Stand van zaken verkeersoverlast Burgermeester Kampschöerstraat

College Westland

Stand van zaken verkeersoverlast Burgermeester Kampschöerstraat

Monster 31.10.2019 - Op 29 augustus zijn er collegevragen gesteld over de verkeersoverlast aan de Burgermeester Kampschöerstraat in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.  

Inleiding
De WV fractie wordt benaderd door bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat te Monster en zij confronteren ons met het navolgende. 

Ter hoogte van de nummers 45 tot en met 55 is er een steeds grotere toename merkbaar van verkeerstrillingen en verkeersgeluid en schade aan de woningen ten gevolge van met name vrachtverkeer. Diverse malen is al verzocht om maatregelen, maar tot nog toe is er niets gebeurd. Ook de wethouder is al ter plekke geweest en heeft beaamd dat er een probleem is, maar ook dat heeft niet geleid tot maatregelen. 

Diverse maatregelen zijn denkbaar: auto’s van een bepaald gewicht zouden geweerd kunnen worden in de Burgemeester Kampschöerstraat, het volledige vrachtverkeer zou geweerd kunnen worden, de snelheid van 30 km zou gehandhaafd kunnen worden, het wegdek zou wellicht aangepast kunnen worden en de verkeerscirculatie van dat deel van Monster zou gewijzigd kunnen worden. Allemaal maatregelen die tot een betere situatie leiden. 

Vraag 1
Is het College bereid om voor dat deel van de Burgemeester Kampschöerstraat te bezien in hoeverre een einde gemaakt kan worden aan de overlast door trillingen en geluid en er verder geen schade meer zal optreden? 

Antwoord 1
Ja, hiertoe is het college bereid. De Burgemeester Kampschöerstraat wordt integraal aangepakt. De asfalteringswerkzaamheden en rioolvervangingen worden in 2020 voorbereid, waarna naar verwachting in 2021 de werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de overlast van trillingen ter hoogte van de wegversmallingen tegen te gaan wordt wel dit jaar de verzakte klinkerverharding vervangen door asfalt.

Vraag 2
Is het College bereid om met de bewoners in overleg te treden over de concrete maatregelen die getroffen kunnen worden? 

Antwoord 2
Ja, het is gebruikelijk om in de voorbereidingsfase van integraal onderhoud in overleg te treden met bewoners. 

 

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info