Stand van zaken rondom glasvezel in het buitengebied

Geplaatst door Westlanders.nu op 30-09-2021 10:08 - Gewijzigd op 30-09-2021 12:37

Westland 30.09.2021 - Op 15 juni heeft de fractie van Westland Verstandig collegevragen gesteld over glasvezel in het hele buitengebied van gemeente Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De WV fractie wordt benaderd door een groot aantal inwoners van Westland die zich storen aan de berichtgeving van het College en met name wethouder Snijders, over Deltafiber, glasvezelaansluitingen en Caiway. De wethouder doet alsof het een grote overwinning is dat de Heenweg en 5 bedrijfsterreinen worden beglaasd. Zelfs is de wethouder enthousiast over de Coax-verbetering die de Caiway heeft voorgesteld voor het buitengebied. De 5 bedrijfsterreinen zijn al deels beglaasd en blijkbaar ziet Caiway daar ook een goed verdienplaatje. We worden benaderd door mensen die wonen direct naast die bedrijfsterreinen en die geven aan dat ze best ook meegenomen kunnen worden.

De vraag is of de wethouder dit wil gaan bepleiten. Gezien het enthousiasme lijkt het erop alsof de wethouder akkoord gaat met het standpunt van Caiway om het buitengebied -8.000 woningen- niet te beglazen. Dit vinden wij jammer en is ook niet goed. De wethouder moet ten opzichte van Deltafiber en Caiway aangeven dat de Coax-verbetering geen oplossing is en geen goed alternatief voor glasvezel en dat Deltafiber / Caiway de goede aansluitingen in Westland doet, met name in de dorpen, en dus ook het wat minder winstgevende deel moet gaan realiseren in het buitengebied.

Dit is belangrijk voor Westland als innovatief centrum. De bedrijven die in het buitengebied gevestigd zijn en ook de woningen dienen beglaasd te worden, omdat dat nou eenmaal de beste wijze van ontvangst geeft en internet gewoon een basisvoorziening is geworden.

Vraag 1
Is de wethouder nu klaar met het dossier glasvezel W estland of gaat hij ook verder nog actie ondernemen richting Deltafiber/Caiway om toch ook de woningen en bedrijven in de directe omgeving van de bedrijfsterreinen aangesloten te krijgen?

Antwoord 1
Deltafiber heeft besloten om 6 bedrijventerreinen en de kern Heenweg te voorzien van glasvezel. Deltafiber besloot ook om het buitengebied - gezien de te hoge kosten - niet van glasvezel te voorzien. Met Deltafiber/Caiway is afgesproken dat de buitengebieden dit jaar (met een uitloop 1e kwartaal 2022) een opwaardering coax krijgen, daarmee kan een minimum snelheid 100 mb/sec gegarandeerd worden.

Vraag 2
Welke inspanningen gaat de wethouder daarvoor leveren en hoe koppelt hij dat terug eventueel?

Antwoord 2
De inspanningen van de wethouder hebben geleid tot afspraken over het opwaarderen van het coaxnetwerk.

Vraag 3
Recentelijk is een motie aangenomen in de Raad dat de wethouder pogingen zou gaan doen om het buitengebied beglaasd te gaan krijgen door anderen en ook daarvoor financiële middelen te zoeken bij het Rijk, dan wel Europa, dan wel de Provincie, dan wel de Me tropool. Hoe ver is het daarmee, zijn er brieven uitgestuurd en kan de Raad die ontvangen?

Antwoord 3
Er is navraag gedaan bij de Connectiviteit Brigade (samenwerking tussen MRDH, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en de provincie Zuid Holland voor on dersteuning bij de uitrol van 5G en glasvezel) naar de mogelijkheden voor subsidie voor het aanleggen van glasvezel. Dat bleek niet mogelijk.

Stand van zaken glasvezelnetwerk in buitengebieden

Op 4 augustus hebben wij vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over opnieuw aanleg glasvezel buitengebied en verbetering coax buitengebied / wel een aantal bedrijventerreinen die aangesloten worden, maar de periferie rond die bedrijventerreinen wordt weer niet gedaan.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het College bereid om aan Deltafiber op zeer korte termijn te vragen of zij ook de periferie van bedrijventerreinen, die zij op korte termijn gaan beglazen, willen meenemen en daarbij een ruime cirkel rondom die bedrijventerreinen te trekken?

Antwoord 1
In een gesprek met Deltafiber over het trekken van cirkels rond Westlandse bedrijventerreinen bleek dat dit niets verandert aan de (te hoge) kosten om een glasvezelnetwerk naar de omliggende gebieden uit te breiden. Wel werkt Deltafiber aan de opwaardering van het huidige coaxnetwerk in Westland.

