Stand van zaken kruising Erasmusweg-Poeldijkseweg

College Westland

Stand van zaken kruising Erasmusweg-Poeldijkseweg

Den Haag 25.01.2019 - Op 15 augustus 2018 heeeft het college vragen ontvangen van de fractie CDA Westland m.b.t. reconstructie van kruispunt Poeldijkseweg – Erasmusweg op de N464.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding door de fractie
Onze fractie heeft zich tijdens de behandeling van bestemmingsplan de Gouw al druk gemaakt om het feit dat de gemeente Den Haag eigenlijk vooral naar eigen belangen kijkt. Toen ging het om een gewenste rotonde op de Poeldijkseweg die nieuwbouwwijk De Gouw (nu de Ranken) beter en sneller zou ontsluiten tezamen met de ontsluiting van de Haagse nieuwbouwwijk Uithofpark. Het niet willen inleveren van ruimte aan de Haagse kant, waardoor een paar huizen minder gebouwd konden worden, zou de reden geweest zijn. Dat lijkt nu een tweede keer te gaan gebeuren. Het drukke kruispunt Poeldijkseweg – Erasmusweg op de provinciale weg N464 behoort al jarenlang tot de top 10 van meest gevaarlijke kruispunten van Nederland. Het wordt daar ook steeds drukker, ook al omdat dit een ontsluitingsweg voor Westland richting A4 is met ook veel vrachtverkeer vanuit bedrijventerrein ABC.

Een rotondeoplossing wordt daar als hoofdoplossing gezien waardoor snelheden op dit kruispunt automatisch zullen verminderen en via de bekende voorrangsregelingen het verkeer ook makkelijker de N464 kan opkomen en afgaan. Tot onze verbazing gaat de gemeente Den Haag nu eerst een tussenoplossing aanbrengen, naar verluid wachtende op een definitief ontwerp voor een ongelijkvloerse kruising van de Erasmusweg met de Wippolderlaan. En dat terwijl de afstand tussen beide kruisingen voldoende groot is om de conclusie te trekken dat de tussenoplossing niet de reden mag zijn om niet gelijk voor de rotondeoplossing te kiezen. Met nadruk wordt dan ook geconcludeerd dat de tussenoplossing onnodig geld kost als binnenkort de rotonde alsnog zal worden aangelegd. CDA Westland is wel content dat men het kruispunt eindelijk veiliger wil maken. Maar ook over deze tussenoplossing zelf zijn kanttekeningen te plaatsen, vooral als het om Westlandse belangen gaat. Door omwoners ingebrachte bezwaren lijken aan de kant geschoven te zijn. Het betreft dan vooral het willen ontmantelen van de aparte rijstrook voor afslaand verkeer vanuit Poeldijk naar Wateringen. Dat heeft namelijk gevolgen.

Ten eerste zal de nu al regelmatig aanwezige lange rij auto’s, die naar Den Haag / Wippolderlaan moeten, nog langer worden. Vooral tijdens de spitsuren staat nu ook al vaak tot onder het kruispunt een grote rij auto’s richting Den Haag / Wippolderlaan. Doordat afslaand verkeer nu ook in dezelfde rij moet aansluiten zal de rij dus nog langer worden. Mensen uit De Ranken zullen niet blij zijn met deze rij auto’s voor de deur! Daarnaast, zal in de optiek van CDA Westland het wegvak vanuit Poeldijk tot aan het kruispunt voor auto- en vrachtverkeer juist gevaarlijker worden. Daar gaat men op één en hetzelfde wegvak te maken krijgen met doorrijdend en afslaand verkeer, afslaand verkeer dat zal moeten remmen om de bocht naar Wateringen te nemen. In onze verwachting zal dat regelmatig een noodstop opleveren, omdat men als tweede of derde auto achter de afslaande auto niet doorheeft dat een auto moet afremmen om de bocht te kunnen nemen. Nu remt het afslaand verkeer pas af op het opstel vak, zoals Den Haag deze doorgaande rijrichting noemt, waardoor niet afslaand verkeer gewoon kan doorrijden.

Tot slot vragen wij aandacht voor de situatie gedurende de werkzaamheden als die doorgang vinden. De woonwijk de Ranken wordt zo (nog) moeilijker bereikbaar vanaf de Poeldijkseweg. Daarnaast hebben wij de indruk dat men niet voldoende de consequenties onder ogen en/of gecommuniceerd heeft dat de (nu al als te druk ervaren) Ambachtsweg veel extra verkeer te verwerken zal krijgen vanwege de afsluitingen. Zie hiervoor de publicatie

Vraag 1
Bent u het met de fractie van CDA Westland eens dat gezien de top 10 notering van gevaarlijkste kruispunten in Nederland nu gelijk de Meest Veilige en beste kruispuntoplossing aangebracht had moeten worden, en niet de nu gekozen geldverkwistende en zeker niet-optimale tussenoplossing?

Antwoord 1
De verantwoording ligt primair bij gemeente Den Haag. De afgelopen jaren zijn er meerdere verkeersongevallen gebeurd. Dat komt vooral door de toenemende verkeersgroei, de hoge snelheid waarmee gereden wordt en de inrichting van het kruispunt. Het kruispunt voldoet daarmee niet meer aan het huidige gebruik. Daarnaast is het een groot kruispunt waarbij het voor kruisend verkeer lastig is de verkeerssituatie goed te overzien. Door de toename van het aantal (bijna)ongevallen is door de gemeente Den Haag gekozen om direct aanpassingen uit te voeren.

Vraag 2
Klopt onze constatering dat de provincie, eigenaar van de N464, wederom onder druk van de gemeente Den Haag akkoord gegaan is met deze tussenoplossing? Is de gemeente Westland ook akkoord gegaan al dan niet onder protest?

