Stand van zaken parkeerplan Zeestraat Monster

College Westland

Stand van zaken parkeerplan Zeestraat Monster

Monster 17.06.2021 - Op 26 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD over parkeerplan ondernemers Zeestraat in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Zoals bekend zijn er parkeerproblemen in het centrum van Monster. Daar is al vaak over gesproken in de Raad, zoals ook tijdens de laatste raadsvergadering van 16 maart jl. Ondernemers uit de Zeestraat hebben aangegeven dat zij een plan hebben gemaakt om de parkeerproblemen in de Zeestraat op een eenvoudige en snelle manier aan te pakken. Dit plan hebben zij ook besproken tijdens de schouw die Burgemeester en Wethouders een paar keer hebben gehouden. Daar is toen enthousiast op gereageerd. Het zou mooi zijn als dit plan nu ook uitgevoerd zou kunnen worden. Het plan betreft de inrichting van de winkelstraat de Zeestraat, die beter en functioneler kan en het parkeerprobleem voor een belangrijk deel kan oplossen. Met het simpelweg verplaatsen van wat paaltjes en prullenbakk en en een enkel bankje zijn zo 6-8 parkeerplaatsen extra te creëren. Ook een likje verf op een bomenrek zou het aanzien van de straat verbeteren.

Vragen:

1) Is het college bereid om naar het plan van de ondernemers te kijken?
2) Is het college bereid om met de ondernemers hierover in gesprek te gaan en te kijken of het plan uitgewerkt kan worden?

Antwoord:

In het kader van het project “Verbeteren parkeersituatie Monster” heeft het college naar het plan van de ondernemers gekeken. Het college ziet kansen om doo r het verwijderen van overtollig straatmeubilair 5 extra parkeerplaatsen te realiseren. De betreffende locaties van deze parkeerplaatsen kunt u vinden in de bijlage bij het raadsvoorstel “Verbeteren parkeersituatie Monster”. Zoals in de bijlage staat vermeld vinden we het wel relevant dat in twee gevallen de ondernemers waarbij een parkeerplaats voor de deur kan komen te liggen hiertegen geen bezwaar hebben.

De andere aangegeven locaties in het plan van de ondernemers zijn vanuit het oogpunt van toegankelijkheid voor (mindervalide) voetgangers en fietsers niet wenselijk. Het college wil hier graag met de ondernemers over in gesprek. Ook omdat het college voornemens is om de Zeestraat mee te nemen in de planvorming voor het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte in het winkelgebied van Monster. Bij deze planvorming zal bekeken worden of met een iets uitgebreidere herinrichting tevens de omgevingskwaliteit kan worden verbeterd. In overleg met de ondernemers willen we graag tot een breed gedragen inrichti ngsplan voor de Zeestraat komen.

Maak kennis met zweefvliegen in je tuin Meer info - Grote orgelmis op zaterdag 14 augustus Meer info - Helft Nederlanders zet zich actief in voor buurt Meer info - Veranderingen bij Westlanders.nu vertraagd Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 8 augustus Meer info - Column; De finale..... Meer info - Administratieve duizendpoot schoonmaakbranche Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Locatiemanager tuinbouw Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Nieuwe Westlanders.nu apps bijna klaar Meer info - Onderzoeker verbaasd over beleid assimilatiebelichting Meer info - Kunstwerk van de Maand augustus 2021; Harten Meer info - 100 jaar begraafplaats St. Barbara Meer info - Trefpunters leren ouders een lesje Meer info - Administratief medewerker logistiek parttime Meer info - Coördinator Technische Dienst Meer info - Bedrijfsarts Meer info - Coördinator Interne Logistiek Meer info - Hoe een eenvoudige app de hele samenleving controleert Meer info - Verbod op stofzuigers boven 900 Watt Meer info - Kwaliteitscontroleur Meer info - Net geen podium op circuit van Zolder Meer info - R&D Engineer Meer info - Stand van zaken hoge nood in Maassluis Meer info - Technisch Logistiek Medewerker Meer info - Clubkampioenschappen bij schermvereniging Trefpunt Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Laser Operator Meer info - Interieuradviseur/verkoopmedewerker Meer info - Junior teeltmanager m/v Meer info - Financieel administratief medewerker Meer info - Productieleider Meer info - Nachtchauffeur CE Meer info - Service Team Meer info - ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ Meer info - Voorarrest verdachten moordaanslag Peter R. de Vries verlengd Meer info - Specialist Ruimtelijke Ordening en Planologie Meer info - Poëziefestival "Dichter bij de Boer" Meer info - Accountmanager Meer info - United Vansen moet ADO € 2 miljoen betalen Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Schoonmaker gezocht! Meer info - Medewerker bediening Meer info - Keukenhulp (Parttime) Meer info - HR-adviseur Meer info - Chauffeur (BE) Meer info - Gasmeetkundige Hoekse Waard Meer info - Watergebruik in 2019 licht gedaald Meer info - Logistiek medewerker Meer info