Stand van zaken herontwikkeling centrum Monster

College Westland

Stand van zaken herontwikkeling centrum Monster

Monster 08.05.2019 - Op 22 maart 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over de voortgang van de herontwikkelingen van het centrum in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Deelt uw college de opvatting van GBW dat het niet tijdig informeren van inwoners dat met hen gecommuniceerde streefdata niet gerealiseerd gaan worden, het vertrouwen van deze inwoners inde gemeentelijke overheid schaadt? 

Antwoord 1
Bij voorkeur informeert het college omwonenden en andere belanghebbenden proactief, er wordt per onderwerp maatwerk verricht. Er kan voor gekozen worden om inwoners en andere belanghebbenden later te informeren, zodat er duidelijkere en meer concrete informatie verstrekt kan worden.  

Vraag 2
Waarom heeft uw college tot dusverre nagelaten de inwoners van het centrum van Monster te informeren over het niet realiseren van met hen gecommuniceerde streefdata? 

Antwoord 2
De omwonenden van het voormalige gemeentekantoor in Monster zijn in juli 2018 geïnformeerd dat het raadvoorstel in december 2018 zou worden voorgelegd. In december 2018 is er geen raadsvoorstel, maar een discussienota behandeld in de commissie EFO. Er is voor gekozen om de omwonenden en andere belanghebbenden te informeren op het moment dat er concretere data en informatie verstrekt kon worden. In dit specifieke geval hebben we gewacht met communiceren naar de inwoners over de nieuwe datum waarop het voorstel in de gemeenteraad voor besluitvorming zou worden voorgelegd. Behandeling is geagendeerd, en de omwonenden zijn inmiddels net als uw raad met een brief geïnformeerd.  

Vraag 3
Wanneer wordt overigens de gemeenteraad een voorstel voor herbestemming van voormalig gemeentekantoor Monster voorgelegd? 

Antwoord 3
Het raadsvoorstel staat voor mei 2019 geagendeerd in de gemeenteraad.   

Vraag 4
En, waarom is nog geen aanvang genomen met de renovatie van het voormalig Bondshotel Overheijde? 

Antwoord 4
Op 14 augustus 2018 is er door de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven die op 26 september 2018 onherroepelijk is geworden. Planning voor renovatie is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, navraag leert dat deze voornemens is om in september 2019 te starten.

Muziek en Theater Vakantieweek  Meer info - Open Monumentendag 2019 In de Bartholomeuskerk Meer info - Concert voor Ukkies op 21 september Meer info - Douanehuisje: Programma augustus en september Meer info - Duinwandeling voor jongvolwassenenen Meer info - (Junior) Inkoper lansingerland Meer info - Electrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Wielerronde van De Lier op 20 augustus Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Teamleider / meewerkend voorman Westland Meer info - Senioren Computerclub opent workshopseizoen op 27 augustus Meer info - Nacht van de Vleermuis op 24 augustus Meer info - Grootste geschutsbunker van de tweede tankgracht Meer info - TenTuinStelling Museum Maassluis op 24 augustus Meer info - Informatieavond; Vermoeidheid na kanker, wat kan ik ermee? Meer info - Workshop Minecraft Atlantikwall Bunkers op 27 augustus Meer info - Start bridgeclub de Hunselaer op 3 september Meer info - Curiosa-markt ten bate van Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren! Meer info - Venéco zoekt Accountmanager ICT Meer info - Festival Zomer OCK 7 september Meer info - Poëziefestival “Dichterbij de Boerderij” Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Relatiebeheerder Westland Meer info - Venéco zoekt Receptioniste / Administratief medewerkster Meer info - Wat valt er te beleven bij BeachLine Beach & Events deze zomer? Meer info - Mee op reis langs de Waterweg tot de Erasmusbrug Meer info - Scheepswrak te zien in Futureland Meer info - Eindpresentatie HiPerGreen project op 27 september Meer info - Allround Medewerker Rotterdam Meer info - Commercieel Administratief medewerker Franssprekend Rotterdam Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Administratief / Commercieel Assistent Regio Rotterdam Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - 60 plussers trappen door in Maassluis Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - 24 juli t/m 28 augustus: Voordekids: Kunstworkshops in de Zomervakantie! Meer info - Sluiting Maeslantkering op 14 september Meer info - Zomer bij Museum Vlaardingen: heel veel kinderactiviteiten Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Alumat Zeeman zoekt allround medewerker Transport & Logistiek M/V Meer info - Teler Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Commercieel Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info