Stand van zaken herontwikkeling Pijletuinenhof

College Westland

Stand van zaken herontwikkeling Pijletuinenhof

Naaldwijk 06.09.2019 - Op 26 juli heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over ‘Bekendmaking bebouwing Pijletuinenhof’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Onze fractie is de afgelopen dagen diverse keren benaderd door omwonenden en direct betrokkenen bij de ontwikkelingen bij de oude Pijletuinenhof aan de Verdilaan in Naaldwijk. De bewoners geven aan dat zij uit de krant nu moeten lezen dat er al definitieve overeenstemming is tussen de gemeente en de ontwikkelaars over de bebouwing en verdere details daarvan. De bewoners geven aan dat zij graag betrokken waren geweest bij de ontwikkeling van het plan en dat wordt ook wel burgerparticipatie genoemd.

Het College gaat er prat op dat zij burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, maar blijkbaar nu weer even niet bij dit plan omdat dat niet goed uitkomt. Mochten er nu toch weer inloopavonden zijn, dan is dat mosterd na de maaltijd omdat blijkbaar alles al definitief is. Eerst luisteren en dan pas besluiten, maar ook nu weer gebeurt dat andersom. Dit tot zware teleurstelling van de omwonenden en betrokkenen.

Vraag 1 
Waarom komt het College met persberichten over nieuwe ontwikkelingen terwijl het burgerparticipatietraject nog niet is doorlopen? 

Antwoord 1
Participatietrajecten bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn maatwerk: voor een centrumvisie wordt een uitgebreid participatietraject doorlopen om te komen tot een omgevingsvisie. In zo’n geval neemt de gemeente, als verantwoordelijke partij voor de ontwikkeling van ruimtelijke kaders, het participatietraject op zich. 

Het sluiten van een anterieure overeenkomst is het gevolg van een particulier initiatief. Via het sluiten van de overeenkomst verplicht een partij zich tot het betalen van een bijdrage in de kosten, zoals kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen. De gemeente is in zo’n geval niet de initiatiefnemer en maakt daarom de afspraak dat de ontwikkelaar omwonenden betrekt bij zijn plannen. 

In dit geval van de Pijletuinenhof organiseert de ontwikkelaar een inloopavond om hun plannen kenbaar te maken en hierover met omwonenden van gedachte te wisselen. De inloopavond staat gepland voor donderdag 19 september. Uiteraard hebben de omwonenden dan de gelegenheid om hun bevindingen op het plan te geven. Dit kan tijdens en na de geplande inloopavond. De gemeente heeft vooruitlopend op deze avond, in samenspraak met de ontwikkelaar, een persbericht verstuurd, omdat het college blij is dat in het centrum van Naaldwijk eindelijk ontwikkeling plaatsvindt rondom de Pijletuinenhof. 

Vraag 2
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat eerst luisteren en dan pas besluiten regel en geen uitzondering moet zijn? 

Antwoord 2
Zie antwoord 1.  

Vraag 3
Waarom handelt het College op deze wijze, terwijl toch vooraf al voorspelbaar is dat omwonenden daar teleurgesteld van zijn en het geloof in politiek Westland verder afkabbelt? 

Antwoord 3
Het college en de ontwikkelaar hebben de afspraak dat de omwonenden betrokken worden bij de plannen van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar komt deze afspraak na. Op 19 september staat  een inloopavond gepland.  

Vraag 4
Op welke wijze wordt nu dit plan vervolgd en op welke wijze gaat het College wat tot nog toe fout gegaan is rechtzetten? 

Antwoord 4
Wij zijn van mening dat er niets fout is gegaan, zie ook de bovengenoemde antwoorden voor wat betreft de participatiemogelijkheden. Op 19 september organiseert de ontwikkelaar een  inloopavond om met omwonenden van gedachten te wisselen. Na de participatieavond wordt de ruimtelijke procedure (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gevoerd met alle daarbij behorende mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep voor belanghebbenden

(junior) Kassenbouwers / Kassenslopers Westland Meer info - Tekenaar / Werkvoorbereider Westland Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Inkoper / Verkoper AGF (Spaans is een pré) Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Calculator Kassenbouwprojecten Westland Meer info - Collegevragen inzake werkwijze Argos Meer info - Klimaat in je straat Meer info - Tweede editie Kerstfeest in de Stad strijkt neer in Maassluis Meer info - Stichting Garrels-orgel Maassluis presenteert ‘Hommage aan Feike Asma Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Ponte Meer info - Kledingactie voor projecten van Westlandse missionarissen! Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor uw personeelstekort! Meer info - Bowlen met Young Carma Meer info - Cursus “Gouden Momenten“ in Wateringse Hofboerderij. Meer info - ‘Debat van NIX’ op donderdag 19 september Meer info - Workshop anders kijken naar kindertekeningen Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland en Aalsmeer Meer info - Kampioenschap Poker komt naar Ter Heijde Meer info - Medewerk(st)er ERP systeem Navision Lansingerland Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Vrijdag 27 oktober literaire- / poëzieavond Meer info - Column; Wel schuld, geen straf! Meer info - Verkoper Potplanten (met eigen klantenkring) Aalsmeer Meer info - Verkoper Potplanten Aalsmeer Meer info - Inkoper Kamerplanten Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Verwarmingsmonteur Westland Meer info - Servicemonteur Westland Meer info - Werkvoorbereider / Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Boxmedewerker Aalsmeer Meer info - Servicemonteur Elektrotechniek Westland Meer info - Panelenbouwer Westland Meer info - Wandelen voor jongvolwassenen bij Inloophuis Carma Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Systeem / Applicatiebeheerder Westland Meer info - Omgaan met dementie Meer info - Ouderen wonen minder vaak alleen Meer info - Workshop Encaustic Art bij Inloophuis Carma Meer info - Mini cursus “Hollandse Meesters “ in Hofboerderij Meer info - Westland Korenfestival op zaterdag 21 september Meer info - Projectmanager Health Magazine Westland Meer info