Stand van zaken renovatie burgemeestersbuurt Honselersdijk

College Westland

Stand van zaken renovatie burgemeestersbuurt Honselersdijk

Honselersdijk 15.07.2019 - Op 17 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over problemen renovatie onderhoud Burgermeesterbuurt in Honselersdijk met Vestia.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bereid om de woningen die nu al door de aannemer deels “gesloopt” zijn –het betreft dan de dakopbouw- nog begin deze week te laten afmaken zodat de bewoners weer normaal kunnen wonen? 

Antwoord 1

De werkzaamheden zijn stilgelegd, echter met dien verstande dat de aannemer toestemming heeft gekregen de 4 woningen waar een dakkapel is geplaatst wind en waterdicht te maken. Kennelijk hebben Vestia en de aannemer daar geen of onvoldoende gehoor aan gegeven  

Vraag 2

Waarom heeft het College een bouwstop opgelegd, terwijl toch te verwachten valt dat de omgevingsvergunningen verleend zullen gaan worden?

Antwoord 2

In het belang van de veiligheid dient een sloopmelding plaats te vinden. Onderdeel van deze melding is het sloopveiligheidsplan. Daarnaast is een wijziging aan de voorgevel (nieuw en afwijkende dakkapel) vergunning plichtig. Ook Vestia dient een vergunning aan te vragen. Een dergelijke aanvraag wordt ook getoetst aan de redelijke eisen van Welstand. Dit bij elkaar betekent dat niet automatisch een vergunning wordt verleend aan de werkzaamheden zoals Vestia deze nu uit wil voeren.

Vraag 3

Wie is in deze in gebreke gebleven? Vestia die ofwel geen ofwel een niet toereikende aanvrage heeft ingediend ofwel de gemeente die blijkbaar de werkzaamheden heeft laten opstarten zonder dat de benodigde vergunningen er waren?

Antwoord 3

De Gemeende Westland heeft geconstateerd dat Vestia zonder sloopmelding en omgevingsvergunning werkzaamheden aan de woningen in Honselersdijk uitvoert. Vestia heeft verzuimd een sloopmelding te doen en een omgevingsvergunning aan te vragen.

Vraag 4

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de prestatieafspraken ertoe leiden dat de gemeente Vestia in deze kan aanspreken op een deugdelijke nakoming van die afspraken, hetgeen ook betekent dat op een deugdelijke wijze beheer, onderhoud en renovatie plaatsvindt?

Antwoord 4

Met Vestia is geen overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken. Met Vestia zijn derhalve geen prestatieafspraken gemaakt.

Vraag 5

Is de gemeente het met de fractie van Westland Verstandig eens dat in deze geen beheer en onderhoud plaatsvindt, maar gezien de aard van de werkzaamheden wel degelijk sprake is van renovatie? Voor dit laatste geldt dan dat de eerste etage van de woningen volledig moeten worden aangepast, de dakkapellen groter en op een andere plek terugkomen en voorts ook binnen qua structuur de nodige aanpassingen gaan plaatsvinden.

Antwoord 5

Zie antwoord 6.

Vraag 6

Is het College bereid om met Vestia op korte termijn te overleggen en aan te geven dat sprake is van een renovatie en niet van onderhoud/beheer?

Antwoord 6

Of hier sprake is van renovatie en/of onderhoud is een privaatrechtelijke kwestie waar de gemeente buiten staat. De huurders(organisatie) heeft op grond van artikel 5d van de WOHV (Overlegwet) de mogelijkheid een deskundige te raadplegen.

Vanzelfsprekend spreken wij Vestia aan op de ontstane situatie en adviseren de huurders zich te wenden tot de Huurdersraad van Vestia voor wat betreft de onderhoud-renovatie discussie. Voor de definitie van het begrip “renovatie” verwijzen wij u door naar artikel 7:220, 2e lid BW

 

Concert voor Ukkies op 21 september Meer info - Douanehuisje: Programma augustus en september Meer info - Duinwandeling voor jongvolwassenenen Meer info - (Junior) Inkoper lansingerland Meer info - Electrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Wielerronde van De Lier op 20 augustus Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Teamleider / meewerkend voorman Westland Meer info - Senioren Computerclub opent workshopseizoen op 27 augustus Meer info - Nacht van de Vleermuis op 24 augustus Meer info - Grootste geschutsbunker van de tweede tankgracht Meer info - TenTuinStelling Museum Maassluis op 24 augustus Meer info - Zomeravondconcert Maassluis met Bert den Hartog op 17 augustus Meer info - Orgelconcert door Vincent de Vries Meer info - Informatieavond; Vermoeidheid na kanker, wat kan ik ermee? Meer info - Workshop Minecraft Atlantikwall Bunkers op 27 augustus Meer info - Start bridgeclub de Hunselaer op 3 september Meer info - Curiosa-markt ten bate van Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren! Meer info - Venéco zoekt Accountmanager ICT Meer info - Festival Zomer OCK 7 september Meer info - Poëziefestival “Dichterbij de Boerderij” Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Relatiebeheerder Westland Meer info - Venéco zoekt Receptioniste / Administratief medewerkster Meer info - Wat valt er te beleven bij BeachLine Beach & Events deze zomer? Meer info - Mee op reis langs de Waterweg tot de Erasmusbrug Meer info - Scheepswrak te zien in Futureland Meer info - Eindpresentatie HiPerGreen project op 27 september Meer info - Allround Medewerker Rotterdam Meer info - Commercieel Administratief medewerker Franssprekend Rotterdam Meer info - Carrosseriebouwer Lansingerland Meer info - Administratief / Commercieel Assistent Regio Rotterdam Meer info - Financieel Administratief Medewerker m/v Westland Meer info - Schermingsmonteur Westland Meer info - Calculator Kassenbouw Westland Meer info - 60 plussers trappen door in Maassluis Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Sunset boulevard oldtimershow op 18 augustus Meer info - 24 juli t/m 28 augustus: Voordekids: Kunstworkshops in de Zomervakantie! Meer info - Sluiting Maeslantkering op 14 september Meer info - Zomer bij Museum Vlaardingen: heel veel kinderactiviteiten Meer info - Junior Inkoper Bloemen Aalsmeer Meer info - Alumat Zeeman zoekt allround medewerker Transport & Logistiek M/V Meer info - Teler Westland Meer info - Bedrijfsleider Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Commercieel Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info