Toespraak Remmert Keizer tijdens aftrap gemeenteraadsverkiezingen GBW

Advertorial GBW

Toespraak Remmert Keizer tijdens aftrap gemeenteraadsverkiezingen GBW

Westland 20.01.2018 - Vrijdagavond werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van GemeenteBelang Westland tevens de aftrap gedaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Fractievoorzitter Remmert Keizer hield voor de genodigden de volgende toespraak;

'Welkom bij deze mooie ambiance van De Viersprong op onze nieuwjaarsreceptie, waarbij wij tevens het startschot van onze campagne zullen lossen. We zijn er klaar voor om samen met een fantastisch team van kandidaten de campagne in te gaan. Een campagne die eindigt op 21 maart om 21.00 uur. Twee uur later zal onze burgemeester de uitslag bekendmaken. Vol vertrouwen kijken wij uit naar dat moment - om samen met u – een overwinning te kunnen vieren.

52 Jaar geleden deed GemeenteBelang voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen in de toen voormalige gemeente Monster onder de naam van de Boerenpartij. De toenmalige campagne bestond uit slechts één advertentie, ‘Stap af van Grootvaders partij, stemt de Boerenpartij.’ En dat deden de kiezers massaal. Vanaf 1982 draagt Gemeentebelang bestuursverantwoordelijkheid in Monster, De Lier met de DLB neemt sinds 1998 bestuursverantwoordelijkheid en sinds het ontstaan van de gemeente Westland dragen wij bestuursverantwoordelijkheid door elke keer met twee wethouders onderdeel te zijn van het college.

Om bestuurlijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet je ook een slechte boodschap kunnen en durven te brengen en vertellen, en dat hebben we gedaan, altijd in het belang van de gemeente. Ook al was dat soms een lastige boodschap. Maar besturen doe je van uit realisme en niet vanuit populisme. Niet alleen signaleren, maar ook met een oplossing komen. 

GemeenteBelang Westland de oudste lokale partij in Westland, heeft al 14 keer meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen, 12 van de 14 keer het zoet van de overwinning geproefd en slechts twee keer een verlies moeten incasseren.

En nu zijn we klaar om voor de 15de keer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben er klaar voor, gesteund en gesterkt door mijn thuisfront; mijn lieve vrouw Barbara dank je wel voor alle ruimte en vrijheid die jij mij geeft om campagne te voeren. Ik voel me sterker dan ooit te voren, maar het is ook zwaarder dan ooit te voren.

Maar hoe kan het ook anders als je zo’n enthousiaste kandidatenlijst mag aanvoeren.

Dat een succesvolle ondernemer zich aansluit bij GBW en zelf zegt ik wil een keer mee doen in plaats van aan de zijlijn staan; Richard van Holstein.

Voormalig bestuurder van een woningbouwvereniging en maatschappelijk zeer betrokken bij zijn eigen leefomgeving; André van den Berg.

Specialist in de hoek van de zorg, waakzaam en alert om gezinnen niet nog verder te laten afglijden, maar juist terug te brengen op het juiste spoor en mee te laten doen in de maatschappij; Mireille Bakker van der Stelt.

Organisator van jeugdactiviteiten, waaraan honderden kinderen deelnemen en als zelfstandig ondernemer actief is door heel Nederland; René Lelieveld.

En een zeer enthousiaste bestuurder in de sport, het gezicht van Polanen; Gerben Voois.

En natuurlijk de vertrouwde gezichten van GBW en vele andere kandidaten die wij de komende weken onder de aandacht zullen brengen.

Onze campagne staat onder de bezielende leiding van campagneleider Shirley Schelkers van SD Communicatie. Deze campagne is anders dan de vorige en anders dan de campagnes van onze concullega’s. GBW is en blijft actief op alle fronten. Westland kan niet meer om GBW heen.

