Stand van zaken verkeerssituatie Bleijenburg

College Westland

Stand van zaken verkeerssituatie Bleijenburg

De Lier 19.09.2019 - Op 16 juli heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het wegdek en 30 km zone bij Bleijenburg De Lier.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Bleijenburg in De Lier. Al enige tijd is men doende het wegdek verbeterd te krijgen omdat dat wegdek erg ongelijk is en daarin gleuven voorkomen. Aanvankelijk is toegezegd dat een en ander verholpen zou worden, maar later is de gemeente afstandelijk gaan doen. Uiteindelijk is er geen contact meer mogelijk en wordt er ook niet meer teruggebeld.

Er is een klacht ingediend in het voorjaar en ook op die klacht werd niets meer vernomen. Behalve de inhoud gaat het inmiddels ook dus om een communicatieprobleem. Tenslotte is ook aandacht gevraagd voor de handhaving van de 30 km. Ook daar zijn de reacties vanuit de gemeente / politie teleurstellend en wordt aangegeven dat geen actie wordt ondernomen. 

Vraag 1
Waarom wordt niet beter gecommuniceerd met onze inwoners als zij serieuze klachten hebben over het wegdek van een bepaalde weg in de gemeente? 

Antwoord 1
De verwachting van de burgers bij de beantwoording van klachten conflicteert weleens met het vastgestelde beleid. Dit resulteert in reacties vanuit het Meldpunt Leefomgeving die aan het vastgesteld beleid voldoen, maar die men niet altijd verwacht. Om de kwaliteit van de terugkoppeling te verbeteren wordt er gemonitord en verbeterpunten geïmplementeerd. 

Vraag 2
Herkent het College zich in vorenstaande beschrijving en waarom wordt er geen gevolg gegeven aan de klacht die ingediend is over het niet reageren door de gemeente op inhoudelijke verzoeken? 

Antwoord 2
Zie antwoord 1.  

Vraag 3
Wordt op korte termijn het wegdek van de Bleijenburg opgeknapt, zodat deze irritatie over de leefomgeving niet langer zich meer voordoet? 

Antwoord 3
Naar aanleiding van eerdere meldingen heeft er op de genoemde locatie een kwaliteitsschouw plaatsgevonden. Op enkele plekken na is de kwaliteit van de verhardingen voldoende, daar waar het niet voldoet aan de beoogde kwaliteitscriteria, wordt  vanuit dagelijks onderhoud maatregelen uitgevoerd.  

Vraag 4
Welke aanvullende maatregelen zijn mogelijk om de 30 km ter plaatse af te dwingen buiten de handhaving? 

Antwoord 4
De samenstelling van het verkeer op de Bleijenburg is net als in vele andere woongebieden zeer divers. Op de Bleijenburg staan niet onderheide woningen waardoor het eventueel realiseren van drempels tot trillinghinder met bijbehorende gevolgen kan leiden. Daarnaast zijn op de weg openbaar vervoer en hulpdiensten aanwezig, waardoor het niet mogelijk is om aanvullende maatregelen te treffen om het snelheidsregiem af te dwingen.

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info