Antwoord 2
Nee, er is vanwege de toename van (bijna)verkeersongevallen en snelle gebiedsontwikkelingen in zowel Westland als Den Haag gekozen voor een zeer korte termijn maatregel. Het zijn belangen van het verkeer van Westland en van verkeer van Den Haag.

Vraag 3
Bent u het eens met de, in de inleidende tekst gegeven mening, dat een definitieve oplossing niet afhankelijk is van de gekozen ongelijkvloerse oplossing van het kruispunt Wippolderlaan / Lozerlaan / Erasmusweg?

Antwoord 3
Doordat beide kruispunten dicht bij elkaar liggen is het wenselijk de beide kruispuntontwerpen op elkaar af te stemmen. Gezien de snelheid van de gebiedsontwikkelingen zijn wij het met uw fractie eens dat dit geen vertragende factor mag zijn in de uiteindelijke kruispunt oplossing van het kruispunt Poeldijkseweg – Erasmusweg.

Vraag 4
Bent u het met ons en omwoners eens dat de nu voorliggende tussenoplossing GEEN goede oplossing is en dat vooral het afslaand verkeer naar Wateringen een probleem gaat worden zoals in de inleiding beschreven?

Antwoord 4
Nee, uitgangspunt bij de zeer korte termijn maatregel was vooral het verbeteren van de verkeersveiligheid voor overstekende (brom)fietsers. (Brom)fietsers en automobilisten komend van de Poeldijkseweg die de N464 willen oversteken worden door afslaand verkeer geconfronteerd met afdekzicht dat wordt veroorzaakt door afslaand verkeer. Het doorgaande verkeer dat met hogere snelheden richting Den Haag rijdt wordt dan niet altijd tijdig gezien. Door het verwijderen van de rechtsafstrook naar Wateringen wordt zowel de oversteeklengte als oversteektijd voor fietsers op dit deel van de weg verkort.

Vraag 5
Is het nog mogelijk om de tussenoplossing over te slaan en samen met Den Haag (op wiens grondgebied het kruispunt ligt), Provincie Zuid Holland (eigenaar van de N464) en Westland (rechtstreeks aanliggend aan het kruispunt en welke tevens een toegangsport voor Westland is) tot een definitieve (rotonde)oplossing te komen?

Antwoord 5
Zie antwoord 2

Vraag 6
In onze optiek is er genoeg ruimte voor de aanleg van een rotonde, zo niet, is er dan nog gelegenheid om daarbij gronden te betrekken vanuit het grondgebied vanuit bestemmingsplan De Gouw? Ofwel past het toekomstplan voor de gehele omgeving in de omliggende bestemmingplannen, zodat niet weer de situatie ontstaat dat er te weinig ruimte is, zoals beschreven in de inleiding, voor een ontsluiting van de Gouw?

Antwoord 6
Naar verwachting zal de definitieve inrichting van het kruispunt resulteren in de aanleg van een rotonde of een verkeerslicht-geregeld kruispunt. De gemeente Den Haag is als eigenaar van het kruispunt beslissingsbevoegd.

Vraag 7
Indien de tussenoplossing toch wordt aangebracht, kan dan niet een voor Wateringen (vooral de Ambachtsweg) en de Gouw betere oplossing bedacht worden als omleiding?

Antwoord 7
Tijdens de aanpassingen is de omleidingsroute via de Ambachtsweg zo kort mogelijk toegepast.

Muziek en Theater Vakantieweek  Meer info - Open Monumentendag 2019 In de Bartholomeuskerk Meer info - Concert voor Ukkies op 21 september Meer info - Douanehuisje: Programma augustus en september Meer info - Duinwandeling voor jongvolwassenenen Meer info - (Junior) Inkoper lansingerland Meer info - Electrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Wielerronde van De Lier op 20 augustus Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Teamleider / meewerkend voorman Westland Meer info - Senioren Computerclub opent workshopseizoen op 27 augustus Meer info - Nacht van de Vleermuis op 24 augustus Meer info - Grootste geschutsbunker van de tweede tankgracht Meer info - TenTuinStelling Museum Maassluis op 24 augustus Meer info - Informatieavond; Vermoeidheid na kanker, wat kan ik ermee? Meer info - Workshop Minecraft Atlantikwall Bunkers op 27 augustus Meer info - Start bridgeclub de Hunselaer op 3 september Meer info - Curiosa-markt ten bate van Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren! Meer info - Venéco zoekt Accountmanager ICT Meer info - Festival Zomer OCK 7 september Meer info - Poëziefestival “Dichterbij de Boerderij” Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Relatiebeheerder Westland Meer info - Venéco zoekt Receptioniste / Administratief medewerkster Meer info - Wat valt er te beleven bij BeachLine Beach & Events deze zomer? Meer info - Mee op reis langs de Waterweg tot de Erasmusbrug Meer info - Scheepswrak te zien in Futureland Meer info - Eindpresentatie HiPerGreen project op 27 september Meer info - Allround Medewerker Rotterdam Meer info - Commercieel Administratief medewerker Franssprekend Rotterdam Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Administratief / Commercieel Assistent Regio Rotterdam Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - 60 plussers trappen door in Maassluis Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Sunset boulevard oldtimershow op 18 augustus Meer info - 24 juli t/m 28 augustus: Voordekids: Kunstworkshops in de Zomervakantie! Meer info - Sluiting Maeslantkering op 14 september Meer info - Zomer bij Museum Vlaardingen: heel veel kinderactiviteiten Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Alumat Zeeman zoekt allround medewerker Transport & Logistiek M/V Meer info - Teler Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Commercieel Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info