Terrassentax in Westland gaat niet door

College Westland

Terrassentax in Westland gaat niet door

Westland 30.01.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft vragen gesteld aan het College over de huur voor terrassen op openbare grond.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college werkelijk van plan een huur te berekenen voor openbare grond voor horecabedrijven?

Antwoord 1

Wij hebben op 27 maart 2012 het besluit genomen om huur te berekenen voor het gebruik van de openbare ruimte voor het plaatsen van terrassen. Op 6 januari 2015 hebben wij echter besloten met terugwerkende kracht het beleid stop te zetten per 31 december 2014.

Dit besluit is genomen vanwege de geringe opbrengsten die niet in verhouding staan tot de inspanningen. In de overwegingen zijn ook aspecten meegenomen zoals deregulering, ontwikkelingen richting een horecaplein en het feit dat de (openbare) gronden door desbetreffende ondernemers worden schoongehouden. Deze overwegingen gelden ook voor het jaar 2014. Om een heldere lijn aan te houden is besloten ook voor 2014 geen huur te heffen en reeds betaalde huur terug te betalen.

Vraag 2

Zo ja wanneer heeft uw college dan dit besluit genomen

Antwoord 2

Zoals hiervoor aangegeven hebben wij dit besluit genomen op 27 maart 2012, en hebben wij dit besluit inmiddels met terugwerkende kracht stopgezet.

Vraag 3

Wanneer dat na 19 maart 2014 is geweest, bent u dan met ons van mening, dat dit strijdig is met datgene wat in het bestuursakkoord staat

 

Antwoord 3

N.v.t.

Vraag 4

Heeft u er bij de inventarisatie op gewezen dat ondernemers de eerste meter uit de gevel niet mee hoeven te tellen.

Antwoord 4

Deze veronderstelling is niet juist. De systematiek van het berekenen van de huur en het aantal vierkante meters is aangegeven in de brief die in augustus van 2013 aan de horecaondernemers is gestuurd. Daarin wordt onder andere aangegeven dat vanaf de voorgevel wordt gemeten.

Vraag 5

Hoeveel m2 blijft er volgens uw college over om te heffen na aftrek van de “vrije” ruimte en de terrassen op eigen grond?

Antwoord 5

Op basis van de toenmalige gegevens is geen inschatting gemaakt van het aantal vierkante meters.

Vraag 6

Hoeveel bedragen de perceptiekosten van deze huur?

Antwoord 6

Gezien de stopzetting van het beleid is deze vraag niet van toepassing

Vraag 7

Gaat de gemeente, wanneer u over gaat tot verhuur, ook daadwerkelijk handhaven op het gebruik?

Antwoord 7

Gezien de stopzetting van het beleid is deze vraag niet van toepassing   

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info