2018 Wordt het jaar van keuzes maken. Wij willen graag keuzes maken om Westland klaar te stomen voor de toekomst. Een Westland waar het goed wonen, leven en werken is en blijft! We moeten de keus maken om niet meer het aantal hectare glasareaal leidend te laten zijn, het hele glastuinbouwcluster moet leidend zijn. Het blind vasthouden aan het areaal, is de doodsteek voor de vele innovatieve bedrijven die Westland rijk is. Er moet ruimte zijn voor een sterk cluster in zijn totaliteit, ruimte en groei voor de agrologistieke activiteiten, ruimte voor innovatieve bedrijven die het cluster veder kunnen brengen. En een sterk glastuinbouwgebied, waarbij strijdigheden in het hart van de glastuinbouwgebieden keihard moeten worden aangepakt. Zodat er op deze wijze bedrijven van formaat gerealiseerd kunnen worden.

‘Westland moet sterk zijn in innovatie, daarmee blijven we het

centrum van de wereld voor het totale glastuinbouwcluster.’

GemeenteBelang Westland stelt de afspraken over een vast percentage als normering voor sociale woningbouw in ieder bouwplan ter discussie. Deze afspraak met de huidige coalitiepartners willen wij in een nieuwe coalitie loslaten. Niet omdat wij tégen sociale woningbouw zijn: integendeel.

Maar waarom nog grote aantallen sociale huurwoningen bouwen als de Westlander daar door allerlei wet- en regelgeving niet meer voor in aanmerking komt. Bouwen we dan niet voor een instroom van mensen met kleine inkomens uit de omliggende steden?

Gemeentebelang Westland geeft prioriteit aan het bouwen van huurwoningen met een huurprijs tussen € 700 en € 850 en betaalbare koopwoningen voor mensen met een middeninkomen.

‘Wij willen graag bouwen voor Westlanders.’

Met onze wethouder Wonen (Frank Rijneveen) die slechts zo kort in functie is, heeft al wel grote successen behaald, bijvoorbeeld: de Liermolensloot met een betere kwaliteit van de leefomgeving: meer groen, meer spelen, betere parkeervoorzieningen, meer water, zodat we droge voeten houden. Dat betekent dat in de planfase al rekening gehouden zal moeten worden met alle voorzieningen. En niet een woonwijk plaatsen die financieel is dichtgeregeld. In zijn jarenlange ervaring als volksvertegenwoordiger heeft Frank Rijneveen direct kunnen toepassen in zijn nieuwe functie. Frank, ondanks dat je pas een jaar in functie bent, ben je bijna op Bram na straks de langstzittende wethouder. Het heeft zich nooit eerder voorgedaan dat iemand zo snel deze ‘titel’ te pakken heeft gekregen in zo’n korte termijn.

Beste aanwezigen,


Ook de zorg krijgt de komende vier jaar onze volle aandacht en inzet. Voor jeugdzorg willen wij dat er veel meer aandacht komt voor dit onderwerp.

De zorg voor onze oudere inwoners is de afgelopen vier jaar stevig verdedigd door onze nummer twee: Kelly van Tol. Geld besteden aan het ‘bed’ en niet aan de uitvoering van rapportages, administratieve verslagleggingen en bureaucratische zaken die de zorg echt niet verbeteren.

‘Als de rijksbijdrage niet toereikend is om ons zorgniveau gelijk

 te houden, dan hebben wij daar geld voor over.’


Net zoals het sociale voorzieningenniveau wat in Westland groot is. Daar willen wij geld voor beschikbaar krijgen, daarmee dragen we bij aan de leefplezier van vele inwoners. Wij mogen ons best realiseren, dat we in Westland sportpaleizen hebben. Als ik met mijn kinderen in omliggende gemeente bij sportcomplexen kom, dan besef ik mij dat wij rijkelijk bedeeld zijn. Ook in mindere jaren hebben vele verenigingen blijvend op steun vanuit de gemeente kunnen rekenen.

