Tekst en uitleg over wachtgelden voor wethouders

Geplaatst door Westlanders.nu op 25-02-2014 13:24 - Gewijzigd op 25-02-2014 13:28

Westland 25.02.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W vragen gesteld over de wachtgelden voor (oud-)wethouders.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag

De voorziening voor wachtgelden van wethouders is in de laatste Programmabegroting aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige Programmabegroting. Hoe valt dit te verklaren?

Wordt dit verklaard doordat het College na het terugtreden van Westland Verstandig-LEO 2.0 van 4,5 naar 5 wethouders is gegaan en omdat ex-wethouder Bogaard geen recht heeft op wachtgeld vanwege zijn leeftijd en de nieuwe wethouder wel of zijn daarvoor andere oorzaken aan te wijzen?

Kan uw College per begrotingsjaar vanaf 2012 een en ander toelichten?

Antwoord

De stijging van de voorziening wachtgeld wethouders laat zich in hoofdzaak verklaren doordat bij de afsluiting van het dienstjaar 2012 de wachtgeldverplichtingen opnieuw berekend zijn. De omvang van de voorziening is gebaseerd op de totale verplichtingen die de gemeente heeft op grond van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers).

Wijziging is dat hierbij, in tegenstelling tot eerdere herberekeningen, voor de toekomstige verplichtingen een deel van het opgebouwd recht op wachtgeld is opgenomen. De actuele berekening resulteerde in 2012 in een aanvullende storting in de voorziening van € 218.000. De accountant kon zich bij de controle van de jaarrekening 2012 in deze gewijzigde benadering vinden.

In de begroting 2013 was hiermee nog geen rekening gehouden. Het effect van deze herberekening was hiermee voor het eerst zichtbaar in de begroting 2014, hetgeen de afwijking met de begroting 2013 verklaart. 

De in de vraag genoemde oorzaken verklaren slechts een beperkt deel van de stijging.

Ter nadere cijfermatige duiding: in het 1e jaar ontvangt de oud-wethouder 80% en vervolgens 70% van het laatstgenoten salaris. De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap en varieert van 6 maanden tot 3 jaar en 2 maanden. Uitzondering daarop zijn wethouders die ouder zijn dan 54 jaar, met een duur vanaf 10 jaar (in tijdsbestek van 12 jaar). Zij ontvangen een uitkering tot zij 65 jaar zijn. Met deze gegevens is rekening gehouden bij de berekening van de benodigde voorziening zoals opgenomen in de begroting 2014. Op basis van deze toekomstige rechten zijn de ramingen van de voorziening in de meerjarenbegroting opgenomen

Vraag

In de jaarverslagen vanaf 2010 kan gelezen worden dat elk jaar wachtgelden aan wethouders betaald zijn. Welke bedragen aan wachtgelden aan welke ex-wethouders zijn in de jaren 2010-2012 betaald?

Antwoord

In onderstaande tabel zijn de uitbetaalde bedragen opgenomen:

Uitbetaling wachtgelden oud-wethouders

naam

2010

2011

2012

J.G. Kleyberg

1.452

 

 

N.P.M. Zwinkels

44.979

44.937

44.803

B.P.M. van der Stee

51.159

69.898

67.117

Totaal recht

97.590

114.835

111.920

 

Voor de uitvoering van de wachtgeldregeling maakt de gemeente gebruik van de diensten van het bureau Raet. Raet brengt gedurende het begrotingsjaar een aantal voorschotnota’s in rekening waarna in maart van het daarop volgende jaar een exacte specificatie wordt aangeleverd.

Overigens zijn de wachtgeldrechten van wethouders door aangepaste regelgeving in 2012 voor wat betreft de uitkeringsduur ingeperkt. Daarnaast geldt dat de wachtgelden worden verstrekt onder verrekening van inkomsten van arbeid van betrokkenen. Dit betekent voor enkele oud-wethouders dat zij geen aanspraak maken op wachtgeld.

Vraag

2013 werd inmiddels afgesloten. Welk wachtgeld werd aan welke ex-wethouders in 2013 betaald?

Antwoord

De jaarafrekening over 2013 wordt medio maart door Raet aangeleverd, waardoor de exacte wachtgelden over 2013 op dit moment nog niet bekend zijn. Hieronder zijn daarom de uitgekeerde voorschotten opgenomen.

Vraag

Op welke wijze worden de verschillen in de jaarverslagen in de jaren 2010 tot en met 2012 verklaard?

Antwoord

Het verschil tussen de jaren 2010 en 2011 wordt verklaard doordat twee (oud-)wethouders heel 2011 wachtgeld ontvingen in tegenstelling tot 2010 waarin ze over 8 maanden wachtgeld ontvingen.

Het verschil tussen de jaren 2011 en 2012 wordt verklaard doordat het uitkeringspercentage na een jaar daalt van 80% naar 70%. In 2011 ontvingen twee (oud-)wethouders over de eerste 4 maanden nog 80%.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Reacties (7 reacties geplaatst)

Wachtgeld terwijl er werk zat is in de kassen of op de markt? Werken met je luie donder: WETHOUDER!!!
Wachtgeld terwijl er werk zat is in de kassen of op de markt? Werken met je luie donder: WETHOUDER!!!
Als je het niet red als ondernemer moet je zorgen dat je wethouder wordt, kan je vertellen hoe het moet, vriendelijk lachen, af en toe een bon kado doen. Zo veel mogelijk in de krant tv en zakken vullen....
En tegen dat soort vull.. Moet ik meneer zeggen??
Schandalig. Wat een bedragen en wat lang heeft men hier recht op! Er geldt zeker ook geen sollicitatieplicht? Heel relaxed dus. Eerst een baantje als wethouder scoren en daarna profiteren maar!! Dit is nu iets waar men al lang het mes in had moeten zetten in tijden als deze. Werkelijk waar. Want een ex-wethouder kan het dus rustig aan doen, zijn of haar centjes stromen toch wel binnen.
Nou, ik mis er nog een aantal in het rijtje.

Zie http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/2328739/2006/11/01/Ambtenaar-krijgt-nog-tot-2018-wachtgeld.dhtml

O.a. de gemeentesecretaris van gemeente Monster (dhr van der Caaij) ontvangt tot op de dag van vandaag (en tot 2018) een vorstelijk vergoeding en heeft sinds de oprichting van gemeente Westland geen enkele moeite gedaan ander werk te vinden. Maar goed waarom zou je ook als je 70 a 80K per jaar kan beuren zonder iets te doen!
Wat nou wachtgeld.
Werken voor je geld en anders naar de WW net als ieder ander.
Punt uit !!!!!!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 1 juli - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Natuurcafé Help de natuur in tuin en huis - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Schoolmarkt in Schipluiden op 29 juni - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Draag bij aan een toekomst zonder MS - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Dreams Monsterloop Longboard Event - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen