Stand van zaken nieuwbouw in Westland

College Westland

Stand van zaken nieuwbouw in Westland

Westland 20.09.2019 - Op 27 februari, 7 augustus en 24 augustus 2019 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de fractie GBW inzake ‘meer vaart maken met woningen voor spoedzoekers’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van orde informeren zij u als volgt.

Hiermee beantwoorden wij de vragen gesteld door de fractie GBW in de genoemde drie brieven.

Vraag 1

Wat is de (in)directe aanleiding dat uw college mbt een aanpak van het dossier Flexwoningen nu zo aan het zwalken is; kennelijk van gedachten is veranderd en nu niet langer ‘de markt wil uitdagen’ maar plotsklaps-zes maanden na uitkomen van de raadsinformatiebrief!-een vacature voor een projectleider Flexwonen heeft opengesteld?

Antwoord 1

Ook bij een “uitgedaagde markt” hebben wij een interne projectleider nodig die processen regisseert en controleert teneinde de flexwoningen te (kunnen) realiseren. Van “zwalken” is derhalve geen sprake.

Vraag 2

En wilt uw college de gemeenteraad op korte termijn de beloofde vervolginformatie geven over de initiatieven mbt het realiseren van Flexwoningen, die inmiddels al zijn gestart en de fasen van ontwikkeling waarin deze verkeren?

Antwoord 2

Zoals eerder aangegeven zijn wij gestart met de locatie Oostduinlaan in ’s Gravenzande. Hiertoe hebben wij op 21 maart jl. een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden.  Tijdens deze avond zijn zij geïnformeerd over dit initiatief en zijn er aandachtspunten geformuleerd bij de uitwerking van de plannen.

Vervolgens hebben wij de plannen verder uitgewerkt. Er is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Over de resultaten van dit onderzoek zijn wij op donderdag 12 september jl. in gesprek gegaan met de omwonenden.

Vraag 3

Is uw college ook aan de slag gegaan met de suggestie van GBW over de succesvolle wijze waarop de gemeente Purmerend vaart heeft gebracht in het daadwerkelijk realiseren van Flexwoningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Ja, echter de gemeente Purmerend bekostigt de bouw van de flexwoningen zelf en hanteert een exploitatietermijn van 25 jaar. Wij hebben alleen middelen gereserveerd voor de onrendabele top. Daarnaast is voor ons een exploitatietermijn van maximaal 10 jaar mogelijk, waardoor meer middelen investeren onrendabel is.

Vraag 4

En wilt uw college de gemeenteraad op korte termijn op de hoogte brengen van het resultaat van uw verzoek aan de provincie mbt ondersteuning voor het ontwikkelen van Flexwoning-concepten?

Antwoord 4

Wanneer dit met de raad gedeeld kan worden, doen wij dit direct.

 

 

 

 

 

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info