Hij lijkt bijna ‘onzichtbaar’, maar je ervaart wel dat hij er is. Onze wethouder Bram Meijer. Zijn inzet als wethouder voor onder andere verkeer en vervoer is overweldigend geweest de afgelopen jaren. Er zijn meer dan 200 veilige schoolthuisroutes aangelegd, er zijn vele straten en parkeerplaatsen opnieuw aangelegd of herbestraat. Ik spreek de vurige wens uit dat Bram ook de volgende periode de portefeuille vervoer mag uitvoeren. Met zijn enorme kennis en de contacten in de regionale en provinciale besturen heeft hij de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s naar het Westland gehaald. Het is makkelijk om je af te zetten en alleen de negatieve kanten van bestuurlijk samenwerken in de regio te benoemen, maar laten we ook eens kijken naar de positieve kant.

‘De vele miljoenen voor de Zwethzone, de aanleg van het drie-in-één project en vele andere projecten die wij als gemeente nooit alleen hadden kunnen uitvoeren.’

Eén van de eerste keuzes die de nieuwe gemeenteraad moet nemen is het vaststellen van de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Voor GemeenteBelang Westland staat vast dat we niet gaan voor een politieke bobo uit de regionale of de landelijke politiek. Wij willen een burgemeester die ervaring heeft op de aanpak van de openbare orde en veiligheid, handhaving en het terugdringen van de lokale criminaliteit. Ervaring leert ons dat als je als gemeente niet goed in de landelijke top bent ingevoerd, de veiligheid en handhaving in eigen gemeente in het geding komt. En dat mag never nooit gebeuren.

Ik stel voor dat u eens op uw gemak ons programma doorleest. Ik ben er dan van overtuigd dat u 21 maart de juiste keuze zult maken en stemt op één van onze kandidaten van lijst 4 GemeenteBelang Westland.

Als als laatste wil ik nog even onze kernwaarden benoemen. Dichtbij, ondernemend en duidelijk.

We willen dichtbij onze kiezer zijn en blijven. GBW is een ondernemende actieve partij, die initiatieven neemt en nooit achterover leunt. En we zijn duidelijk! Wij zijn klaar om voor u in de gemeenteraad besluiten te nemen en keuzes te maken. Vanavond heeft u de gelegenheid om in gesprek te gaan met mij en de kandidaten. Spreek ons gerust even aan.

Namens bestuur, fractie en alle kandidaten wens ik u een mooi, liefdevol en positief 2018. Nu wil ik graag samen met u een toost uitbrengen.

Kunnen wij op uw stem rekenen? Dank u wel en geniet van deze avond.'

Meer informatie vindt u op www.gemeentebelangwestland.nl 

Advertorial

 

Brand aan boord van schip Meer info - Test zeewaardige waterfiets op 26 augustus Meer info - EP Release \'\'FIRST\'\' @ WPC Nederland Drie Meer info - Oezbeekse delegatie onder indruk van Nederlandse tuinbouwsector Meer info - De Hoek in Zicht: Piet Heijstek over Schilders Nieuwe Waterweg   Meer info - Orgelconcert zaterdag in Groote Kerk Meer info - Steenks Service zoekt assistent-officemanager Meer info - Column; reisgeld! Meer info - Jan Akkerman tijdens de feestweek in Naaldwijk Meer info - Extra shows dit weekend met vuurwerkfestival Scheveningen Meer info - Informatieavond over huidtherapie bij Inloophuis Carma Meer info - Mannenochtend Inloophuis Carma op 17 augustus Meer info - Werkstukken leerlingen onderdeel 33e Zomerbloemententoonstelling Meer info - Webinar 26 september: Uw kind en uitgaansdrugs Meer info - Zomer OCK op 25 augustus Meer info - Monumententocht op 8 september: een combi van 4 monumenten! Meer info - Traditionele dansen door Den Hoornse Folkgroep ‘Kachel’ Meer info - Satans-instrumenten in de RK-kerk Meer info - Kick-off OldStars walking football bij voetbalvereniging KMD Meer info - 112-dag Haaglanden in het Zuiderpark Meer info - Pokemon Challange bij scouting Polanen Meer info - Tuinenfietstocht 18 augustus bij Groei & Bloei Westland Meer info - Boottocht over voormalige tankgracht. Meer info - Bergingsdienst Vreugdenhil zoekt lichte bergingsspecialist Meer info - Derde editie Rijk Zwaan korfbalderby\'s van 18-21 augustus Meer info