Uitkomst onderzoek basisschool Hoogeland in december

College Westland

Uitkomst onderzoek basisschool Hoogeland in december

Naaldwijk 09.11.2018 - Op 12 oktober heeft het college vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland inzake basisonderwijs in de wijk Hoogeland.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het college het met GemeenteBelang Westland eens dat het nu echt de hoogste tijd is voor het realiseren van een basisschoolvoorziening in de wijk Hoogeland (Naaldwijk)?

Antwoord 1

U heeft samen met de overige fracties op 24 april 2018 een motie ingediend met het verzoek om serieus onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een basisschool voorziening in de nieuwbouwwijk Hoogeland (Naaldwijk). Momenteel wordt er gewerkt aan de haalbaarheidsstudie die antwoord moet geven op deze vraag. Naar verwachting komen we in december met de uitkomst van dit onderzoek.

Op avontuur in eigen tuin aan het water

Vraag 2
Deelt uw college de opvatting van GemeenteBelang Westland dat het verplaatsen van een bestaande basisschool (met een afnemend leerlingenaantal) naar de wijk Hoogeland risicovol is?

Antwoord 2

Zie antwoord op vraag 1. We beschouwen de ruimtebehoefte versus aanwezige capaciteit in eerste instantie per kern, zodat we voorkomen dat we bouwen voor leegstand. Om een zorgvuldige afweging te maken over de spreiding van onze scholen wordt er samen met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) voorgelegd aan de raad. De nieuwbouwwijk Hoogeland maakt onderdeel uit van dit plan. Het IHP zal naar verwachting ter vaststelling worden aangeboden aan de raad in het eerste kwartaal van 2019.

Vraag 3
Deelt uw college de opvatting van GemeenteBelang Westland dat het realiseren van een vestiging van een bestaande school (een zogenoemde ‘dislocatie’) een kansrijke optie is voor het snel realiseren van een basisschool in de wijk Hoogeland?

Antwoord 3

Zie antwoord op vraag 2.

 

Traditionele ‘Christmas Carols’ in de Uniekerk. Meer info - Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Informatiemarkt over hersenletsel op 19 november Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - Help de wilgen knotten in De Lier Meer info - Strong man handbal battle bij HV DIOS Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Forever Young dienst op 18 november Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info - Koffieconcert 18 november: Duo Toetsen en Fluiten Meer info - Workshop ‘maak het jezelf gemakkelijk’ van Camilla Beijersbergen Meer info - Sinterklaas intocht in Midden Delfland en Delft Meer info - Bijzondere versperplusdienst\' hoe te leven.\' Meer info - Op en top Hollands feestje in de Wielepet Meer info - "De Elementen" concert Rotterdam aan Zee Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Aftrap CLUB 3 bij WPC Nederland 3 Meer info - St. Maarten of een gewone zondag? Meer info - Informatieavond over reflexzonetherapie en kanker Meer info - Medewerker Kerstmarkt Meer info - Sinterklaas bij Het Blauwe Hek op 24 november Meer info