Stand van zaken glasvezelnetwerk in buitengebieden

College Westland

Stand van zaken glasvezelnetwerk in buitengebieden

Westland 02.05.2019 - Op 25 september 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 inzake glasvezelnetwerk in het buitengebied van gemeente Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het college het met D66 Westland eens dat ernaar gestreefd moet worden dat heel Westland voorzien wordt van glasvezelkabels voor internet?

Antwoord 1

Ja. 

Vraag 2

In hoeverre herkent het college zich in het argument dat de grenzen van het buitengebied de afgelopen jaren zijn verschoven en dat zeker ook in de toekomst gaan doen?

Antwoord 2

Het klopt dat door de bouw van nieuwe woongebieden de grenzen van het buitengebied veranderen. 

 

Vraag 3

Welke mogelijkheden ziet het college (bijvoorbeeld aanleg van glasvezel bij vervanging van riolering of ander kabel- of leidingwerk) om in samenwerking met de betrokken partijen de ambitie uit vraag 1 te realiseren?

Antwoord 3

In Nederland zijn de afgelopen jaren op grote schaal glasvezelnetwerken uitgerold. In de periode van 2011 tot met 2014 is er ook een glasvezelnetwerk aangelegd in de kernen van de gemeente Westland. De rede hiervoor is dat de huidige op koper gebaseerde communicatienetwerken niet toereikend blijken te zijn voor toekomstige dienstverlening. 

Glasvezel Buitenaf (voorheen Communication Infrastructure Fund -CIF-, voorheen de infrastructuurpoot van CAIW) heeft de gemeente benaderd om een glasvezelnetwerk in het buitengebied (inclusief kern Heenweg) aan te leggen. De aanleg van een dergelijk netwerk heeft een verregaande impact op de infrastructuur en de bereikbaarheid van de openbare ruimte. Op dit moment vinden er constructieve gesprekken plaats met glasvezel Buitenaf voor het aangaan van een convenant. Met dit convenant wordt een kader vastgelegd waarmee de gemeente de fysieke aanleg van het glasvezelnet kan coördineren. Wij zullen u als raad informeren als de gesprekken voor het aangaan van de convenant zijn afgerond. 

Vraag 4

Mocht het college geen mogelijkheden zien om de ambitie uit vraag 1 te realiseren; welke andere mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat de betreffende gebieden voorzien worden van beter internet?

Antwoord 4

Zoals aangegeven vindt op een constructieve wijze afstemming plaats met Glasvezel Buitenaf. De aanleg van nutsvoorzieningen blijft wel een taak voor de markt. De rol van de gemeente beperkt zich tot een faciliterende.

--------------------

Op 23 oktober 2018 hebben wij vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over aansluiting glasvezel. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bekend dat glasvezel bijvoorbeeld aan de Haagweg, maar ook aan het Galgepad, wordt aangelegd, maar dat de bestaande woningen geen aansluiting kunnen verkrijgen op de in de directe omgeving liggende glasvezel?

Antwoord 1

Nee, dit was ons nog niet bekend.

Vraag 2

Is het College het met Westland Verstandig eens dat het landelijk streven om heel Nederland te beglazen in Westland wel erg summier wordt uitgevoerd door alleen maar de aantrekkelijke kernen aan te sluiten en de gebieden die wellicht wat minder aantrekkelijk zijn, geen glasvezelaansluiting te bezorgen?

Antwoord 2

Nee, maar de aanleg van nutsvoorzieningen is nu eenmaal geen kerntaak van de gemeente. Dit is een taak voor de markt en de gemeente faciliteert waar mogelijk.

Vraag 3

Is het College bereid om ook eventueel met Caiway in deze overleg te gaan voeren?

Antwoord 3

Dit overleg met CIF / Glasvezel buitenaf heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit constructieve gesprek is wederzijds de intentie bevestigd om het glasvezelnetwerk in Westland verder uit te breiden. Daarbij is namens de gemeente aangegeven dat waar mogelijk de aanleg van glasvezel zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt door bijv. werkzaamheden op elkaar af te stemmen (gelijktijdig uit te voeren). 

 

Muziek en Theater Vakantieweek  Meer info - Open Monumentendag 2019 In de Bartholomeuskerk Meer info - Concert voor Ukkies op 21 september Meer info - Douanehuisje: Programma augustus en september Meer info - Duinwandeling voor jongvolwassenenen Meer info - (Junior) Inkoper lansingerland Meer info - Electrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Wielerronde van De Lier op 20 augustus Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Teamleider / meewerkend voorman Westland Meer info - Senioren Computerclub opent workshopseizoen op 27 augustus Meer info - Nacht van de Vleermuis op 24 augustus Meer info - Grootste geschutsbunker van de tweede tankgracht Meer info - TenTuinStelling Museum Maassluis op 24 augustus Meer info - Informatieavond; Vermoeidheid na kanker, wat kan ik ermee? Meer info - Workshop Minecraft Atlantikwall Bunkers op 27 augustus Meer info - Start bridgeclub de Hunselaer op 3 september Meer info - Curiosa-markt ten bate van Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren! Meer info - Venéco zoekt Accountmanager ICT Meer info - Festival Zomer OCK 7 september Meer info - Poëziefestival “Dichterbij de Boerderij” Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Relatiebeheerder Westland Meer info - Venéco zoekt Receptioniste / Administratief medewerkster Meer info - Wat valt er te beleven bij BeachLine Beach & Events deze zomer? Meer info - Mee op reis langs de Waterweg tot de Erasmusbrug Meer info - Scheepswrak te zien in Futureland Meer info - Eindpresentatie HiPerGreen project op 27 september Meer info - Allround Medewerker Rotterdam Meer info - Commercieel Administratief medewerker Franssprekend Rotterdam Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Administratief / Commercieel Assistent Regio Rotterdam Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - 60 plussers trappen door in Maassluis Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - 24 juli t/m 28 augustus: Voordekids: Kunstworkshops in de Zomervakantie! Meer info - Sluiting Maeslantkering op 14 september Meer info - Zomer bij Museum Vlaardingen: heel veel kinderactiviteiten Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Alumat Zeeman zoekt allround medewerker Transport & Logistiek M/V Meer info - Teler Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Commercieel Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info