Stand van zaken parkeerproblematiek Maasdijk

College Westland

Stand van zaken parkeerproblematiek Maasdijk

Maasdijk 06.06.2018 - Op 20 maart hebben B&W vragen ontvangen van fractie LPF Westland over parkeerproblemen bij het voormalig Rabobank gebouw in Maasdijk.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is de wethouder bereid de situatie te bekijken?

Antwoord 1

Jarenlang is parkeren door buren op dit eigen terrein, dat weliswaar openbaar toegankelijk is, gedoogd. Daarmee was er al die tijd sprake van extra parkeergelegenheid. De nieuwe invulling op deze locatie moet voldoen aan voldoende parkeerruimte op eigen terrein zodat er geen extra parkeerdruk ontstaat. Hierdoor is het terreintje bij het voormalige parkeerterrein van de Rabobank niet meer beschikbaar voor omwonenden.

Derhalve ontstaat een nieuwe situatie. De gemeente gaat de gevolgen voor het parkeren in omgeving monitoren.

Collegevragen inzake ontwikkelingen oud Rabobank gebouw Maasdijk

Vraag 2

Mocht er geconstateerd worden dat er echt een probleem is kan de wethouder dan met de omwonenden en het spektakelcomité om de tafel te gaan zitten hoe een en ander het best opgelost kan worden?

Antwoord 2

Ja, als er een probleem blijkt te zijn, dan is het college daartoe bereid. Er is reeds overleg geweest met de aanvrager van het spektakelfeest. Met de inzet van verkeersregelaars en mogelijkheden om te verwijzen naar parkeerplaatsen verderop zijn vooralsnog geen problemen te verwachten.

Wel zullen we de nieuwe situatie evalueren, opdat we tijdig signaleren of aanvullende maatregelen nodig zijn. Overigens is het verharden van het trapveldje daarbij geen optie, omdat vanuit de inventarisatie Leefomgevingsfonds dit trapveldje juist als zeer waardevol naar voren is gekomen.

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info