Gepensioneerden/AOW’ers gezocht Meer info - Gourmetstel verenigt familie! Meer info - Hoe een spelcomputer bijdraagt aan revalidatie! Meer info - Column; Wanneer zal het zijn? Meer info