Stand van zaken groen in Westland

College Westland

Stand van zaken groen in Westland

Westland 10.09.2021 - Op 9 april hebben wij vragen ontvangen van de fractie D66 Westland over de stand van het groen in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De stand van het groen Sinds de vorige collegeperiode hanteert het college van Westland het goede beleid om er zorg voor te dragen dat bij het kappen van een boom er twee bomen voor worden teruggeplant. Hierdoor zie je als je dagelijks door Westland fietst of rijdt vele nieuwe en verse bomen staan. Twee jaar geleden heeft de fractie van D66 al eens gepleit voor het 'kappen met kappen' en te pogen om bomen te verplanten, dit omdat nieuwe bomen niet zoveel CO2 opnemen als 'oude' bomen.

 

Uit navraag is gebleken dat er in Westland in 2019 en 2020 in totaal 908 bomen zijn gekapt, maar dat er in deze periode slechts 688 nieuwe zijn geplant. Dit houdt volgens het gemeentelijk beleid in dat er nog 1128 bomen geplant moeten worden. Als we de jaren voor 2019 nog meetellen, ligt het totaal aantal te planten bomen op 1792. Gezien de grote achterstand in het planten van bomen, zal dit een grote inspanning vragen van de gemeente om deze taak in de praktijk te verwezenlijken.

Vraag 1
Herkent het College de hierboven beschreven schets?

Antwoord 1
Het verbeteren van het groen in Westland is een belan grijk uitgangspunt voor het college. Het beleid is om elke boom die gekapt wordt zoveel als mogelijk terug te plaatsen. Bij elke kapaanvraag wordt zorg vuldig bekeken of het terugplaatsen van een boom op of rond die locatie op een verantwoorde wijze mogelijk is. Om bomen voldoende groeikansen te bieden, planten we alleen de juiste bomen op de daarvoor geschikte locaties.

Vraag 2
Staat het College nog al tijd achter het hierboven genoemde beleid?

Antwoord 2
In de groenvisie, die wij op korte termijn aan u voorleggen, nemen we uitgangspunten op voor het nader uit te werken bomenbeleid. Uitgangspunten zijn onder andere het behoud van het bestaande bomenareaal en uitbreiding van dit areaal (waar dit kan). Zo hebben we liever een kwalitatieve ‘grote’ boom op een goede groeiplaats - voldoende ondergrondse groeiruimte, dan (meerdere) kleine bomen op een slechte groeiplaats - onvoldoende ondergrondse groeiplaats - die zich niet volledig ontwikkelen. Met andere woorden : kwaliteit boven kwantiteit.

Vraag 3
Hoe wil het College er zorg voor gaan dragen dat de 1792 nog te planten bomen in de komende maanden daadwerkelijk geplant gaan worden?

Antwoord 3
Wij pinnen ons niet vast op aantallen. Zoals in het bovenstaande antwoorden aangegeven, zetten we in op het vervangen van bomen als we bomen kappen. W e kijken hierbij naar de betreffende locatie en welke bomen daar geschikt zijn. Kortom kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dit komt de kwaliteit van het bomenbestand op de langere duur ten goede.

Ruitenburg nieuwe sponsor 10 kilometer loop Meer info - Natuurlijk Delfland gaat weer wilgen knotten Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers Meer info - Zangdienst op 31 oktober in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 31 oktober Meer info - Uitstel MMF, wél gratis koffie in Fata Meer info - Medewerker Orderverwerking en Magazijnsupport Meer info - Filmvoorstelling 'Parels van de Peel' Meer info - Gedenken bij Regenboogkerk op 6 november Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Receptioniste/telefoniste Meer info - Cantate zondagochtend in de Oude Kerk Meer info - Project Engineer (fulltime) Meer info - Boer zoekt Hulp op zaterdag 6 en 13 november Meer info - Bazaar in Hervormde kerk Poeldijk mag doorgaan Meer info - Column; Wélk klimaat? Meer info - Activiteiten bij Natuurlijk Delfland Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Opleidingsadviseur Meer info - Zonnepanelen monteur Meer info - Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap! Meer info - Stijging bij online aankopen Meer info - Direct-connect zakelijk met Westlanders.nu Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Planner Meer info - Campagne 40forever zoekt bassen en tenoren Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Bazar in de Ontmoetingskerk 4-6 november Meer info - Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober Meer info - Personeelsplanner Meer info - Vacature: Receptionist(e)/adviseur bankzaken Meer info - Medewerker Technische dienst Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Meer info - Personal Trainer Meer info - Administratief medewerker Meer info - Een warm gebaar aan het einde van het jaar! Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Medewerker containeronderhoud met heftruckervaring Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Je kantoor in groot Rotterdam moet beslist over deze voorzieningen beschikken Meer info - Hoofd financiële administratie Meer info - Bezoek aan de burgemeester Meer info - Procesoperator Meer info - Assistent Proces Manager Meer info - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! Meer info - Opbaarruimte te Honselersdijk Meer info - Muziek in de klas Meer info - Opperman stratenmaker Meer info - Trainee teeltmanager Meer info - After Sales Coördinator Meer info