Stand van zaken terrassenbeleid in gemeente Westland

College Westland

Stand van zaken terrassenbeleid in gemeente Westland

Westland 30.10.2020 - Op 30 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang Westland over het terrassenbeleid in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vragen

- Deelt uw college de opvatting van GBW dat de terrasuitbreidingen sterk bijdragen aan de gezelligheid van de Westlandse dorpen en daarmee aan een nog grotere aantrekkelijkheid van Westland? Zo nee, waarom niet?

- Zijn er klachten/opmerkingen/suggesties vanuit ondernemers of inwoners van de Westlandse dorpen over de terrasuitbreidingen op gemeentegrond? Zo ja, wilt u daar een kort en bondig resumé van geven?

- Wat vindt uw college van onze suggestie de terrasuitbreidingen permanent in te voeren?

- Zijn er ook andere ondernemers bij uw college bekend, die hebben aangegeven hun waren meer uit te willen stallen op gemeentegrond? Zo nee, kunnen deze ondernemers zich melden bij de gemeente?

- Is uw college bereid om met aanwonenden en ondernemers gesprekken te voeren over wat wel en niet mogelijk is als het gaat over permanente terrasuitbreiding ? Zo nee, waarom niet?

Reactie

Het college is van mening dat terrassen in algemene zin bijdragen aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de Westlandse dorpen. De uitbreiding van de terrassen is een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers en gasten tijdens de coronacrisis de kans te geven op een verantwoorde manier toch een terras te kunnen exploiteren en bezoeken. De uitbreiding is echter in strijd met bestaande regelgeving en van tijdelijke aard. Er zijn de afgelopen maanden enkele klachten bij de gemeenten binnengekomen. Deze hadden met name betrekking op geluidsoverlast als gevolg van de ruimere opzet.

De ‘nadere regels terrassen’ zijn opgesteld in overleg met diverse belanghebbende partijen. Bij wijziging van de regels zullen we ons rekenschap moeten geven van de belangen van derden. Het college is niet van plan op korte termijn de regelgeving zodanig aan te passen dat permanente uitbreiding mogelijk wordt gemaakt. Wel heeft het college op 13 oktober besloten dat de terrassen in de huidige ruime opstelling ook de komende herfst en winter mogen blijven staan. Uiteraard kan dit pas ingaan als de horeca weer open mag. Voorwaarde is dat de veiligheidsdiensten te allen tijde ongehinderd doorgang moeten hebben op straten en pleinen. 

Wij hebben geen vergelijkbare verzoeken van andere ondernemers ontvangen. Men kan uiteraard contact opnemen met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken. Hiervoor kunnen de ondernemers terecht bij het Bedrijvenloket.

Ruitenburg nieuwe sponsor 10 kilometer loop Meer info - Natuurlijk Delfland gaat weer wilgen knotten Meer info - Kerstpakketten inpakmedewerkers Meer info - Zangdienst op 31 oktober in hervormde kerk Poeldijk Meer info - Sterrenhemel bekijken tot 31 oktober Meer info - Uitstel MMF, wél gratis koffie in Fata Meer info - Medewerker Orderverwerking en Magazijnsupport Meer info - Filmvoorstelling 'Parels van de Peel' Meer info - Gedenken bij Regenboogkerk op 6 november Meer info - Backofficemedewerker (fulltime) te Naaldwijk Meer info - Receptioniste/telefoniste Meer info - Cantate zondagochtend in de Oude Kerk Meer info - Project Engineer (fulltime) Meer info - Boer zoekt Hulp op zaterdag 6 en 13 november Meer info - Bazaar in Hervormde kerk Poeldijk mag doorgaan Meer info - Column; Wélk klimaat? Meer info - Activiteiten bij Natuurlijk Delfland Meer info - Verzuimconsulent/Casemanager verzuim Meer info - Opleidingsadviseur Meer info - Zonnepanelen monteur Meer info - Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap! Meer info - Stijging bij online aankopen Meer info - Direct-connect zakelijk met Westlanders.nu Meer info - Service medewerker wit- en bruingoed. Meer info - Planner Meer info - Campagne 40forever zoekt bassen en tenoren Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Bazar in de Ontmoetingskerk 4-6 november Meer info - Extra raadsvergadering op dinsdag 12 oktober Meer info - Personeelsplanner Meer info - Vacature: Receptionist(e)/adviseur bankzaken Meer info - Medewerker Technische dienst Meer info - Logistiek Medewerker Bloemen en Planten Meer info - Personal Trainer Meer info - Administratief medewerker Meer info - Een warm gebaar aan het einde van het jaar! Meer info - Kwaliteitsmedewerker Meer info - Medewerker containeronderhoud met heftruckervaring Meer info - Bedrijfsleider Meer info - Je kantoor in groot Rotterdam moet beslist over deze voorzieningen beschikken Meer info - Hoofd financiële administratie Meer info - Soort van het seizoen: hazen en konijnen Meer info - Bezoek aan de burgemeester Meer info - Procesoperator Meer info - Assistent Proces Manager Meer info - The Cosy Rockers gaan weer van start !!! Meer info - Opbaarruimte te Honselersdijk Meer info - Muziek in de klas Meer info - Opperman stratenmaker Meer info - Trainee teeltmanager Meer info