Vraag 2
Dat is in ieder geval mogelijk rond de bedrijventerreinen Teylingen in ’s -Gravenzande, Vlotlaan in Monster, Planreten in Poeldijk, de Vierde Hoeve/Maasambacht in Maasdijk, De Honsel in Honselersdijk als de Leeweg in Westerlee. Is het college bereid om daarop apart in te zetten?

Antwoord 2
Het college zet in op glasvezel voor de bedrijventerreinen en op een opwaardering van het huidige coaxnetwerk buiten de bedrijventerreinen. 

Reacties (13 reacties geplaatst)

Eerst lekker al makkelijke aansluitingen doen in woonwijken e.d. En nu de buiten gebieden laten barsten Wat een klantvriendelijkheid caiway!

Aad het gaat niet om glasvezel in de kernen. Daar gaat het goed. Gemeente Westland is een grote gemeente voor wat betreft oppervlakte. In de buitengebieden wonen veel inwoners en veel bedrijven. Deze mensen zijn nog steeds aangesloten en afhankelijk van Coaxkabel. Dit voldoet niet meer in de huidige en toekomstige tijd. Om de gemeente -inwoners en bedrijven- niet in een achtergebleven regio terecht te laten komen is glasvezel nodig. Deltafiber/Caiway hebben dit beloofd , maar zijn hun belofte niet nagekomen. Het was te moeilijk om een leiding in de Westlandse grond te krijgen. Onbetrouwbaar bedrijf dus. Voor de korte termijn dus geen glasvezel in het hele Westland. Misschien via de gemeente een andere partner vinden.

Ik vind het bijna rot om te melden maar sinds ik glasvezel van caiway heb is er bij mij nooit geen storing geweest en nog super snel ook

Ed al jaren geen cai meer trieste zooi al jaren kpn perfect snel en probleem loos en klantgericht

Wat nou iedereen in rep en roer over die glasvezel, Caiway o nee nu andere naam,is al 10 tallen jaren het slechtste internet en tv bedrijf van Nederland!,wees blij geen glasvezel neem gewoon KPN of zo
Tjonge jonge

Hoek van Holland (la Venue) krijgt glasvezel via een kabel die loopt door het buitengebied van ‘s-Gravenzande. Schandalig, hij loopt gewoon door de voortuin. Maar aansluiten is niet mogelijk.

Nou Aron we zijn echt niet meer trots op de tuinbouw
Vroeger wel toen had je bedrijven van 1 hectare waar een tuinder met zijn vrouw en een Nederlandse knecht alle een leuke boterham verdiende en waar saamhorigheid was
Nu met die grote bedrijven met alle polen waar de rest van het Westland last van heeft is dit wel verdwenen
Want tuinders zijn er niet meer maar ondernemers die alleen op meer en groter op jacht zijn
En de gemeente en westlanders met de buitenlandse werknemers opzadelt

Laat mij dat glasvezel maar zitten. Ik ga nooit meer terug naar caiway. We hebben kpn met een 4g router 40mb/s. Dit is nog sneller als die 200mb/s bij de cai met hun waardeloze klantenserves. Over een paar jaar zijn de kabels in de grond denk ik niet nodig en zitten we met 5g wel goedm

Wij hebben een glastuinbouwbedrijf in het buitengebied . Zonder in aanmerking te komen voor glasvezel.
Ik voel mij persoonlijk een 2e rang inwoner van gemeente Westland .
Wij zijn toch met z`n alle zo trots op onze sector .

Wederom blijkt deze wethouder niet capabel voor zijn functie.
Vragen worden niet beantwoord (bv vraag 3 kan de raad de stukken krijgen)

Het is logisch dat ze het netwerk niet willen vernieuwen. Het standaard glasvezel abonnement is goedkoper en 5x sneller dan een abonnement op het coaxnetwerk. Ze moeten gaan investeren en de abbonements kosten gaan omlaag. Als de kosten voor een abbonement nu eens in verhouding zouden zijn met de snelheid die ze leveren (5x lager) dan hebben ze een reden om het netwerk te vernieuwen.

Kijk nu eens over het Westland !!!!
De bomen zijn op 1hand te tellen.

Delta Fiber heeft in een brief verklaard dat coax weliswaar opgewaardeerd wordt, maar dat het altijd minder zal zijn dan glasvezel. Wat dan opvalt is dat er nergens over kosten gesproken wordt. Wij betalen voor ons huidige coax al bijna 50% meer dan we voor glas zouden betalen. Het lijkt dan ook niet meer dan redelijk dat de coax uiteindelijk minder dan wel maximaal hetzelfde gaat kosten als glas. Wat gaat de Gemeenteraad daaraan doen qua sturing? Want ik zie de bui al hangen dat we na de upgrade gewoon ook een “upgrade” van ons maandbedrag tegemoet kunnen zien.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.