Stand van zaken over wijziging btw-sportbesluit

College Westland

Stand van zaken over wijziging btw-sportbesluit

Westland 16.07.2019 - Het college heeft naar de raad een memo verstuurd betreffende actuele beantwoording van eerder gestelde vragen vanuit Gemeentebelang Westland,

over de wijziging van het btw-sportbesluit eind oktober 2018.

Zij zijn nu in staat om de laatste informatie over de SPUK aanvraag te verstrekken.

Inleiding
Met ingang van 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft gevolgen voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties door gemeenten en beheerstichtingen: er bestaat in beginsel geen btw-aftrek meer voor investeringen en exploitatie (onderhoud) van sportaccommodatie. Bij de wijziging van de sportvrijstelling komt een overgangs- en compensatieregeling (bijdrageregeling).

GemeenteBelang Westland (GBW) vindt het een goede zaak dat dat de gemeente Westland het initiatief heeft genomen een informatieavond (15 oktober jl) voor sport- en beheer­organisaties te organiseren over de essentie en de gevolgen van het wijzigen van de btw-sportvrijstelling. Chapeau. Maar, als gezegd, de wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft ook grote gevolgen voor de gemeente welke wij als fractie GemeenteBelang Westland nog niet goed kunnen overzien.

Vraag 1

Wilt u ons kort en bondig informeren over de materiële en immateriële gevolgen voor de Gemeente Westland van de wijzigingen in de BTW-sportvrijstelling voor de onder handen investerings- en onderhoudsplannen van de gemeentelijke sportaccommodaties?

Antwoord 1

De gemeente kan geen btw meer terugvragen op de investeringen en exploitatie in het kader van sport, maar kan een beroep doen op de regeling SPUK (Specifieke Uitkering Sport). Deze SPUK regeling heeft voor het jaar 2019 een plafond van € 152 miljoen en heeft vooralsnog een duur van 5 jaar. De materiële gevolgen van de uitbreiding van de sportvrijstelling bestaan voornamelijk uit de onzekerheid hoe hoog de uitkering zal bedragen vanuit de SPUK. Vooralsnog zijn er geen immateriële gevolgen te onderkennen.

Geen campus voor arbeidsmigranten in Westland

Vraag 2

Wilt u ons informeren over de wijze waarop de Gemeente Westland inmiddels heeft geanticipeerd op de wijzigingen in de BTW-sportvrijstelling?

Antwoord 2

Intern zijn er diverse aanpassingen gedaan in de administratie. De sportverenigingen en stichtingen zijn geïnformeerd over de aankomende wijzigingen. Daarnaast wordt er op dit moment bekeken in hoeverre de contracten met de sportverenigingen en stichtingen aanpassing behoeven. Er zijn voorbereidingen gedaan om de SPUK aanvraag te kunnen indienen. Tenslotte is de SPUK aanvraag op 20 mei jongstleden ingediend.

Vraag 3

Op 14 oktober 2018 is een “portal in de lucht gegaan” voor aanvragen van financiële bijdragen in investerings- en onderhoudsprojecten sportaccommodaties. De bijdrageregeling hanteert het principe op-is-op. Heeft uw college het voornemen investerings- en onderhoudsprojecten voor gemeentelijke sportaccommodaties in te dienen? Zo ja, welke projecten en wanneer verwacht u de aanvragen in te kunnen dienen?

Antwoord 3

Gemeente Westland heeft op 20 mei jongstleden een aanvraag SPUK gedaan. Er wordt bij de SPUK niet het principe op-is-op gehanteerd, maar er is een maximaal uit te keren bedrag van € 152 miljoen beschikbaar. Indien het beschikbaar gestelde bedrag van € 152 miljoen niet toereikend is, zal dit bedrag naar rato verdeeld worden over de verschillende aanvragers. Gemeente Westland heeft een aanvraag ingediend voor diverse zaken, te weten de algemene exploitatielasten, investeringen Lyra, meerjareninvesteringsplan sportvelden en LED verlichting. Inmiddels is duidelijk geworden dat de verschillende gemeenten voor een totaalbedrag van € 228 miljoen aan SPUK aanvragen hebben ingediend.  Voor 29 juli a.s. zullen we informatie ontvangen over de verdere afwikkeling van onze aanvraag.

 

 

 

 

 

 

Kerstnachtdienst in de Oude Kerk in Naaldwijk Meer info - Warme kerstviering met gospel 2e kerstdag Meer info - Kerstloop bij Olympus ’70 op tweede kerstdag Meer info - Junior Bedrijfsleider Westland Meer info - Teamleider Regio Roosendaal Meer info - (Aankomend) Teeltmanager Regio Zeeland Meer info - Meewerkend Voorman Regio Bergen op Zoom Meer info - Manager Arbeid Westland Meer info - Teamleider Westland Meer info - Logistiek Operator Westland Meer info - Lessons en carrols in Regenboogkerk op 22 december Meer info - Nieuwjaarsinloop bij Inloophuis Carma Meer info - Logistiek Medewerker Regio Aalsmeer en Westland Meer info - Junior verkoper snij- en decoratiegroen Aalsmeer Meer info - Ingangscontroleur Bloemen Westland Meer info - Ingangscontroleur Planten Westland Meer info - Junior Commercieel Medewerker Westland Meer info - Boxmedewerker Bloemen en Planten Westland Meer info - Parttime Orderpickers Snijbloemen (3 dgn) Westland Meer info - Teamleider Kwaliteit Westland Meer info - Productiemedewerker Westland Meer info - Vrachtwagenchauffeur Westland Meer info - Logistiek Planner Westland Meer info - Winter Wonderland Kerst Sing-in – Bartholomeuskerk Poeldijk Meer info - Sheeplightning op zaterdag 21 december Meer info - Greenhouse Engineer Westland Meer info - Klimaat Engineer Westland Meer info - Klimaat Calculator/Tekenaar Westland Meer info - Eerste vuurwerkshow op Hoekse strand tijdens jaarwisseling Meer info - De langste nacht bij Natuurlijk Delfland Meer info - Accountmanager Irrigatie Technieken regio Gouda Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker op 19 december Meer info - Derde Top 2000 kerkdienst in Naaldwijk Meer info - Kabinet wil dak- en thuislozen sneller aan woning met begeleiding helpen Meer info - Kerstconcert door koor van Inloophuis Carma Meer info - Kerstviering Ter Heijde op 24 december Meer info - Sinterklaasfeest barst los op de Daltonschool Meer info - Zo \'n soort teamleider gezocht op kantoor bij Steenks Service Meer info - Verkoper Binnendienst regio Gouda Meer info - Assistent Teeltmanager Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Agrarisch Medewerker Westland Meer info - Commercieel Medewerker Binnen- en Buitendienst Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Binnenmelder Planten Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Team Westland pop-store Meer info - Timmerman of afbouwer op zoek naar een nieuwe uitdaging Westland Meer info - Lionsclub voor voedselbank en staarpatiënten Meer info