Tijdelijk verhuur van flexwoningen voor spoedzoekers

College Westland

Tijdelijk verhuur van flexwoningen voor spoedzoekers

Westland 23.05.2020 - Op 23 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over Flexibele schil van woningen voor spoedzoekers.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
GBW heeft bij herhaling gesignaleerd dat in Westland een groeiende groep mensen met (grote) spoed woonruimte nodig heeft als gevolg van scheiding, of in geval van tijdelijk werk of om nabij te kunnen zijn als mantelzorger (spoedzoekers). 

Bijna een jaar geleden hebben wij in een motie uw college verzocht het gesprek aan te gaan met de in Westland actieve woningcorporaties over de uitbreiding van een 'flexibele schil' van woningen die beschikbaar zijn voor tijdelijk verhuur aan Westlandse woningzoekenden die met spoed een huis willen huren. De wethouder heeft aangegeven dat hij in mei en in november met de woningcorporaties zal overleggen en heeft hij de belofte gedaan dat hij de resultaten van dit overleg met de gemeenteraad zal delen. 

Vraag 1
Welke resultaten heeft de wethouder behaald in zijn gesprekken met de corporaties over de uitbreiding van een 'flexibele schil' van woningen die beschikbaar zijn voor tijdelijke verhuur aan Westlandse woningzoekenden die met spoed een huis willen huren? 

Antwoord 1
Woningcorporaties Arcade en Wonen Wateringen hebben naar de gemeente in principe hun bereidheid uitgesproken met de gemeente te willen optrekken in het realiseren van flexwoningen voor tijdelijke verhuur aan woningzoekenden in Westland. De insteek van gemeente Westland is deze flexwoningen ook te realiseren op tijdelijke locaties. De voorkeur van de woningcorporaties gaat uit naar permanente locaties.   

Vraag 2
Zijn - al dan niet in overleg met de corporaties - inmiddels een procedure, selectiecriteria en/of beleidsregels rond de verhuur van pauze- en flexwoningen opgesteld. Zo ja, wilt u deze delen met de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 2
Er zijn geen procedure, selectiecriteria en/of beleidsregels rond de verhuur van pauze- en flexwoningen opgesteld. Prioriteit ligt bij het vinden van tijdelijke locaties en het realiseren van flexwoningen. Als de procedure, selectiecriteria en/of beleidsregels er zijn zullen we die graag delen met de raad. Het opstellen van procedures en selectiecriteria zal onderdeel zijn van de overeenkomst met partijen die voor de gemeente flexwoningen gaan realiseren. 

Vraag 3
Worden overigens objecten die tijdelijk 'antikraak' worden verhuurd -zoals bijvoorbeeld gemeentekantoor Monster of de school (Rembrandstraat te Monster)- als een pauze- of flexwoning aan Westlandse spoedzoekers aangeboden?  

Antwoord 3
De gemeentelijke objecten die anti-kraak worden verhuurd worden zo veel als mogelijk aan Westlandse spoedzoekers aangeboden. Met het beherend bedrijf zijn daarover afspraken gemaakt. De lijntjes tussen deze beheerder en het Cluster Dienstverlening/wonen van gemeente Westland zijn kort. 

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info