Stand van zaken vergunningaanvraag BoereGoed bij Baakwoning

College Westland

Stand van zaken vergunningaanvraag BoereGoed bij Baakwoning

Naaldwijk 17.05.2019 - Op 24 april 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over voorgenomen vestiging van Stichting BoereGoed op perceel Baakwoning 15 te Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Zijn bovengenoemde activiteiten op het perceel Baakwoning 15 te Naaldwijk bekend bij het college? Zo ja sinds wanneer en heeft het college steun toegezegd bij de realisatie van deze activiteit? 

Antwoord 1
Op 25 april 2019 is door Stichting BoereGoed Westland een aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning ingediend. Het college is niet bekend met al eventueel uitgevoerde werkzaamheden op het perceel.  

Vraag 2
Klopt het dat bewoners niet op de hoogte zijn van voorgenoemde activiteiten op dit perceel? 

Antwoord 2
Het is denkbaar dat omwonenden vóór publicatie van de aangevraagde tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan niet op de hoogte waren van het initiatief.   

Vraag 3
Kan het college aangeven dat indien Stichting BoereGoed zich hier wil vestigen en zij bouwactiviteiten doen er mogelijk een omgevingsvergunning nodig is? 

Antwoord 3
Ja, zie ook antwoord 1. 

Vraag 4
Klopt het dat indien Boeregoed hier een verkooppunt wil vestigen en zij ook andere producten verkopen dan op het perceel worden geteeld, zij in strijd handelen met de aldaar geldende bestemming? 

Antwoord 4 Ja.
Voor elk ander gebruik (van de ter plaatse aanwezige opstanden) dan ten behoeve van een volwaardig glastuinbouwbedrijf, wordt gehandeld in strijd met het bestemmingsplan. 

Vraag 5
Is een vestiging met de activiteiten van Boeregoed passend in duurzaam glastuinbouwgebied? 

Antwoord 5
De aanvraag ziet op een tijdelijk (voor een periode van 3 jaar) afwijkend gebruik van het perceel. Hoewel Stichting BoereGoed Westland voornemens is om producten te telen in de kas, is er geen sprake van een volwaardig glastuinbouwbedrijf.  

Vraag 6
Is het college het eens met de zorgen van de bewoners over genoemde activiteiten en het feit dat zij in het geheel niet gekend zijn in deze plannen? 

Antwoord 6
Het college is voorstander van actieve informatieverstrekking door een initiatiefnemer . 

Vraag 7
Kan het college aangeven of zij het met LPF Westland eens is dat een vestiging van Boeregoed met verkooppunt op die locatie ongewenst is vanwege de verwachte verkeersbewegingen i.c.m. met de smalle Baakwoning? 

Antwoord 7
Het college  heeft nog geen besluit genomen. Alle relevante feiten en omstandigheden en belangen, waaronder verkeersaspecten, worden daar in meegewogen. 

 

 

Elektrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Sales Support Medewerker Westland Meer info - Planner Westland Meer info - Medewerker Fustadministratie Bleiswijk Meer info - Assistent Controller Westland Meer info - Uitvoerder gewasbescherming (avonduren) Westland Meer info - Productiemedewerker m/v Westland Meer info - Accountmanager Westland Meer info - Hoofd Technische Dienst Lansingerland Meer info - Logistiek Medewerker Westland Meer info - Afname vergunningen voor nieuwbouwwoningen Meer info - Hoofd sorteerder Nieuwerkerk aan den IJssel Meer info - Braderie Poeldijk op 8 september Meer info - Glazenstad Oldtimer Event Meer info - Kwaliteitscontroleur AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - (junior) Klimaat tekenaar. Meer info - Verkoper Kassenbouw Internationaal Meer info - Teler Lansingerland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Keurmeester AGF Westland Meer info - Teeltspecialist Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Allround Medewerker Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - De Jong Verpakking zoekt Financieel Controller (Fulltime) Meer info - Muziekles in Hoek van Holland voor jong en oud Meer info - Muziek en Theater Vakantieweek  Meer info - Open Monumentendag 2019 In de Bartholomeuskerk Meer info - Concert voor Ukkies op 21 september Meer info - Douanehuisje: Programma augustus en september Meer info - Duinwandeling voor jongvolwassenenen Meer info - (Junior) Inkoper lansingerland Meer info - Electrotechnisch- Mechanisch Onderhoudsmonteur Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Teamleider / meewerkend voorman Westland Meer info - Senioren Computerclub opent workshopseizoen op 27 augustus Meer info - Nacht van de Vleermuis op 24 augustus Meer info - Grootste geschutsbunker van de tweede tankgracht Meer info - TenTuinStelling Museum Maassluis op 24 augustus Meer info - Workshop Minecraft Atlantikwall Bunkers op 27 augustus Meer info - Start bridgeclub de Hunselaer op 3 september Meer info - Curiosa-markt ten bate van Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Kinderkoor Westland zoekt musicalsterren! Meer info - Venéco zoekt Accountmanager ICT Meer info - Festival Zomer OCK 7 september Meer info - Poëziefestival “Dichterbij de Boerderij” Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Relatiebeheerder Westland Meer info - Venéco zoekt Receptioniste / Administratief medewerkster Meer info - Wat valt er te beleven bij BeachLine Beach & Events deze zomer? Meer info