Toelichting over plannen Boomparck en de Nederhof

College Westland

Toelichting over plannen Boomparck en de Nederhof

Honselersdijk 12.09.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over bouwplan 26 sociale huurappartementen Boomparck en Nederhof te Honselersdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Boomparck
Momenteel is Vestia eigenaar van het genoemde perceel aan de Van Poeljestraat in Honselersdijk. Er zijn verkennende gesprekken gaande tussen Vestia en Arcade, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

Vraag 1

Hoe hoog gaat gebouwd worden en hoeveel verdiepingen telt het bouwplan?

Antwoord 1

Conform het bestemmingsplan worden er 2 bouwhoogten toegestaan; te weten 18,5 meter en 15,5 meter. Het ontwerp bestaat uit een bovenste terug liggende laag, waardoor er 2 hoogtes zijn aangegeven. In totaal telt het gebouw 5 verdiepingen (6 bouwlagen).

Vraag 2

Worden naast de 26 sociale huurwoningen ook koopappartementen gebouwd?

Antwoord 2

Het bouwplan waarvoor vergunning is afgegeven betreft de bouw van 29 appartementen (27 huur- en 2 koopappartementen) en 1 steunpunt (voor begeleid wonen). Indien Arcade het plan overneemt treden wij met Arcade in overleg.

Vraag 3

Welke voorwaarden heeft het College gesteld aan het aantal te realiseren parkeerplaatsen? Hoe verhoudt zich dat tot de ‘turn-key’ overnameplannen van Arcade?

Antwoord 3

Het bouwplan dient te voldoen aan het Westlands Verkeers- en Vervoersplan. Op dit moment is er nog geen besluitvorming over de overname door Arcade. Tevens is er nog geen helderheid over de aantallen en het programma dat Arcade mogelijk wil gaan realiseren. De aantallen en het programma bepalen het aantal benodigde parkeerplaatsen t.b.v. de nieuwbouw.

Vraag 4

Hoeveel plaatsen worden gerealiseerd in het bouwplan en hoeveel moeten worden gerealiseerd volgens het WVVP? Hoe wordt het eventuele tekort opgelost?

Antwoord 4

In het vergunde bouwplan van Vestia zijn 37 parkeerplaatsen geprojecteerd. Dit voldoet aan het Westlands Verkeers en Vervoersplan.

Vraag 5

Wat heeft het College gedaan om de lichtoverlast van het verkeer over de Van Poeljestraat voor die bewoners aan de Endeldijk (koplampen schijnen frontaal op de woningen) terug te dringen en wat zijn daaromtrent de plannen?

Antwoord 5

Er zijn gesprekken geweest met de betrokken bewoners om een haag te plaatsen in de voortuin die een deel van de lichthinder weg kan nemen. De bewoners stemden hier niet mee in omdat de haag het uitzicht beperkt vanuit hun woning.

Een andere oplossing wordt gezocht in het ontwerp van de aansluiting op de Endeldijk. Zodra het appartementengebouw is gerealiseerd kan de huidige bouwstraat definitief worden ingericht. Hierbij wordt getracht om het ontwerp van de weg aan te passen door geen gebruik te maken van een plateau, waardoor er geen hinderlijke lichtflits ontstaat doordat de voorkant van de auto omhoog en omlaag gaat. Het weglaten van een plateau kan echter niet alles oplossen.

Vraag 6

Op welke wijze worden bewoners in directe omgeving bij de verdere planuitwerking van Boomparck betrokken

Antwoord 6

De wijk Boomparck (bestaande uit 130 woningen) is inmiddels geheel uitgewerkt met uitzondering van het nog te realiseren appartementengebouw. Zodra het appartementengebouw is gerealiseerd zal het openbaar gebied definitief worden ingericht; te weten aanleg van parkeerplaatsen en definitieve bestrating. De bewoners worden met een huis aan huis brief op de hoogte gesteld voor aanvang van genoemde werkzaamheden.

Nederhof

Vraag 7

Is bij de gemeente al bekend welke functie de Nederhof gaat krijgen? Zijn daarvoor al plannen bij de eigenaar Vereniging Hendrick de Keyser? ( De bewoners verhuizen binnenkort naar de Rozenhof in Naaldwijk waardoor het pand leeg komt te staan red.)

Antwoord 7

Op dit moment is ons niet bekend welke functie de Nederhof gaat krijgen. Tevens is het niet bekend of de huidige eigenaar nieuwe plannen heeft met de Nederhof.

Vraag 8

Wordt de huidige maatschappelijke bestemming volgens het bestemmingplan voor verder gebruik aangehouden? Komt uw College bij andere bestemmingen eerst langs de Raad?

Antwoord 8

Zolang er geen initiatieven worden ingediend om de bestemming te wijzigen wordt de huidige maatschappelijke bestemming aangehouden. Indien er een verzoek binnenkomt om de bestemming te wijzigen wordt de Raad bij de besluitvorming betrokken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 352 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

 

 

 

 

Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info