Stand van zaken herontwikkeling Pijletuinenhof

College Westland

Stand van zaken herontwikkeling Pijletuinenhof

Naaldwijk 06.09.2019 - Op 26 juli heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over ‘Bekendmaking bebouwing Pijletuinenhof’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Onze fractie is de afgelopen dagen diverse keren benaderd door omwonenden en direct betrokkenen bij de ontwikkelingen bij de oude Pijletuinenhof aan de Verdilaan in Naaldwijk. De bewoners geven aan dat zij uit de krant nu moeten lezen dat er al definitieve overeenstemming is tussen de gemeente en de ontwikkelaars over de bebouwing en verdere details daarvan. De bewoners geven aan dat zij graag betrokken waren geweest bij de ontwikkeling van het plan en dat wordt ook wel burgerparticipatie genoemd.

Het College gaat er prat op dat zij burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, maar blijkbaar nu weer even niet bij dit plan omdat dat niet goed uitkomt. Mochten er nu toch weer inloopavonden zijn, dan is dat mosterd na de maaltijd omdat blijkbaar alles al definitief is. Eerst luisteren en dan pas besluiten, maar ook nu weer gebeurt dat andersom. Dit tot zware teleurstelling van de omwonenden en betrokkenen.

Vraag 1 
Waarom komt het College met persberichten over nieuwe ontwikkelingen terwijl het burgerparticipatietraject nog niet is doorlopen? 

Antwoord 1
Participatietrajecten bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn maatwerk: voor een centrumvisie wordt een uitgebreid participatietraject doorlopen om te komen tot een omgevingsvisie. In zo’n geval neemt de gemeente, als verantwoordelijke partij voor de ontwikkeling van ruimtelijke kaders, het participatietraject op zich. 

Het sluiten van een anterieure overeenkomst is het gevolg van een particulier initiatief. Via het sluiten van de overeenkomst verplicht een partij zich tot het betalen van een bijdrage in de kosten, zoals kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen. De gemeente is in zo’n geval niet de initiatiefnemer en maakt daarom de afspraak dat de ontwikkelaar omwonenden betrekt bij zijn plannen. 

In dit geval van de Pijletuinenhof organiseert de ontwikkelaar een inloopavond om hun plannen kenbaar te maken en hierover met omwonenden van gedachte te wisselen. De inloopavond staat gepland voor donderdag 19 september. Uiteraard hebben de omwonenden dan de gelegenheid om hun bevindingen op het plan te geven. Dit kan tijdens en na de geplande inloopavond. De gemeente heeft vooruitlopend op deze avond, in samenspraak met de ontwikkelaar, een persbericht verstuurd, omdat het college blij is dat in het centrum van Naaldwijk eindelijk ontwikkeling plaatsvindt rondom de Pijletuinenhof. 

Vraag 2
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat eerst luisteren en dan pas besluiten regel en geen uitzondering moet zijn? 

Antwoord 2
Zie antwoord 1.  

Vraag 3
Waarom handelt het College op deze wijze, terwijl toch vooraf al voorspelbaar is dat omwonenden daar teleurgesteld van zijn en het geloof in politiek Westland verder afkabbelt? 

Antwoord 3
Het college en de ontwikkelaar hebben de afspraak dat de omwonenden betrokken worden bij de plannen van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar komt deze afspraak na. Op 19 september staat  een inloopavond gepland.  

Vraag 4
Op welke wijze wordt nu dit plan vervolgd en op welke wijze gaat het College wat tot nog toe fout gegaan is rechtzetten? 

Antwoord 4
Wij zijn van mening dat er niets fout is gegaan, zie ook de bovengenoemde antwoorden voor wat betreft de participatiemogelijkheden. Op 19 september organiseert de ontwikkelaar een  inloopavond om met omwonenden van gedachten te wisselen. Na de participatieavond wordt de ruimtelijke procedure (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gevoerd met alle daarbij behorende mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep voor belanghebbenden

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info