Straten winkelcentrum Naaldwijk krijgen opknapbeurt

College Westland

Straten winkelcentrum Naaldwijk krijgen opknapbeurt

Naaldwijk 08.06.2016 - De fractie D66 heeft in april vragen gesteld aan B&W over het onderhoud en de parkeermogelijkheden

in het centrum van Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college voornemens om de bestrating in het centrum van Naaldwijk te verbeteren? Zo ja, op welke termijn en welke straten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Ja, wij zijn voornemens om het in dit kader noodzakelijke onderhoud te verrichten. Om die reden heeft, in lijn met de werkzaamheden zoals opgenomen in het uitvoeringsplan 2016 en in het kader van de gebiedsgerichte aanpak, een nadere inventarisatie plaatsgevonden van het noodzakelijk te verrichten onderhoud. Hier uit volgt het voornemen tot het verrichten van onderhoud in 2016 op de volgende locaties:

- Molenstraat

- Prins Bernhardstraat

- Van Deursenstraat

- Raoul Wallenbergplein

- Van Tijnstraat

Vraag 2

Ziet het college mogelijkheden om een tijdelijke parkeerplaats te realiseren op het terrein van de voormalige Harmonie? Op welke termijn kan zoiets worden gerealiseerd?

Antwoord 2

Het terrein van de voormalige Harmonie is geen gemeentelijk eigendom. Op deze locatie zien wij geen mogelijkheden voor de realisatie van een tijdelijke parkeerplaats. In het kader van het Herinrichtingsplan Wilhelminaplein wordt echter in breder perspectief onderzocht of parkeren in de directe omgeving van het Wilhelminaplein beter kan worden ingericht, waarbij wij ons realiseren dat de beschikbare ruimte beperkt is.

Vraag 3

Welke andere permanente of tijdelijke mogelijkheden ziet het college om de parkeerdruk te verlichten in dit gedeelte van het Naaldwijkse centrum?

Antwoord 3

Zie antwoord 2. De parkeermogelijkheden in de directe omgeving van het Wilhelminaplein, worden binnen het herinrichtingsplan nader onderzocht.

Vraag 4

Vindt het college ook dat de muur nodig aan onderhoud toe is? Kan het college de eigenaren verleiden tot opknappen of weghalen om zo dit deel van de Verdilaan aantrekkelijker te maken?

Antwoord 4

De muur verkeert in een slechte staat van onderhoud. Met de Stichting Westland Support Other Foundations wordt overleg gevoerd om afspraken te maken over mogelijke renovatie dan wel andere maatregelen. De eventueel te nemen maatregelen maken deel uit van het totale herinrichtingsplan en zullen hierbinnen nader worden onderzocht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info