Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten bij Elsenbosch

College Westland

Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten bij Elsenbosch

Naaldwijk 15.06.2019 update - Op 5 maart heeft de fractie GemeenteBelang Westland collegevragen gesteld over 'ontwikkelingen met betrekking tot tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Elsenbosch'.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1
Deelt het college onze gevolgtrekking uit inschrijving handelsregister (SBI-code) dat de initiatiefnemer voor de beoogde locatie Elsenbosch (Homeflex BV) niet voldoet aan de toelatingseisen van het 8-stappenplan in het 'Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten'?

Vraag 2
Indien u onze gevolgtrekking niet deelt, wilt u dan (deugdelijk onderbouwd) aangeven op welke gronden de initiatiefnemer wél aan de toelatingseisen zou voldoen?

Vraag 3
Indien onze gevolgtrekking juist is, wilt u dan aangeven op basis van welke argumenten uw college deze initiatiefnemer als 'goede marktpartij' voor het realiseren van tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Elsenbosch heeft geselecteerd? En, is dit B&W-besluit door alle leden van uw college ondersteund? En, hoe hebt u de door ons geschetste risico's ondervangen?

Antwoord

Hoewel het ontwikkelkader op deze casus formeel niet van toepassing is hebben wij gemeend toch in de geest van het Ontwikkelkader te moeten handelen en ook dit initiatief mee te nemen in het proces zoals omschreven in het 8-stappenplan. Wij hechten immers ook bij deze locatie aan goede en eenduidige communicatie naar belanghebbenden. En daarmee bieden we ook de raad de mogelijkheid het college te adviseren over het al dan niet verlenen van een (tijdelijke) ontheffing op het bestemmingsplan.

Tot slot kunnen we informeren dat de te verhuren units op Elsenbosch uiteraard aan alle kwaliteitseisen voldoen, dat met Homeflex goede beheer en communicatieafspraken te maken zijn en dat Homeflex elders (o.a. in Katwijk) heeft bewezen een goede huisvester te zijn. Wij informeren u, conform de 8 stappen, over deze afspraken.

Vraag 4

Indien onze gevolgtrekking juist is, en uw college dus contrair op het 'Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten' heeft besloten, waarom uw college dit feit niet actief heeft gedeeld met gemeenteraad, met omwonenden en de pers?

Beantwoording

Wij begrijpen uw vragen in relatie tot het ontwikkelkader. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten stamt uit de periode voor vaststelling van het Ontwikkelkader. Dit betekent dat het ontwikkelkader op deze locatie niet van toepassing is. Dit betekent dat de initiatiefnemer in dit geval niet een in het register opgenomen uitzender behoeft te zijn.

Het plan van de initiatiefnemer past net niet helemaal binnen het in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak; er is hier sprake van een “binnenplanse afwijking”. Hoewel de afwijking gering is, is hiervoor een (tijdelijke) ontheffing op het bestemming noodzakelijk. Dus ook voor dit initiatief moet een omgevingsvergunning (tijdelijke ontheffing bestemmingsplan) worden aangevraagd. In verband met een eenduidig communicatieproces heeft het college gemeend hierbij in de geest van het ontwikkelkader te handelen en heeft, ondanks dat dit strik genomen niet noodzakelijk is, ervoor gekozen ook hier het 8 stappenplan uit het ontwikkelkader te volgen.

 

Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis vergadert op 27 november Meer info - Sinterklaasintochten in Westland/Midden Delfland op 23 november Meer info - Westlanders.nu vacaturebank voor een baan of personeelstekort Meer info - Bridgedrive op 7 december voor het goede doel! Meer info - Boxchef Honselersdijk Meer info - Winter Sfeer dagen in het Natuur Atelier en de Pluktuin Meer info - Column; Horen of Luisteren? Meer info - Natuurlijk Delflang gaat weer wilgen knotten Meer info - Midwinterwandeling Staelduinse Bos op zondag 15 december Meer info - Culturele raad Maassluis vergadert op 10 september Meer info - Laatste openstelling dit jaar van het Atlantikwall-museum Meer info - Lezing; \'De Waanzin van ons Klimaatbeleid\' Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2019 Meer info - Teamleider/eindverantwoordelijke productie Westland Meer info - Kerstliederen en Christmas Carols in de Uniekerk Meer info - Kerstfeest in de stad met OG3NE, Jamai, Samantha Steenwijk en Wolter Kroes Meer info - Meewerkend Voorman Westland Meer info - Productiemanager Kenia Westland Meer info - Teeltmedewerker Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Logistiek Medewerker Regio Aalsmeer en Westland Meer info - Heftruckchauffeur AGF Westland Meer info - Technisch Onderhoudsmedewerker Westland Meer info - Assistent Teamleider Logistiek (AGF) Westland Meer info - Keurmeester AGF Westland Meer info - Productiemedewerkers Westland Meer info - Allround Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Financieel administratief medewerker m/v Westland Meer info - Internationaal Accountmanager Westland Meer info - Medewerker planning & ontwikkeling Westland Meer info - Teeltspecialist Phalaenopsis Westland Meer info - Ervaren projectleider elektro- en watertechniek Westland Meer info - Projectcoördinator elektro- en watertechniek Westland Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info - Verkoper AGF Westland Meer info - HR Medewerker Westland Meer info - Sales Analist / Commercieel Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Exoten Westland Meer info - Kwaliteitscontroleur AGF Westland Meer info - Calculator Westland Meer info - Medewerker Technische Dienst Westland Meer info - Op de tast in het Douanehuis Meer info - Commercieel Medewerker Binnendienst Westland Meer info - Werkvoorbereider Kas Verwarmingsinstallaties Westland Meer info - Jubileumeditie Kidz for Kidz Survival op 25 januari Meer info - Historisch café over Scouting Kwintsheul Meer info - Hand kwijt na afsteken vuurwerk Meer info - Project Koor Maasdijk op 23 november Meer info - (Junior) Commercieel Medewerker Westland Meer info