Stand van zaken reconstuctie glastuinbouw Poeldijksepad

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/10/2020 08:24 - Gewijzigd op 16/10/2020 08:38

Stand van zaken reconstuctie glastuinbouw Poeldijksepad

Honselersdijk 16.10.2020 - Op 20 augustus heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over Geen maatwerk bij mogelijkheden reconstructie glastuinbouw.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De Westland Verstandig fractie heeft al eerder verzocht aan het College waarom niet in concrete gevallen veel constructiever wordt meegewerkt aan reconstructie van glastuinbouw.

Eerder hebben we al op de casus gewezen van de Kwekershof aan het Poeldijksepad 14a te Honselersdijk. De locatie in Honselersdijk aan het Poeldijksepad 14a wordt al jaren genoemd als mogelijke uitbreidingsmogelijkheid van Honselersdijk met woningen omdat die tuinderijen als het ware omringd zijn door openstaande woonwijken. Voorts betreffen het oude bedrijven die voor de moderne tuinbouw geen geschikte vorm hebben.

Het betreffende bedrijf heeft twee locaties. Eén locatie aan de Kwekerslaan in ’s-Gravenzande, een bij uitstek mooi tuinbouwgebied en in Honselersdijk aan het Poeldijksepad. Het bedrijf wil nu graag zien dat zij de mogelijkheid krijgt en daartoe bestaan ook concrete plannen om aan de Kwekerslaan een bedrijf in reconstructie te vergroten tot 10 hectare om dan het bedrijf aan het Poeldijksepad te kunnen afstoten voor woningbouw. Hieraan wordt echter geen medewerking verleend door de Gemeente.

Eerder heeft Westland Verstandig hierover al vragen gesteld en toen gaf de Wethouder als antwoord dat woningbouwuitbreiding in Honselersdijk niet in de plannen voorkwam terwijl nu recentelijk wel ook het College melding maakt van grootschalige woningbouw elders in Honselersdijk. Eerdere mededelingen van de Wethouder zijn daarmee natuurlijk niet te rijmen.

Voorts is men er politiek ook over eens en dat wordt ook in de concept omgevingsvisie aangenomen is niet iedere vierkante meter glastuinbouw heilig maar zullen we meer moeten streven naar kwalitatief beter glas en als het kwalitatief beter is mag het heus wel wat minder zijn en kunnen de opengevallen plekken worden ingevuld voor woningbouw, groen, recreatie etc.

De betreffende ondernemer loopt tegen een muur aan van onwil vanuit de Gemeente. Nu HOT inmiddels teneinde is, is de vraag waarom het College niet wil meewerken.

Vraag 1
Is het College vorenstaande casus bekend en ook de verbinding Poeldijksepad/Kwekerslaan?

Antwoord 1
Ja. Het college is sinds medio 2016 bekend met de casus.

Vraag 2
Waarom wordt hier niet op korte termijn een oplossing op maat voor de ondernemer gecreëerd waardoor een win-winsituatie ontstaat zowel voor de ondernemer als voor het Westland?

Antwoord 2
De ondernemer heeft aangegeven aan de Kwekerslaan te willen investeren, onder andere middels schaalvergroting en herstructurering. Uiteraard juicht het college dergelijke investeringen in versterking van het productieareaal toe. De ondernemer heeft aangegeven dat de beoogde investering alleen kan plaatsvinden indien de locatie aan het Poeldijks epad tegen bepaalde condities wordt verkocht (woningbouw).

Het college heeft aangegeven dat woningbouw ter plaatse momenteel niet aan de orde is. Het staat de ondernemer uiteraard vrij het bedrijf aan het Poeldijksepad ter uitvoering van de bestaande bestemming te verkopen, teneinde middelen te verkrijgen om te investeren aan de Kwekerslaan.

Vraag 3
In hoeverre zijn de woorden van de Wethouder nog actueel dat in Honselersdijk geen woninguitbreiding voorzien is en dat dus de aanvankelijke plannen om het betreffende gebied waar het Poeldijksepad 14a staat te bebouwen met woningen, voorlopig niet gerealiseerd zal worden?

Antwoord 3
Op 16 april 2019 is een motie voor uitbreiding van de kern Honselersdijk verworpen. Deze motie betrof een aangepaste versie van de op 19 maart 2019 in de commissie EFO besproken motie, waarin werd aangegeven dat de locatie Poeldijksepad (en in het verlengde daarvan de Endeldijk) het meest geschikt zou zijn voor uitbreiding van de woonkern. De inzichten voor woningbouwontwikkeling op deze locatie zijn voor het college ongewijzigd temeer recent bekend is geworden dat mogelijkheden worden verkend voor woningbouw op het Flora -terrein aan de zuidwest-zijde van Honselersdijk.

Vraag 4
Wat is er nodig om in deze casus enige voortgang te boeken?

Antwoord 4
Zoals onder antwoord 2 is aangegeven, staat het de ondernemer vrij het bedrijf aan het Poeldijksepad te verkopen ter uitvoering van de bestaande bestemming. Het glastuinbouwbedrijf, van ruim 28.000 m2, heeft voor zover het col lege bekend nimmer te koop gestaan. Zodoende is ook niet gebleken dat het glastuinbouwbedrijf onverkoopbaar is ter uitvoering van de bestemming.

Hoewel het college vooralsnog geen aanleiding ziet om de locatie van ‘Kwekershof’ aan het Poeldijksepad aan de tuinbouwfunctie te onttrekken, houdt het college ontwikkelingen in de glastuinbouw nauwlettend in de gaten. Het college zal de toekomstwaarde van het perceel voor de glastuinbouw daarom zorgvuldig tegen het licht houden de komende periode zodat zowel aan het Poeldijksepad als aan de Kwekerslaan de bijdrage aan het Greenportcluster zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig is. 

Gitaarspeel-marathon voor De Liedjesfabriek Meer info - Super spannend: Kindercollege Halloween en griezelige workshop! Meer info - Logistiek coördinator assistent AGF Meer info - Calculatie softwarebeheerder Meer info - Voorlopige sterftecijfers week 41 Meer info - De Prinsenhof gesloten maar Bibliotheek Maasdijk is open! Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Depot Operator Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Nacht van de Nacht op 26 oktober Meer info - 10 jaar en TBS geëist voor vader die dochter doodde in ziekenhuis Meer info - Stijging werkloosheid in heel Nederland Meer info - Bestuurswijzigingen bij LTC Naaldwijk Meer info - Groei en Bloei avond over natuurgeneeskunde Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers gezocht Meer info - Ook bestuurder die op verkeersruzie N210 inreed voor rechter Meer info - Gemeenten financieel sterk afhankelijk van overheid Meer info - Zwart stof in Hoek van Holland toch van kolen Meer info - Ouderen missen culturele activiteiten Meer info - Assistent Bedrijfsleider Meer info - De geschiedenis van Ter Heijde (1/3) Meer info - Column; Het kantelpunt Meer info - Productie Engineer Meer info - Junior Project Manager Meer info - Online Bazar Pubquiz 2020 verzorgd door de Quiz Brothers op 7 november! Meer info - Stand van zaken Nederlandse economie halverwege 2020 Meer info - Douanehuisje oktober: Mijn naam is Coco en ik ben ambachtelijk kunstenaar Meer info - Solo expositie van Adrie Huisman in Hofboerderij: “Book Art”. Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info