Stand van zaken herontwikkeling De Naaldhorst

College Westland

Stand van zaken herontwikkeling De Naaldhorst

Naaldwijk 17.05.2019 - Op 23 april heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Schrijnend tekort verpleeg- en crisisbedden.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding  

De fractie van Westland Verstandig heeft samen met D66 op 19 maart 2019 een motie ingediend waarin zij het College oproept te komen tot een oplossing voor het schrijnend tekort aan verpleegbedden en crisisbedden. Deze motie is vervolgens in de Commissie behandeld en de wethouder heeft aangegeven dat er revalidatiebedden zouden komen in de Naaldhorst en dat een en ander met een grote zorgaanbieder inmiddels is kortgesloten.

Thans bereiken onze fractie berichten dat een en ander nog minstens vier jaar gaat duren voordat realisering kan geschieden. Indien dat het geval is, dan lijkt het alsof de wethouder de Commissie verkeerd heeft geïnformeerd.

Stand van zaken verplaatsing ontmoetingscentrum de Naaldhorst

Vraag 1
Is hetgeen onze fractie ter ore is gekomen juist en duurt het minstens nog vier jaar voordat de toegezegde revalidatiebedden gerealiseerd kunnen gaan worden in de Naaldhorst? 

Antwoord 1
De herontwikkeling van de Naaldhorstlocatie is een grote en complexe inbreidingsontwikkeling, waarvoor een bestemmingsplan procedure nodig zal zijn. Volledige realisatie zal snel de genoemde vier jaren omvatten. Op dit moment wordt een behandel- en dagbestedingscentrum voor ouderen met een dementiële aandoening geëxploiteerd in de Naaldhorst. Deze voorziening dient te worden gecontinueerd. We voorzien daarom een gefaseerde bouwontwikkeling in het gebied, waarbij wellicht sommige functies sneller worden gerealiseerd. Het is nu nog niet duidelijk welke andere woonfuncties en voorzieningen versneld kunnen worden gerealiseerd. 

Vraag 2
Is ook de indruk juist dat de wethouder zijn hand enigszins overspeeld heeft door te doen alsof het probleem opgelost is en dat er per direct revalidatiebedden beschikbaar zouden zijn in Westland voor onze inwoners? 

Antwoord 2
Die indruk is niet juist. In de beantwoording van de motie is  geen  uitspraak gedaan met een dergelijke strekking. 

Vraag 3
Als blijkt dat het inderdaad nog vier jaar duurt, is de wethouder het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dan op een andere wijze op korte termijn de problematiek opgelost moet worden? Gebeurt dat ook en zo ja op welke wijze? 

Antwoord 3
Zoals onder antwoord 1 beschreven verwachten wij een gefaseerde bouwontwikkeling waarvan de planning nu nog niet bekend is. Het college vindt het belangrijk dat op zo kort mogelijke termijn meer verpleeg- en crisisbedden worden gerealiseerd in Westland (zie ook Westland Programma).

Hiervoor werkt het college nauw samen met de verantwoordelijke partners. De Naaldhorst is een goede locatie voor ketenvoorzieningen in de zorg omdat hier een combinatie is van 1e en 2e lijn Cure en 1e en 2e lijn Care. Het college ziet geen andere (her)ontwikkelingsmogelijkheden die sneller gerealiseerd kunnen worden dan op de Naaldhorstlocatie. 

Elektrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Sales Support Medewerker Westland Meer info - Planner Westland Meer info - Medewerker Fustadministratie Bleiswijk Meer info - Assistent Controller Westland Meer info - Uitvoerder gewasbescherming (avonduren) Westland Meer info - Productiemedewerker m/v Westland Meer info - Accountmanager Westland Meer info - Hoofd Technische Dienst Lansingerland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Afname vergunningen voor nieuwbouwwoningen Meer info - Hoofd sorteerder Nieuwerkerk aan den IJssel Meer info - Braderie Poeldijk op 8 september Meer info - Glazenstad Oldtimer Event Meer info - Kwaliteitscontroleur AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - (junior) Klimaat tekenaar. Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Teler Lansingerland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Keurmeester AGF Westland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - De Jong Verpakking zoekt Financieel Controller (Fulltime) Meer info - Muziekles in Hoek van Holland voor jong en oud Meer info - Muziek en Theater Vakantieweek  Meer info - Open Monumentendag 2019 In de Bartholomeuskerk Meer info - Concert voor Ukkies op 21 september Meer info - Douanehuisje: Programma augustus en september Meer info - Duinwandeling voor jongvolwassenenen Meer info - (Junior) Inkoper lansingerland Meer info - Electrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Teamleider / meewerkend voorman Westland Meer info - Senioren Computerclub opent workshopseizoen op 27 augustus Meer info - Nacht van de Vleermuis op 24 augustus Meer info - Grootste geschutsbunker van de tweede tankgracht Meer info - TenTuinStelling Museum Maassluis op 24 augustus Meer info - Workshop Minecraft Atlantikwall Bunkers op 27 augustus Meer info - Start bridgeclub de Hunselaer op 3 september Meer info - Curiosa-markt ten bate van Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren! Meer info - Venéco zoekt Accountmanager ICT Meer info - Festival Zomer OCK 7 september Meer info - Poëziefestival “Dichterbij de Boerderij” Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Relatiebeheerder Westland Meer info - Venéco zoekt Receptioniste / Administratief medewerkster Meer info - Wat valt er te beleven bij BeachLine Beach & Events deze zomer? Meer info