Stand van zaken rondom terrein oude kistenfabriek

College Westland

Stand van zaken rondom terrein oude kistenfabriek

Naaldwijk 12.09.2018 - Op 17 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over herontwikkeling locatie Zuyt Brugge Naaldwijk.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

In hoeverre is het College betrokken bij het onderzoek zoals dat hiervoor is aangegeven met betrekking tot het initiatief van de Stichting Droom je Thuis en vastgoedontwikkelaar Projectikon?

Antwoord 1

Zowel Stichting Droom je Thuis als Projectikon hebben onafhankelijk van elkaar een initiatief ingediend voor respectievelijk de bouw van 12 appartementen voor begeleid wonen en voor de bouw van circa 25 appartementen op het terrein van de voormalige Kistenfabriek. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente geadviseerd om beide initiatieven gezamenlijk op te pakken. In vervolg hier op heeft het college met beide initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten om onderzoek te doen naar de planologische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de locatie.

Vraag 2

Is de burgerparticipatie nu al in te lassen en kan ervoor zorggedragen worden dat de omwonenden aan de ’s-Gravenzandseweg en het Zuideinde nu al betrokken worden bij de planvorming en de invulling van de diverse plannen?

Antwoord 2

In vervolg op een gesprek tussen de beide initiatiefnemers en een aantal omwonenden zijn de betreffende bewoners op 26 juni 2018 uitgenodigd om bij de overleggen van de projectgroep aanwezig te zijn. Een tweetal bewoners uit de ’s-Gravenzandseweg en het Zuideinde zijn vervolgens, als vertegenwoordigers van de buurt, aanwezig geweest bij het overleg op 10 juli 2018. Tijdens dat overleg is in het kort uitleg gegeven over het proces tot nu toe en zijn de laatste ideeën gepresenteerd. Vanuit die bewoners hebben ons geen signalen bereikt dat zij, zoals u aangeeft, eerder ongerust dan gerustgesteld zijn. Wij herkennen ons dan niet in die opmerking.

Vraag 3

Kan dit met de betreffende omwonenden op korte termijn kortgesloten worden daar zij op dit moment praktisch van niets weten en zij in feite maar moeten afwachten wat er gaat komen, hetgeen zij niet wenselijk achten?

Antwoord 3

Zie antwoord 2, de bewoners zijn op 10 juli 2018 geïnformeerd over de plannen en de laatste stand van zaken.

 

WHC in tv-programma Buitendienst Zapp NPO3 Meer info - Themadiensten in Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Feest in Delftse spoorzone! Meer info - Voor Villa Joep 4 seizoenen de paden op! Meer info - Scherpschutter in het Voorduin Meer info - Historisch café Kwintsheul op 26 september Meer info - Code Rood voor Rode Rivierkreeft in Delfland Meer info - Topkoor zingt samen met het Westlands Mannenkoor Meer info - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee zoekt voorzitter en secretaris Meer info - Eerste successen herstructureren zichtbaar in het Westland Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Pompen of verzuipen, de Lierse strijd tegen het water Meer info - 10e Westland Korenfestival op 22 september Meer info - De avond van het chanson in Buitenplaats Ockenburgh Meer info - Tweede iQafé+ Cleverbee op 25 september Meer info - Event ‘Duurzame energie op bedrijventerreinen’ op 10 oktober Meer info - Reddingsbrigade Den Haag zoekt nieuwe lifeguards Meer info - Poppenkastvoorstelling in bibliotheek Hoek van Holland Meer info - Koffieconcert hofboerderij 23 september, zang en luit Meer info - Start WestlandOntmoet - 20 september om 12.00 uur Meer info - Rotary organiseert derde Duurzaamheidscongres Meer info - Jubileumconcert 80 jarige bestaan Honsels Harmonie Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Jubileumconcert 50 jaar orgelcomité Wateringen Meer info - Collecteweek HandicapNL 24 tot en met 29 september Meer info